Zoeken op trefwoord 'Column'

Column - Academische blijheid

Jeroen Huisman

2021, nummer 3

Omdat ik zelf niet zoveel verstand heb van academische vrijheid, stak ik mijn licht op bij dr. Menno A.H. Ruisje van de Universiteit van Harderwijk, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Herstappe. Hij is een deskundige op het genoemde terrein. Onder het genot van een bakkie freedom roast-koffie mocht ik hem interviewen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academische vrijheid en verantwoordelijkheid | Column

Rubriek: Column

Column - Levenslang

Jeroen Huisman

2021, nummer 2

Heb je het al gehoord? Verschrikkelijk, niet? Ik had gedacht dat ze ervan af zou komen met een termijn van 10-15 jaar, levenslang leren is wel een zeer zware straf.

- Je hebt gelijk. Ik schatte in dat de rechter in aanmerking zou nemen dat ze al vele jaren in het onderwijs heeft doorgebracht en dat dit zou leiden tot strafvermindering. Ze was immers een keer blijven zitten in het middelbaar en heeft een tweede studie aan de Universiteit van Harderwijk gedaan. Haar advocaat had dit toch kunnen aanvoeren als goed gedrag?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Leven lang leren

Rubriek: Column

Column - Spagaat

Jeroen Huisman

2021, nummer 1

Meritocratie: niet te verwarren met merinocratie, een samenleving gedomineerd door schapen (Nieuw-Zeeland, Texel) en perritocratie, een samenleving geregeerd door jonge honden.

Ik begrijp de aanhangers van het meritocratisch gedachtengoed wel. Het idee dat prestaties de sociaal-economische positie van een individu zouden moeten bepalen is sympathiek, als je het afzet tegen de gedachte dat in een nog niet zo grijs verleden afkomst allesbepalend was. Gooi er nog een romantisch sausje overheen en iedereen smelt weg bij verhalen waarin krantenverkopers miljonairs worden, sloppenkinderen wereldvoetballers en analfabeten Nobelprijswinnaars. Ja, echt waar, ze hebben er allemaal keihard voor gewerkt, ze hebben het echt verdiend!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Meritocratie

Rubriek: Column

Column - Verweven verdiensten

Wim van de Donk

2021, nummer 1

Al jaren volg ik met grote belangstelling het werk van de Amerikaanse politicoloog en filosoof Michael Sandel. Zijn laatste boek is voor allen die betrokken zijn bij het (hoger) onderwijs en onderzoek een absolute mustread. Het draagt als titel De tirannie van verdienste: Over de toekomst van de democratie. Het gaat dus ook over de rol van de vorming van verantwoordelijke elites, over goed onderwijs en meer in het bijzonder ook over de maatschappelijke betekenis van universiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Meritocratie

Rubriek: Column

Column - Elk niveau verdient evenveel respect

Toon Kuppens

2021, nummer 1

Veel instellingen voor hoger onderwijs hebben plannen voor het verhogen van of het beter omgaan met de diversiteit onder studenten en medewerkers. Deze plannen gaan vaak in de eerste plaats over diversiteit in gender of etnische achtergrond. Diversiteit in sociaal-economische achtergrond krijgt wat minder aandacht, en dat is een reflectie van het maatschappelijke debat over dit thema. Maar wat helemaal niet aan bod komt, is de diversiteit die het (hoger) onderwijs zelf mede creëert: de tegenstelling tussen mensen met een theoretisch of ‘hoger’ opleidingsniveau en die met een praktisch of ‘lager’ opleidingsniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Meritocratie

Rubriek: Column

Column - Prangende vragen

Jeroen Huisman

2020, nummer 5

Ons bereikten alarmerende berichten vanuit de universitaire gemeenschap. Studenten zeiden tussen de bomen het virus niet meer te zien en docenten zagen tussen de virussen het bos niet meer. Crises en hoger onderwijs zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, althans zo doen veel analisten ons geloven. Als we Herbsts boektitel From Crisis to Crisis (1982) letterlijk nemen, strompelde het Amerikaanse hoger onderwijs al sinds de 17de eeuw van de ene crisis naar de andere. Dit bracht het bestuur van onze instelling op het idee een permanent crisismanagementteam op te richten, dat paraat staat om al jullie prangende vragen – rond welke crisis dan ook – te beantwoorden. Uiteraard stellen we onze antwoorden en suggesties graag aan eenieder beschikbaar. Hieronder een inkijkje in wat jullie zoal bezighoudt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Crisis management

Rubriek: Column

Column - Time to become courageous

Michael Murphy

2020, nummer 4

The European Union is an unprecedented experiment – voluntary, piecemeal political and economic integration of dozens of diverse territories and nationalities – in pursuit of peace, prosperity and maximal individual freedom. Its success in sustaining peace has exceeded the wildest dreams of its designers. The Union’s profound achievements in growing and sharing prosperity are a personal experience; born in one of Europe’s poorest countries in a house devoid of electricity, running water or indoor toilet, I have firsthand knowledge of the critical impact of European solidarity in enabling peace and prosperity on the one hand while, on the other, secularising public policy in a hitherto theocratic state, fostering new freedom and rights for citizens. Nothing shapes attitudes better than lived experience.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Europa

