Veel gestelde vragen (en antwoorden):

1)     Wat is TH&MA Hoger Onderwijs?
2)     Wie is de uitgever van TH&MA?
3)     Hoeveel keer verschijnt TH&MA?
4)     Wie is de hoofdredacteur van TH&MA?
5)     Wat kost een lidmaatschap op TH&MA?
6)     Hoe kan ik me abonneren op TH&MA?
7)     Hoe zit het met de BTW?
8)     Hoe lang is de looptijd van een lidmaatschap?
9)     Wat is een proefabonnement?
10)   Contact?

1) Wat is Th&ma Hoger Onderwijs?
Sinds 1994 informeert TH&MA de managers, bestuurders en leidinggevenden aan universiteiten en hogescholen in zowel Vlaanderen als Nederland over de laatste trends in het hoger onderwijs. TH&MA signaleert al 27 jaar de laatste nationale en internationale ontwikkelingen en deelt ervaringen van collega’s uit het vakgebied. Elk nummer is thematisch opgebouwd, maar bevat daarnaast ook artikelen over de meest uiteenlopende actuele zaken die spelen in het hoger onderwijs.

2) Wie is de uitgever van TH&MA?
Th&ma wordt uitgegeven door Instituut Onderwijsondersteuning, Instondo B.V., Binnen Kalkhaven 263, 3311 JC Dordrecht. Uitgever is Marcel Mathijssen.

3) Hoeveel keer verschijnt Th&ma?
TH&MA verschijnt vijfmaal per jaar. 

4) Wie is de hoofdredacteur van TH&MA?
De hoofdredacteurs zijn Sijbolt Noorda & Bert Hoogewijs, m.kok@instondo.nl.

5) Wat kost een lidmaatschap op TH&MA?
Een jaarabonnement kost € 350,00 per jaar voor Nederlandse abonnees en € 360,00 per jaar voor Vlaamse abonnees. Prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.

6) Hoe kan ik een abonnement nemen op TH&MA?
Het gemakkelijkst via de site: www.themahogeronderwijs.org/abonnement/aanmelden/.

7) Hoe zit het met de BTW?
De abonnementsprijzen zijn exclusief 9% BTW. 

8) Hoe lang is de looptijd van het lidmaatschap?
Een lidmaatschap op TH&MA gaat u aan voor minimaal één jaar. Wilt u het daarna stopzetten, dan moet u uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan opzeggen. Dat kan niet telefonisch (om misverstanden te voorkomen), maar uitsluitend schriftelijk. Opzeggen kan ook per e-mail aan: administratie@instondo.nl.

9) Wat is een proefabonnement?
Met een proefabonnement heeft u de gelegenheid voor een laag bedrag kennis te maken met TH&MA. Bevalt TH&MA u? Dan hoeft u niets te doen, wij zorgen na afloop van het proefabonnement dat u ieder nummer blijft ontvangen. Wilt u TH&MA niet langer ontvangen? Laat ons dat uiterlijk 4 weken na ontvangst van het laatste nummer uit het proefabonnement weten. U ontvangt dan na afloop van het proefabonnement geen nummers meer. U kunt dit uitsluitend schriftelijk doen, maar een e-mail volstaat: administratie@instondo.nl.

10) Contact?
Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar: info@instondo.nl en u ontvangt snel een antwoord.