Colofon

Th&ma Hoger Onderwijs is een uitgave van: Instondo B.V. | Binnen Kalkhaven 263 | 3311 JC Dordrecht | T +31 (0)78 645 50 85 | E info@instondo.nl www.instondo.nl.

Uitgever: Marcel Mathijssen | T +31 (0)78 645 50 85 | E m.mathijssen@instondo.nl.

Hoofdredactie: Sijbolt Noorda & Bert Hoogewijs | E m.kok@instondo.nl

Eindredactie: Elma Drayer | E info@elmadrayer.nl

Redactieraad: Babs van den Bergh | Harry de Boer | Tom Dekeyzer | Hans de Jonge |
Ron Minée | Henno Theisens | Alexandra Vennekens | Eric Vermeylen | Hans Vossensteyn | Marijk van de Wende

Recensieredactie: Veronica Bruijns (coördinator) | Pim Breebaart | Bruno Broucker | Izaak Dekker | Adinda van Gaalen | Myrte Legemaate |Albert Pilot | Koen Rymenants | Kurt de Wit

Vormgeving: Verloop Drukkerij, I www.verloop.nl

Fotografie: René Schotanus, info@reneschotanus.com

Druk: Veldhuis Media BV, I www.veldhuismedia.nl 

ISSN: 1380-7110

Zelf bijdragen?
Heeft u zelf suggesties voor onderwerpen of zou u willen publiceren in Th&ma? Stuur dan een bericht naar de hoofdredactie Sijbolt Noorda & Bert Hoogewijs via: m.kok@instondo.nl