Rubriek: Column

Column - Henk en Ingrid

Frank Vandenbroucke

2020, nummer 4

Onlangs gaf Klaas Knot, de directeur van De Nederlandsche Bank, een lezing over Europa1. Onder het motto ‘Samen sterker uit de crisis’ legde hij aan het Nederlandse publiek uit dat Europese solidariteit ook in het belang van Nederland is. De lezing was niet alleen mooi, maar ook hard nodig. Knot herinnerde aan het feit dat er ook voor het tot stand komen van de euro vaak monetaire stormen waren, en talloze dramatische crisisvergaderingen van bankiers en regeringen. Hij legde uit dat de muntunie geen louter economisch verhaal is. En, als het dan toch gaat over economie en cijfers, hoe belangrijk het is dat de Nederlanders handel kunnen drijven in een stabiele omgeving, en hoe groot de baten daarbij voor Nederland zijn. Waarom zijn we niet doordrongen van al deze evidenties?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Europa

Rubriek: Column

Column - Kritisch onderwijs als noodzakelijk wapen

Petra De Sutter

2020, nummer 4

De keuze van het Britse volk voor een exit uit de Europese Unie en de keuze van het Amerikaanse volk voor president Trump zijn twee gebeurtenissen die symbool staan voor de tijd waarin we leven. Een tijd waarin het nationalisme terug lijkt van nooit echt weggeweest en de mondialisering in verschillende opzichten onder druk komt te staan. Een tijd van het Britse Take back control en van America First (of Nederland eerst, Italië eerst, Vlaanderen eerst et cetera). Simpele en dus aanlokkelijke slogans, die evenwel een complexe realiteit verhullen. Want net zoals de uitdagingen vandaag de dag grensoverschrijdend zijn – denk aan het klimaatvraagstuk of de vluchtelingenproblematiek – moeten ook de oplossingen grensoverschrijdend zijn. En daarbij spelen zowel de EU als ons onderwijs een cruciale rol.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Europa

Rubriek: Column

Column - De verdrieten van Europa

Jeroen Huisman

2020, nummer 4

Zeggen de termen egység a sokféleségben en aontaithe san éagsúlacht u iets? Met een beetje taalgevoel zou u waarschijnlijk wel raden dat dit uitdrukkingen in, respectievelijk, het Hongaars en Iers zijn. Maar wat betekenen ze? Het zijn nationale varianten van het motto van de Europese Unie: ‘Verenigd in verscheidenheid’. Het bestaan van 24 regionale versies van dit motto geeft een van de verdrieten van Europa weer. Klaarblijkelijk konden we het eens worden over een gemeenschappelijk motto voor ongeveer 466 miljoen ingezetenen, maar hebben we daarnaast lokale vertalingen nodig, met als paradoxaal gevolg dat ik, innig verstrengeld met mijn Finse maîtresse, haar niet begreep toen ze zei: moninaisuudessaan yhtenäinen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Europa

Rubriek: Column

Column - Studiesucces is een keuze!

Jeroen Huisman

2020, nummer 3

Lang is de discussie over studiesucces ten onrechte gedomineerd door rationeel-economisch denken. Beleidsmakers associeerden succes al snel met nominaal studeren of – in geitenwollensokkentaal – een stukje rendementsdenkengebeuren naar de studenten toe. Alsof studeren niets meer is dan vier jaar lang 60 studiepunten scoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Studentenbeleid

Rubriek: Column

Column - Van alle tijden

Dylan Couck

2020, nummer 3

Het studietraject van studenten is een van de weinige thema’s in het hoger onderwijs dat op regelmatige basis de Nederlandse en Vlaamse media weet te bereiken. Meestal schetsen die berichten geen rooskleurige situatie: deze of gene universiteit of hogeschool ziet zich genoodzaakt strengere maatregelen voor studievoortgangsbewaking aan te nemen, steeds minder studenten blijken hun diploma binnen de voorziene termijn te behalen, of politici pleiten voor een selectie aan de toegangspoort van het hoger onderwijs. Het is ook niet onbegrijpelijk dat er veel aandacht uitgaat naar de studievoortgang van studenten: de tijd die een student in het hoger onderwijs doorbrengt is sterk bepalend voor zijn toekomst, waarin zowel de student zelf als de maatschappij veel investeert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Selectie | Studentenbeleid

Rubriek: Column

Column - Ineens salonfähig*

Jeroen Huisman

2020, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Duurzaamheid | SDG's

Rubriek: Column

Column - Buzzword bingo

Jeroen Huisman

2020, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Strategische agenda's

Rubriek: Column

Column - Zonder aarzeling positief

Dylan Couck

2020, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Strategische agenda's

Rubriek: Column

Column - Neutraliteit is een mythe

Judi Mesman

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Column

Column - Geef het goede voorbeeld

Evert van der Zweerde

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Rubriek: Column

Column - Gemegfranteerd

Jeroen Huisman

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Column - Urbaan, humaan en begaan

