NHO: Algemene voorwaarden

Veel gestelde vragen (en antwoorden):

 1. Wat is Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs?
 2. Wie is de uitgever van Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs?
 3. Hoeveel keer verschijnt Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs?
 4. Hoe wordt Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs samengesteld?
 5. Wat kost een abonnement op Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs?
 6. Wat houdt een abonnement in?
 7. Hoe kan ik abonnee worden van Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs?
 8. Hoe zit het met de BTW en verzendkosten?
 9. Hoe lang is de looptijd van een abonnement?
 10. Wat is een actie- of proefabonnement en wat zijn de voorwaarden?
 11. Contact?

 

 1. Wat is Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs? 
  Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs is een tweewekelijkse bulletin en biedt een actuele selectie van het nieuws over het hoger onderwijs. Alle relevante artikelen die in landelijke en regionale kranten, tijdschriften, hogeschool- en universiteitsbladen en belangrijke buitenlandse media verschijnen, worden zorgvuldig vergaard en tweewekelijks toegezonden.
 2. Wie is de uitgever van Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs? 
  Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs wordt uitgegeven door Instondo B.V. Instituut Onderwijs Ondersteuning, Binnen Kalkhaven 263 in Dordrecht. Uitgever is Marcel Mathijssen. Instondo is tevens uitgever van TIB, Tijdschrift Intern Begeleiders, Passend Onderwijs Magazine, Thema Hoger Onderwijs en organisator van de Week van de Intern Begeleider, PO Congres.
 3. Hoeveel keer verschijnt Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs? 
  Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs verschijnt zesentwintig maal per jaar.
 4. Hoe wordt Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs samengesteld? 
  De inhoud van Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs wordt zorgvuldig samengesteld door Guus Beenhakker www.guusbeenhakker.com).
 5. Wat kost een abonnement op Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs? 
  Per studiejaar kost een abonnement €360,40. Dat is inclusief BTW en verzendkosten.
 6. Wat houdt een individueel abonnement in? 
  Een lidmaatschap voor één persoon. Dit kost €360,40 inclusief BTW en verzendkosten per collegejaar. Hiervoor ontvangt u 26 nummers van Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs.
 7. Hoe kan ik abonnee worden van Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs? 
  U kunt hiervoor een e-mail sturen naar: info@instondo.nl.
 8. Hoe zit het met de BTW en verzendkosten? 
  De abonnementsprijzen en de boekenprijzen zijn inclusief 6% BTW en verzendkosten.
 9. Hoe lang is de looptijd van een abonnement? 
  Een abonnement op Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs gaat u aan voor minimaal één jaar. Wilt u het daarna stopzetten, dan moet u uiterlijk twee maanden voor de afloop ervan schriftelijk opzeggen. Dat mag ook per e-mail aan: info@instondo.nl. Bij een actielidmaatschap wordt aangegeven hoeveel nummers u zult ontvangen. Indien u het actielidmaatschap niet wenst te continueren, dan volstaat een brief of e-mail naar de uitgeverij. Dit kan uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer van het actie-lidmaatschap.
 10. Wat is een actie- of proefabonnement en wat zijn de voorwaarden? 
  Bij een actie- of proefabonnement heeft u de gelegenheid om een aantal nummers te ontvangen en te kunnen beoordelen. Indien u hierna geen verder abonnement op prijs stelt, dan willen we dat graag uiterlijk twee weken na ontvangst van het laatste nummer binnen het actie-of proefabonnement horen. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan: administratie@instondo.nl. Een actie- of proefabonnement kan maar eenmaal worden afgesloten.
 11. Contact? 
  Heeft u nog een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar: administratie@instondo.nl.

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.