Zoeken op trefwoord 'Arbeidsmarkt'

Goede en slechte tijden

Leo Goedegebuure

2019, nummer 3

Reflectie over cultuur en structuur in het hoger onderwijs

In het huidige hoger onderwijs is sprake een tweeculturensysteem, waarbij de spanning tussen de academische en de bedrijfsmatige cultuur voelbaar is. Toch hoeft dit niet problematisch te zijn, schrijft Leo Goedegebuure. Volgens hem moeten we proberen beide tot elkaar te brengen, om zo het beste in elkaar naar boven te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Lerende organisatie

Maak afstudeerwerk relevant voor opleiding én praktijk

Daan Andriessen, Lisette Munneke, Pieter Schilder

2019, nummer 3

Andere kijk op het beoordelen van afstudeerwerk

Wie een bachelor aan een Nederlandse hogeschool afrondt, moet aantoonbaar beschikken over onderzoekend vermogen. De waarde van het afstudeerwerk voor de praktijk blijft vaak onderbelicht. Hoe kom je tot eindwerkstukken die zinvol zijn voor zowel de student als de beroepspraktijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Eindelijk een realistische methode

Paul Bisschop, Siemen van der Werff

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Het mbo tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Loek Nieuwenhuis

2013, nummer 2

In Nederland is de afgelopen vijftig jaar beleid ontwikkeld, gericht op het realiseren van een startkwalificatie voor iedereen. Jongeren kunnen zich hiermee melden op de arbeidsmarkt voor middelbaar vakmanschap. Deze beleidskeuze is niet vanzelfsprekend: in veel OECD landen is een stelsel voor middelbaar beroepsonderwijs niet of slechts partieel ontwikkeld (OECD, 2010). Jongeren die niet in de academic track terechtkomen, melden zich in die landen zonder beroepskwalificatie op de arbeidsmarkt, en zijn afhankelijk van hun werkgever voor interne scholing. Men spreekt dan van een interne arbeidsmarkt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Pleidooi voor een toekomstbestendig mbo/ROC

Hermien Hendrikx

2013, nummer 2

Het ROC lijdt aan een veelheid aan eisen, die aan het mbo gesteld worden in combinatie met een grillige politiek bestuurlijke koers in de afgelopen twintig jaar. Hierdoor kan het ROC zijn kerntaken onvoldoende goed uitvoeren. Het is tijd voor een commissie, die in opdracht van de branche zelf, zich buigt over een langetermijnvisie op het mbo. Een commissie niet primair gevoed vanuit de politiek, maar vanuit de wetenschap en adviesraden. Dat geeft koers én rust, waardoor
ROC’s regie kunnen nemen en optimaal kunnen werken aan de kwaliteit van het primair proces.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Sectorkamers: toekomst van het overleg bedrijfsleven en beroepsonderwijs

Gertrud van Erp

2013, nummer 2

Een goed opgeleide beroepsbevolking versterkt de innovatieve kracht van de Nederlandse economie en is van groot belang voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Daarom is de kwaliteit van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs van strategisch belang voor het Nederlandse bedrijfsleven. Goed overleg en afstemming tussen het (georganiseerd) bedrijfsleven en het beroepsonderwijs is dus noodzaak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

De waarde van mbo-4 opleidingen op de arbeidsmarkt

Johan Coenen, Ger Ramaekers, Rolf van der Velden

2013, nummer 2

Moet de Nederlandse mbo-4 opleiding tot het secundair beroepsonderwijs worden gerekend of tot het tertiair onderwijs? In deze bijdrage gaan we na wat de plaats is van de mbo-4 opleidingen als we kijken naar kennis en vaardigheden en naar arbeidsmarktsucces. De bevindingen geven geen aanleiding om mbo niveau 4 tot het hoger onderwijs te rekenen in de Nederlandse institutionele context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.