Jan Danckaert

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Column - Talent is onze enige grondstof

Eric Vermeylen

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Innovatie | Kennis

Rubriek: Column

Column - Fundamentele vragen

Alexander Rinnooy Kan

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Column - Dagboek van een docent

Jeroen Huisman

2019, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Column

Column - Zonder docent geen studentgecentreerd onderwijs

Ilja Boor

2019, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Column

Column - Heerlijk oubollig

Hendrik Vos

2019, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Column

Column - Dagboek van een rector

Jeroen Huisman

2019, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Leiderschap

Rubriek: Column

Column - Geef studenten de docent die ze verdienen

Tom van den Brink, Luc Rullens

2019, nummer 3

Het is vreemd dat docenten met slechts één enkele basiscursus op zak bekwaam zouden zijn

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Column - Binariteit is een rariteit

Jeroen Huisman

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Column - Partners in crime

Jonas De Raeve

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Column - Vergeet de studenten niet

Tom van den Brink, Abush Derks

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Hoofdredactioneel - ...staan wetten in de weg en praktische bezwaren

Sijbolt Noorda

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Column - Septemberfeesten

Jeroen Huisman

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Column - Geef ruimte aan het spelende brein

Rolien Sandelowsky, Michiel Tolman

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Column - Meertaligheid

Caroline Pauwels

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Column - Fluid in English*

Jeroen Huisman

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Integratie!

Jeroen Huisman

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Operatie geslaagd!

Loek Vredevoogd

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

On a Voiceless Shore

Liesbeth van Welie

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Stilstand geeft ruimte

Jeroen Huisman

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Joemen keppitul

Jeroen Huisman

2016, nummer 2

Voor degenen die denken dat menselijk kapitaal het bedrag is dat op hun bankrekening
staat, even een korte uitleg. Human capital is een term die economen hebben geïntroduceerd om de minder tastbare vormen van kapitaal te duiden. Ze betogen dat investeringen in fysiek kapitaal renderen, maar ook investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs draagt immers bij aan het vergroten van het kennisreservoir, het verbreden en verbeteren van vaardigheden en het ver jnen van attitudes van de personen die het onderwijs genieten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Staat uw hogeschool er al tussen?

Willemijn van Gastel, Richard Slotman

2016, nummer 1

Een jaar na de verschijning van de Wetenschapsvisie 2025 werd op 27 november 2015 de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd aan het kabinet. Het is een prachtig boekwerk geworden. Ook kwam er een digitale versie die interactief gebruik mogelijk maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Is there life on Mars?

Jeroen Huisman

2016, nummer 1

Muzikanten stellen vaak relevante wetenschap- pelijke vragen. Zo vroeg David Bowie zich af: “Is there life on Mars?”. George Harrison peinsde: “What is life?” En George Gershwin stelde de vraag “How long has this been going on?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Geef me de ruimte!

Jeroen Huisman

2015, nummer 5

Als we de websites van hogeronderwijsinstellingen mogen geloven dan ziet de hedendaagse
campus er fantastisch uit. Vlot geklede studenten, uiteraard van verschillende etnische afkomst, zitten in kleine groepjes op een strak gemaaid en zonovergoten grasveld, laptops
en gsm’s paraat, pennen in de aanslag, en studieboeken binnen handbereik. En kijk eens naar die prachtige nieuwe onderwijsgebouwen op de achtergrond. De studenten kijken elkaar en ons lachend aan: het campusleven is vurrukkulluk!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

In de lift

Bart Heijnen

2015, nummer 5

De lift is een belangrijk onderdeel van heel wat gebouwen. Ik neem de vrijheid om hier een
elevatorpitch te doen voor de gebouwen van de Universiteit Antwerpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Op zijden voeten

Marijk van der Wende

2015, nummer 4

Globalisering en het hoger onderwijs: een onderzoekobject dat altijd in beweging is. Dit jaar heb ik mij verder verdiept in de rol van China op het wereldtoneel van hoger onderwijs en onderzoek. Wordt China de leider van de 21ste eeuw?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Laat ons niet los

Nina Janssens

2015, nummer 4

Waar heb ik nou eigenlijk voor gestudeerd? Dat vroeg ik me vorig jaar zomer af. Met een
diploma Media en Cultuur en een master Television Studies op zak was ik klaar voor de arbeidsmarkt. Dat was in ieder geval waar ik op hoopte toen ik aan mijn opleiding begon. Het tegendeel bleek het geval. De studen- tentijd vloog voorbij zonder te weten wat ik erna wilde gaan doen. Mijn studiegenoten wisten het evenmin. Ja, iets met media. Sollicitatie na sollicitatie stuurde ik de deur uit, maar meestal ontving ik niks of een afwijzing vanwege een gebrek aan ervaring.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Komkommer- en kweltijd

