Colofon

Th&ma Hoger Onderwijs is een uitgave van: Instondo B.V. | Binnen Kalkhaven 263 | 3311 JC Dordrecht | T +31 (0)78 645 50 85 | E info@instondo.nl www.instondo.nl.

Uitgever: Marcel Mathijssen | T +31 (0)78 645 50 85 | E m.mathijssen@instondo.nl.

Hoofdredactie: Sijbolt Noorda & Bert Hoogewijs | E m.kok@instondo.nl

Eindredactie: Elma Drayer | E info@elmadrayer.nl

Redactieraad: Babs van den Bergh | Harry de Boer | Tom Dekeyzer | Hans de Jonge | Ron Minée | Hans Vossensteyn | Marijk van de Wende

Recensieredactie: Veronica Bruijns (coördinator) | Pim Breebaart | Bruno Broucker | Izaak Dekker | Albert Pilot | Margreet Schriemer | An Verburgh | Ib Waterreus | Liesbeth van Welie | Kurt de Wit

Vormgeving: Verloop Drukkerij, T +31 (0)78 691 28 99, I www.verloop.nl

Fotografie: René Schotanus, info@reneschotanus.com

Druk: Veldhuis Media BV, T +31 (0)57 234 97 00, I www.veldhuismedia.nl 

Zelf bijdragen?
Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen of zou u willen publiceren in T&ma? Stuur dan een bericht naar de hoofdredactie Sijbolt Noorda & Bert Hoogewijs via: m.kok@instondo.nl

Cover Thema 2019 2

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.