NHO: Nieuwsbulletin voor Hoger Onderwijs

NHO, Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs, is een tweewekelijks bulletin dat een u actuele selectie van het nieuws over het hoger onderwijs biedt. Alle relevante artikelen die in landelijke en regionale kranten, tijdschriften, hogeschool- en universiteitsbladen en belangrijke buitenlandse media verschijnen, worden zorgvuldig vergaard en wekelijks toegezonden. Zo bent u altijd op de hoogte van alle recente ontwikkelingen aan hogescholen, universiteiten en in het onderwijsveld algemeen. Abonnementsprijs NHO: € 382 incl. BTW en verzendkosten.

Abonneren? Meld u hier aan! De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Meer informatie of een proefnummer? Stuur een e-mail naar: info@instondo.nl.

Nieuws uit onder meer de volgende universiteits- en hogeschoolkranten:
Ad Valvas Vrije Universiteit
ANS Radboud Universiteit
Bron Fontys Hogeschool
H/Link Haagse Hogeschool
Punt Avans Hogescholen
DUB Universiteit Utrecht
Editie Zuyd Hogeschool Zuyd
Bij De Les Ned. Vereniging Schooldecanen en schoolloopbaanbegeleiders
Delta Universiteit Delft
EM (Erasmusmagazine) Erasmus Universiteit
nieuwsbrief NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
Folia Universiteit van Amsterdam
De Hanze Hanzehogeschool Groningen
Mare Universiteit Leiden
www.hsleiden.nl Hogeschool Leiden
AHK Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
HSK Christelijk Hogeschool Windesheim Zwolle
HZ Update HZ University of Applied Sciences
Larenstein Nieuws Hogeschool Larenstein
Mededelingen Nieuwsbrief van de Christelijke hogeschool Ede
NHL Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Observant Universiteit Maastricht
Profielen Hogeschool Rotterdam
Resource Wageningen Universiteit
www.sax.nu Saxion Hogescholen
www.scienceguide.nl Nieuwsmagazine voor de kennissector
Stenden Stenden Hogeschool
Tracé Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
Trajectum Hogeschool Utrecht
UK Rijksuniversiteit Groningen
Univers Universiteit van Tilburg
UT Nieuws Universiteit Twente
VOX Radboud Universiteit Nijmegen
Win Hogeschool Windesheim