Jeroen Huisman

2015, nummer 4

Ik ga ervan uit dat u genoten heeft van een welverdiende vakantie. In die periode heeft u
vast minder vaak de media geraadpleegd en daardoor wellicht een aantal interessante nieuwsberichten gemist. Als eenmalige service bied ik u een greep uit de berichten van de afgelopen twee maanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De controle-tsunami

Marcel Wissenburg

2015, nummer 3

De protestbeweging van Amsterdamse academici ReThink dooft langzaam uit. Niet
verwonderlijk, omdat vrijwel alle activiteiten op de eigen achterban en bonzen zijn gericht. Wel jammer, omdat zoveel van de klachten betrekking hebben op kwalen die alle Nederlandse universiteiten verzieken: nul carrièreperspectief voor jongeren, extreme werkdruk, et cetera.
En het is extra jammer omdat een van die klachten heel Nederland raakt: het teveel aan Überwachung.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Spraakverwarring

Jeroen Huisman

2015, nummer 3

E en bekend aforisme, toegeschreven aan George Bernard Shaw en Oscar Wilde, luidt: “England and America are two countries separated by a common language.” Dit schoot mij, als Nederlander, regelmatig door het hoofd in mijn eerste twee maanden in Gent, verzuchtend dat de uitspraak ook van toepassing is op Nederland en Vlaanderen. Zo schreef ik een e-mail aan een Vlaamse collega met het voorstel om eens verder te praten over onze onderzoeksinteresses. Ik sloot het bericht af met: “Mag ik je uitnodigen op mijn kamer?” Dit leverde een positieve respons op, maar de collega voegde eraan toe dat ik deze frasering “beter niet moest zeggen” in mijn communicatie met studenten, aangezien ze dit zouden interpreteren als een uitnodiging in mijn slaapkamer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Student zoekt opleiding

Jeroen Huisman

2015, nummer 2

Zoals u weet moest onze omroep enkel jaren geleden stoppen met de razend populaire serie Boer zoekt vrouw. We benadrukken dat het programma bleef voldoen aan de verwachtingen van de kijkers, maar ondertussen had zo ongeveer elke boer(in) in Nederland meegedaan. Dit leek de redactie een goede reden om het format te veranderen. Helaas is de keuze vorig jaar wat problematisch uitgevallen. Toegegeven, onze keuze voor Politicus zoekt kiezer was wellicht onvoldoende doordacht (na twee afleveringen verlieten alle kiezers gillend de opnames), maar het leek ons een beter idee dan de riskante alternatieven die in de ver- schillende brainstormsessies naar voren kwamen. Zoals: Medium zoekt contact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Als het werkt, dan werkt het

Meike Vernooij

2015, nummer 2

Ik was zeventien toen ik mijzelf als item op het achtuurjournaal voorbij zag komen. Die zo- mer van 1996 was ik net geslaagd voor mijn eindexamen, met louter negens en tienen, maar uitgeloot voor de studie van mijn keuze. Het was komkommertijd, het broeide al een tijdje in onderwijsland, en zo werd ik van de ene op de andere dag het symbool voor de onrechtvaardigheid van loten voor studieplaatsen. Tegenstanders van het lotingssysteem zagen hun kans. Die ‘briljante scholiere’ kon toch niet zomaar de deur worden gewezen? Toenmalig minister Ritzen kwam onder vuur te liggen, de commissie-Drenth werd ingesteld en een omwenteling was in gang gezet. Een omwenteling die nu, bijna twintig jaar later, resulteert in het volledig afschaffen van loting voor numerus-fixusstudies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Wij eisen lente

Marijk van der Wende

2015, nummer 2

Ik was nog zo gewaarschuwd toen ik naar Harvard ging voor mijn sabbatical: “Boston, brrr, veel te koud!” Ik besteedde er geen aandacht aan, tenslotte ging ik voor de acade- mische kwaliteit en niet voor het klimaat. Ik had de uitnodiging uit Berkeley naast me neergelegd, want daar was ik al eens geweest, dus minder interessant. Mijn collega daar stuurde aanbevelingsbrieven voor mijn onderzoeksvoorstel voor Harvard en de afgelopen weken sarcastische mailtjes met strandfoto’s uit California. Of ik het nog steeds naar m’n zin had bij de concurrentie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Best wel cool

Jeroen Huisman

2015, nummer 1

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt met vernieuwingen in het hoger onderwijs? Ik vroeg het aan Torsten Wijfels, hoogleraar onderwijsproblematiek aan de Gesloten Universiteit van Nederland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Overpeinzing te Harvard

Marijk van der Wende

2015, nummer 1

Ervaringen met vernieuwingen in de praktijk van het hoger onderwijs is een mooi thema voor een sector die vaak prat gaat op historie en traditie. Maar (dus) ook fanatiek wordt bestookt door innovatiegoeroes en consultants als het laatste bolwerk dat fundamenteel zal moeten veranderen als gevolg van nieuwe technologie, marktwerking en globalisering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een parcours van hoepeltjes

Dirk Jan van den Berg

2014, nummer 5

iscussie over de bekostiging van universiteiten doet altijd de oren spitsen, uiterste waakzaamheid is geboden. Waarom eigenlijk? Algemeen geloof is dat universiteiten bekostigd worden op basis van studentenaantallen. Dat is waar en niet waar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Jet, graag een onsje meer!

