NHO: Nieuwsbulletin voor Hoger Onderwijs

NHO, Nieuwsbulletin voor het Hoger Onderwijs, is een tweewekelijks bulletin dat een u actuele selectie van het nieuws over het hoger onderwijs biedt. Alle relevante artikelen die in landelijke en regionale kranten, tijdschriften, hogeschool- en universiteitsbladen en belangrijke buitenlandse media verschijnen, worden zorgvuldig vergaard en wekelijks toegezonden. Zo bent u altijd op de hoogte van alle recente ontwikkelingen aan hogescholen, universiteiten en in het onderwijsveld algemeen. Abonnementsprijs NHO: € 360,40 incl. BTW en verzendkosten.

Abonneren? Meld u hier aan! De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Meer informatie of een proefnummer? Stuur een e-mail naar: info@instondo.nl.