Zoeken op trefwoord 'Personen en Instellingen'

De waarde van een luisterend oor

Paul Herfs, Henri van Montfort, Jeanette van Rees, Martie Wagenaar

2021, nummer 3

De aanpak van ongewenst gedrag in het hoger onderwijs

In 2020 gingen vier universitaire vertrouwenspersonen met pensioen. Op persoonlijke titel vertellen zij wat deze functie door de jaren heen heeft betekend, waar en waarom het soms nog steeds misgaat. Hoe zou het beter kunnen, en wat is daarvoor nodig?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Doorbreek het taboe rond grensoverschrijdend gedrag

Sara Drieghe

2021, nummer 3

Het belang van een laagdrempelig aanspreekpunt

Haar werk als vertrouwenspersoon aan de UGent leverde Sara Drieghe een bijzondere inkijk in factoren die mentaal welbevinden in een academische omgeving kunnen beïnvloeden. Nu doet ze aanbevelingen: ‘Laat werken aan welzijn een blijvend engagement zijn dat deel uitmaakt van het dna van de onderwijsinstelling.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

‘Je sociale achtergrond bepaalt nog altijd waar je terechtkomt'

Elma Drayer

2016, nummer 2

Volgens de Australische hogeronderwijsdeskundige Simon Marginson wordt het tijd dat we de verwachtingen temperen. Hoger onderwijs alléén zal geen sociale gelijkheid brengen. ‘Klasse, het culturele kapitaal dat je meekrijgt, je familienetwerk – ze zijn stuk voor stuk doorslaggevender.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen

Marcel Kleijn, Kathleen Torrance

2016, nummer 1

Dat onderzoek en onderwijs met elkaar verweven moeten zijn, zal niemand betwisten. Het een kan het ander beïnvloeden en versterken, zo luidt de consensus. Maar hoe? De AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innvovatie) onderzocht het vraagstuk en komt met drie conclusies en twee aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personen en Instellingen

Op zoek naar de optimale verstrengeling

Jozefien Borms, Liza Lauwers, Els Stuyven

2016, nummer 1

Ook de Hogeschool Gent zoekt naar wegen om studenten enthousiast te maken voor onderzoek. Het project ‘Kind in de Stedelijke Ruimtes’ bracht studenten uit twee disciplines samen. ‘Dit praktijkgericht onderzoek heeft een aantoonbare invloed op het onderwijs en draagt bij tot het creëren van een authentieke leeromgeving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Interview met de Maastrichtse rector Luc Soete

Elma Drayer

2016, nummer 1

De Belgische econoom Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht, werkt en woont al dertig jaar in Nederland. Een gesprek over bestuurscultuur, het belang van onderzoek voor het onderwijs, en over allochtone jongeren. ‘Dat vind ik het krankzinnige van die huidige roep om excellentie. De echte uitdaging ligt natuurlijk niet daar, maar in de noden en de behoeften aan de andere kant.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Het timmermansoog van de docent

Beatriz Roman, Rob Vink

2013, nummer 3

Het vergroten van de professionele ruimte van de docent wordt meer en meer als een belangrijke peiler gezien om tot kwaliteitsverbetering te komen. Het blijkt echter lastig om de dialoog over professionele ruimte op een constructieve manier te voeren. In dit essay doen we daartoe een aanzet. Het artikel is een samenvatting van een eerder gepubliceerd essay dat in opdracht van Zestor is geschreven (Vink, Roman en Vermeulen, 2012).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Personen en Instellingen

Docent zijn in het middelbaar beroepsonderwijs

Elly de Bruijn

2013, nummer 2

‘De docent in het beroepsonderwijs opent de deuren naar de kennis, zienswijzen, vaardigheid, opvattingen en houdingen die horen bij de toekomstige beroepspraktijk van de student en draagt zorg voor de verwerving van een startpositie daarbinnen. Dat vraagt van docenten om de kleur en geur van een sector of functiedomein te verweven in het eigen zijn, denken en doen’ (de Bruijn, 2009, pagina 40, op citaat).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2010, Nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2010, Nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2010, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2009, Nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2009, Nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2009, Nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2009, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2009, Nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2008, Nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2008, Nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2008, Nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2008, Nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2007, Nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2007, Nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2006, Nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2006, Nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Personen & Instellingen

2006, Nummer 3

Trefwoorden: Personen en Instellingen