Renk Roborgh

2014, nummer 5

De Wet studievoorschot hoger onderwijs geeft veel stof voor discussie. De opbrengsten liggen waarschijnlijk tussen de 650 miljoen en een miljard euro, al naargelang je zou willen liegen met statistieken. Gemakshalve gaan we maar uit van een bedrag van rond de 800 miljoen. Minister Jet Bussemaker van onderwijs, cultuur en wetenschap verzamelt ideeën door via een HO-tour vijf regiobijeenkomsten te organiseren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bezuinigingslessen

Jeroen Huisman

2014, nummer 5

Als financieel adviseur kom ik graag bij de mensen thuis. Zo was ik laatst op bezoek bij de Universiteit van Harderwijk om het college van bestuur met raad bij te staan. Het probleem dat de le- den me voorlegden betrof een niet-sluitende begroting. Dit doet zich uiteraard veelvuldig voor de laatste jaren, omdat overheden klaarblijkelijk zonder al te veel protesten van kiezers en nauwbetrokkenen kunnen korten op het hoger onderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Hoe word ik een integer mens? Doe de test!

Jeroen Huisman

2014, nummer 4

Ons academisch werk staat onder druk. Vaker dan voorheen zijn er vraagtekens over de integriteit van ons handelen, zowel in ons onderzoek en onderwijs, als in onze derdegeld- stroomactiviteiten. De ernst van de integriteitsschendingen vraagt om oplossingen. Professionele organisaties hebben zich over de lastige kwestie gebogen. Ze ontwikkelden pro- tocollen en richtlijnen die de integriteit zouden moeten bevorderen. Kernbegrippen, bijvoorbeeld volgens de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Over bomen tot in de hemel en wallen die schepen doen keren

Jeroen Huisman

2014, nummer 2

Internationalisering heeft een hoge vlucht genomen in het hoger onderwijs. Het begon op kleine schaal, want het waren meestal initiatieven van enthousiaste individuen. Tegenwoordig is internationalisering niet meer weg te denken uit de instellingsplannen en -activiteiten. Prachtig, al die mogelijkheden die geboden worden aan de huidige generatie studenten en medewerkers om hun onderwijs- en onderzoekshorizon te verbreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Lijstjes

Jeroen Huisman

2014, nummer 1

Het einde van een jaar nodigt uit tot reflectie. Om orde te scheppen in de voorbije – soms chaotische – 52 weken, maken we graag overzichten en lijstjes. Wat waren de beste boeken, films en CD`s van het afgelopen jaar? Welke belangrijke gebeurtenissen uit 2013 zullen de geschiedenisboeken ingaan? Deze laatste vraag kan alleen een voorlopig antwoord krijgen, want de toekomst zal moeten leren in hoeverre gebeurtenissen – neem bijvoorbeeld de troonswisselingen in België en Nederland – ook daadwerkelijk een beklijvende impact zullen hebben. Ook voor de eerste vraag geldt dat een historisch perspectief noodzakelijk is. Ter illustratie een voorbeeld uit de popmuziek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Nieuw artikel

Hans Uijterwijk

2013, nummer 5

Een van de veel gehoorde klachten binnen het onderwijs is de snelheid waarmede beleid verandert. Iedere bewindspersoon komt weer met nieuwe ideeën en het veld wordt nauwelijks enige tijd gegund om eerder beleid te implementeren. Voor een onderwerp geldt dit echter zeker niet en dat is het binaire stelsel. Niets is in Nederland zo zeker als deze dualiteit binnen het hoger onderwijs en er is geen minister die daar iets aan heeft veranderd. Vele mooie verhalen ten spijt. De oud-voorzitter van de Vereniging Hogescholen, prof. dr. Frans Leijnse, constateerde dat het binaire stelsel van een historisch gegroeid gegeven tot een geloofsartikel is geworden. Ik durf te stellen door de over- heid tot dogma is verheven. Een bewindspersoon met durf, die het rapport van de Commissie Veerman serieus neemt, zet het onderwerp nu op de politieke agenda.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Het grote Zwarte Pieten-onderzoek

Jeroen Huisman

2013, nummer 5

Ik ben blij dat er een discussie over Zwarte Piet wordt gevoerd. Het is goed dat we zo nu en dan de vinger aan de samenlevingspols leggen en ons afvragen of bepaalde culturele verschijnselen aangepast moeten worden aan de eisen van de tijd. Zo ben ik zelf al jarenlang bezig met een handtekeningenactie tegen de Kerstman, of liever gezegd tegen de grootscheepse mishandeling van rendieren in de laatste weken van het kalenderjaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Het onderzoekcoconmodel

Hans Uijterwijk

2013, nummer 4

Eind juni 2013 werd in het gebouw van de Vereniging Hogescholen in Den Haag de Stichting Kennisontwikkeling in stilte opgeheven. In april 2001 werd deze stichting door het bestuur van de HBO-raad in het leven geroepen. Tot eind 2006 werd door het bestuur ervan de aanvragen voor lectoraten van hogescholen beoordeeld en werden vervolgens geld- middelen, conform de trekkingsrechten, toegekend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Wat eten we vandaag: geaccrediteerde stampot

Jeroen Huisman

2013, nummer 4

De Amsterdamse chefkok Ron Blaauw kwam dit voor- jaar in het nieuws, omdat hij vrij onverwacht zijn twee Michelin-sterren inleverde en besloot zijn menu rigou- reus te veranderen. Hij was overigens niet de eerste, want enkele jaren eerder leverden Danny Nolet en Suzanne en Michel Kagenaar al hun ster in, omdat ze niet tevreden waren met de impact die de Michelin-accreditatie had op het menu, de prijzen en de clientèle. Kortom, goede voorbeelden van situaties waarin deze culinaire ondernemers de lastige keuze hebben moeten maken tussen een prestigieuze validatie met de verplichting om naar de Michelin-pijpen te moeten dansen ver- sus het achterwege blijven van een internationale erkenning, maar de vrijheid om een restaurant naar eigen inzicht in te richten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De 'Hubris Factor'

Hans Uijterwijk

2013, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rubriek: Column

Het onderwijskastenstelsel

Hans Uijterwijk

2013, nummer 1

Het kastenstelsel wordt door iedereen geassocieerd met het systeem van sociale stratificatie in India. Peter Kloos beschrijft de kenmerken van het kastenstelsel:
• groepen waarvan men door geboorte lid wordt;
• hiërarchische rangschikking, waarbij de hogere katen zich intrinsiek beter voelen dan de lagere;
• interactie tussen de leden van de verschillende kasten is aan beperkingen onderhevig; kastengenoten zijn status-gelijken;
• de hiërarchie en het groepskarakter komen tot uitdrukking in een stel specifieke gewoonten, voorrechten e.d.;
• ze zijn in het algemeen geassocieerd met een bepaald beroep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De overtreffende trap

Karel van Goethem

2013, nummer 1

Bij het begin van het academiejaar haasten de Vlaamse kranten zich om groei en krimp van studenteninschrijvingen per instelling en per studiegebied wereldkundig te maken. Alsof dat een belangrijke waardemeter is van het onderwijs van de betrokken instellingen. In Vlaanderen maken de kranten van zowat alles een competitie, zelfbenoemde kwaliteitskranten aan kop. Waarschijnlijk is dat goed voor de oplagecijfers: een belangrijk segment van de lezers zou geïnteresseerd kunnen zijn of zij - zoals bij verkiezingen - een goede keuze hebben gemaakt en tot de winnaars behoren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Meten is meten, niet altijd weten

Olchert Brouwer

2012, nummer 5

Onlangs nam Karl Dittrich afscheid van de NVAO. Hij is de laatste van de founding fathers die vertrekt; als geen ander is hij hét gezicht van het toezicht op de kwaliteit geworden. Ook al is een regelmatige verversing in besturen gezond, hij zal worden gemist.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Commissie-adviezen: realistisch en uitvoerbaar?!

Hans Uijterwijk

2012, nummer 5

Politieke partijen die zetels verliezen bij verkiezingen stellen een commissie in om het verlies aan stemmen te onderzoeken. Ook bij de overheid is het een gebruikelijk recept om bij een probleem of een politiek gevoelige zaak een commissie in te stellen om alle facetten in beeld te brengen en met voorstellen te komen. Dat gebeurde ook nadat staatssecretaris Zijlstra in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs had vastgelegd dat het wenselijk was de externe legitimering van examens beter te borgen en de toetspraktijk te versterken middels landelijke toetsing van een of meer kernvakken, dan wel gebruik te maken van externe examinatoren. De HBO-raad stelde, weinig origineel, in december 2011 de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger beroepsonderwijs in, de commissie Bruijn. De HBO-raad koos bij de samenstelling van de commissie voor een typische top-down benadering. Een zware bemensing van hoogleraren en bestuurders, de commissie die weliswaar allerlei gesprekpartners consulteerde, maar niet sprak met examinatoren-docenten die toch veelal een pragmatische invalshoek hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De instelling dit, de overheid dat

Djoerd de Graaf, Ib Waterreus

2012, nummer 5

In zijn reactie op het advies van de Onderwijsraad geeft Ton Van Weel aan, dat de raad volgens hem een wel erg ruime definitie van macrodoelmatigheid hanteert. Daarnaast zou de raad teveel heil verwachten van het vergroten van transparantie en een grotere rol van de overheid. Van Weel vreest dat meer overheidsbemoeienis niet leidt tot een doelmatiger opleidingsaanbod, en denkt dat de overheid zou kunnen volstaan met het niet of minder bekostigen van kleine opleidingen.

Trefwoorden: Column

Er was eens....

Karel van Goethem

2012, nummer 5

een Werkgroep Universitaire Didactiek (WUD) die in 1973 een rapport uitbracht over de overgang van secundair naar hoger onderwijs. De werkgroep bestond uit twaalf onderwijskundigen uit alle Vlaamse universiteiten. Aanleiding was het hoge percentage mislukkingen in de eerste kandidatuur aan de universiteit. Door de democratisering en de omnivalentie (sic) van de diploma’s van het middelbaar onderwijs was dit veel hoger dan voorheen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Echte excellentie

Sijbolt Noorda

2012, nummer 5

Succesvol onderwijs kan niet zonder een flinke dosis prestatiedrang. Docenten die eruit willen halen wat erin zit, uit zichzelf en uit hun leerlingen. Studenten die een diploma willen verdienen en zich op hun beurt graag inspannen om het beste uit zichzelf te halen. Als het onderwijs één eenbaansweg was, viel het met de ordening van het onderwijsstelsel alleszins mee. Iedereen stimuleren en belonen, achterblijvers extra bijstaan en aansporen, en we zouden het ideaal benaderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kwaliteitswaarborging

Duco Adema

2012, nummer 4

De maatschappelijke waarde van de diploma’s van hoger onderwijs, vooral van hogescholen, staat onder druk. Incidenten waarbij de procedures van de beoordeling van eindwerkstukken niet altijd inzichtelijk waren en in sommige gevallen twijfel of het eindniveau aan de maat was, hebben het imago van het hbo geen goed gedaan. Met moeite kan de roep om introductie van centrale landelijke eindexamens voor kernvakken van het hbo worden weerstaan. Meer focus op de kwaliteitsborging van toetsen en het afstudeerniveau zijn onontkoombaar. In deze uitgave van TH&MA bijdragen daartoe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Small is beautiful?

Olchert Brouwer

2012, nummer 4

Schaalvergroting is uit. Dat wil zeggen: in het onderwijs. Veel missers in onder meer hbo en mbo worden aan de schaalvergroting van hbo toegeschreven. Buiten het onderwijs gaan we er onverdroten mee door.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Governance: van luxe paard naar werkpaard

Hans Uijterwijk

2012, nummer 4

Incidenten hebben ertoe geleid dat de leden van de Raden van Toezicht in het hoger onderwijs hun rol anders zijn gaan invullen. Van notabel-bestuurder op gepaste afstand, dertig jaar geleden, naar goed geïnformeerde, proactieve toezichthouder met een veel grotere verantwoordelijkheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een kale boel

Sijbolt Noorda

2012, nummer 4

‘Onze studenten moesten leren meer uit ervaring te leren.’ Professor Tan Tai Yong van de Nationale Universiteit van Singapore verraste zijn gemengd Europees-Aziatisch gehoor met stevige kritiek op de eenzijdigheid van de Aziatische universitaire studies. ‘Alles draait om cijfers en beheersing van de leerstof. Dat is te smal en maakt studenten niet erg geschikt voor een lange loopbaan, waarin ze zich steeds weer op nieuwe situaties moeten kunnen instellen. Op een campus moet meer gebeuren dan wat er in een collegezaal gebeurt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

‘Kwaliteitsborging’

Karel van Goethem

2012, nummer 4

Het was even met de ogen knipperen. Dit nummer van TH&MA zou over kwaliteitsborging gaan. Mijn Word- programma onderstreept het woord meteen rood. Even naar de heer van Dale dus. Die kent het woord borging niet, hij
kent enkel borg en borgen. Kwaliteit kent hij natuurlijk wel. Vooral in relatie met producten. Als derde betekenis ervan geeft hij: goede eigenschap. En de Woordenlijst der Nederlandse taal, in de wandeling het Groene Boekje? Die kent borging wél. We kunnen het dus correct schrijven, een samenstelling met kwaliteit is allicht aanvaardbaar, maar of die kans maakt verkozen te worden als (leukste) nieuw woord van het jaar lijkt twijfelachtig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Deeltijdonderwijs: einde of nieuw begin?

Olchert Brouwer

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Iedereen bachelor!

Karel van Goethem

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Duitsland : Frankrijk = hbo : wo = 1 : 0

Hans Uijterwijk

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bridgende honkballers en korfballende wetenschapsters

Sijbolt Noorda

2012, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

(H)erkenning?

Hans Uijterwijk

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Niet in control?

Olchert Brouwer

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Staan cijfers voor kwaliteit?

Karel van Goethem

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Schapen met vijf poten

Sijbolt Noorda

2012, nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rendement: wie gaat erover?

Olchert Brouwer

2012, nummer 1

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Overdaad overhead?

Hans Uijterwijk

2012, nummer 1

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De teloorgang van het welbegrepen eigenbelang

Sijbolt Noorda

2012, nummer 1

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Stop met loten: stel eisen en beëindig zesjescultuur

Ferry Haan

2011, nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Veertig jaar

Hans Uijterwijk

2011, nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Elementen van een stuk over nieuw accreditatiestelsel

Fientje Moerman

2011, nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De geest uit de fles

Hans Uijterwijk

2011, nummer 4

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Economische topgebieden en onderzoek & onderzoek

Fientje Moerman

2011, nummer 4

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Zondagmiddag na Prinsjesdag

Sijbolt Noorda

2011, nummer 4

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Onderwijsobesitas

Hans Uijterwijk

2011, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De nieuwe kalief van Cordoba

Sijbolt Noorda

2011, nummer 3

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Tegen de vijf-minuten-universiteit:

Sijbolt Noorda

2011, Nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Eigenwijsheid of eigen wijsheid?

Hans Uijterwijk

2011, Nummer 2

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Innovatie en de wet

Fientje Moerman

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een zonnige toekomst?!

Sijbolt Noorda

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Valorisatie

Thomas Grosfeld

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Valorisatie

Memo to the boss(es)

Hans Uijterwijk

2011, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Alleen het beste is (niet) goed genoeg

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Heilige huisjes

Dirk van Damme

2010, Nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Uitdagingen voor de toekomst

Paul de Knop

2010, Nummer 5

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kennis delen

Dirk van Damme

2010, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De hang naar hetzelfde

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De internationale universiteit

Paul de Knop

2010, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Pedagogisch optimisme

Dirk van Damme

2010, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Strijkkwartet voor twee strijkers

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Waarden en normen en hervorming van het hogeronderwijs

Paul de Knop

2010, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Veerman en de Open Universiteit

Dirk van Damme

2010, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

'Minder bissen dankzij het flexdecreet'

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kwaliteit kost tijd, kwaliteit kost geld

Paul de Knop

2010, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Innovatie en hoger onderwijs

Dirk van Damme

2010, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Levenslang (bn.), zo lang het leven duurt

Sijbolt Noorda

2010, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Eén, twee, drie, vier... Wie niet top is, is gezien?

2010, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De betovering van ranglijsten

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Meneer, moeten we dit kennen voor het examen?

Alain Verschoren

2009, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bologna 2009: we reizen om te leren

Alain Verschoren

2009, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Birnbaum in Utrecht

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rankings: uitgerangeerd?

Alain Verschoren

2009, Nummer 3

Column.

Trefwoorden: Column

Vijfentwintig jaar later

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Hoger onderwijs in soorten en maten

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

CEO of academicus?

Alain Verschoren

2009, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een Vlaamse tragedie?

Alain Verschoren

2009, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Leeuw of Nassau?

Sijbolt Noorda

2009, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Ecologische verspilling

Johan Vanderhoeven

2009, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Studenten voor de stad

Erik Gerritsen

2008, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bijvangst

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De meest cruciale, tekortschietende studentenvoorziening

Erik Gerritsen

2008, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een autobiografische mijmering

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Fracasomania in het onderwijs

Erik Gerritsen

2008, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De school, niet het systeem

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Leve de leraar en de onderwijsmanager!

Erik Gerritsen

2008, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De omgekeerde wereld

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

FINANCIERING

Johan Vanderhoeven

2008, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

N= 1

Sijbolt Noorda

2008, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Alles went, zelfs excellent

Erik Gerritsen

2008, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Terug van weggeweest

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Verkiezingen

Leo Goedegebuure

2007, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Fusies toen, netwerken nu

Leo Goedegebuure

2007, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Fusies

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 4

Column.

Trefwoorden: Column

Frozen by god.

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Prinsjesdag II

Leo Goedegebuure

2007, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Evidence-based

Johan Vanderhoeven

2007, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Gedeelde smart.

Leo Goedegebuure

2007, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

(Des)-Integratie of kantelen

Johan Vanderhoeven

2007, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Het smalle pad

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 2

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kennis? Vaardigheden?

Johan Vanderhoeven

2007, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich

Sijbolt Noorda

2007, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

So Far Yet So Near

Leo Goedegebuure

2007, Nummer 1

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Om de kwaliteit van onderzoek

Leo Goedegebuure

2006, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Min of meer al doende kiezen

Sijbolt Noorda

2006, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Studievoorlichting

Frans Leijnse

2006, Nummer 5

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Niet bij geld alleen

Sijbolt Noorda

2006, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

In een boog.

Johan Vanderhoeven

2006, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Armoede

Frans Leijnse

2006, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Contrasten

Leo Goedegebuure

2006, Nummer 4

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Kwaliteitsbeleidkeuzemogelijkheden

Sijbolt Noorda

2006, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Prinsjesdag

Leo Goedegebuure

2006, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Bureaucratie

Frans Leijnse

2006, Nummer 3

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column