Zoeken op trefwoord 'Moocs'

Naar OER-onderwijs voor iedereen

Ben Janssen, Fred Mulder

2014, nummer 1

Het ‘openen’ van onderwijs is in zwang geraakt. Waar dit het terrein was van open universiteiten, wordt die ‘klassieke’ openheid inmiddels geflankeerd door digitale openheid. We zien een expansieve ontwikkeling in het online beschikbaar maken van leermaterialen via open educational resources (OER) en massive open online courses (moocs). De openheid varieert van gratis toegang in een beperkte tijd, tot gratis beschikbaar voor iedereen en altijd. Om te gebruiken, maar ook om te verbinden, te bewerken en aan te vullen. Bij het ontbreken van een bruikbare definitie voor open education geven we een kader, het 5Coe-model. Op vier van de vijf componenten van dit model kan een instelling kiezen voor de gewenste mate van openheid en een eigen profiel. Dat ligt niet voor de hand voor de component OER, zo wordt betoogd, waar we voor alle onderwijs vol op zouden moeten inzetten. Dit is een no-regretkoers, allereerst voor de overheid, maar ook voor studenten en andere lerenden, onderwijsinstellingen, docenten en de samenleving als geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Hype of omwenteling?

Filip Seuntjens

2014, nummer 1

In het mooc-landschap doet er zich eind 2013 een verrassende wending voor. Sebastiaan Thrun, voormalig Stanford-professor en oprichter van Udacity (één van de drie grote mooc-spelers ), haalt hier en daar het nieuws met een onverwachte uitspraak. Hij stelt onomwonden: ‘We don’t educate people as others wished, or as I wished. We have a lousy product.’ Een dissonant geluid, naast alle hoera-verhalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Achter de schermen van moocs

Joost Groot, Thieme Hennis, Pieter de Vries

2014, nummer 1

De TU Delft is dit academisch jaar (2013/14) begonnen met het aanbieden van massive open online courses (moocs) via edX; een open source leerplatform ontwikkeld door MIT en Harvard, waarvan intussen de TU, maar ook Stanford en een veertigtal andere universiteiten wereldwijd gebruik maken. Dit artikel gaat over de vraag wat een mooc is, waarom de TU deze aanbiedt, wat voor inspanningen het kost om zo’n mooc te maken en welke ervaringen zijn opgedaan. Voor een deel komt die kennis uit de analyse van de grote hoeveelheid data, die de vele gebruikers van zo’n mooc genereren, in dit geval twee TU-moocs, die in november 2013 zijn afgerond. Er is veel discussie en beweging rond open onderwijs en de uitkomst is nog moeilijk te voorspellen. In deze situatie is het devies van de TU ‘Learn and lead’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Moocs zijn hot

Pierre Gorissen, Jos Speetjens

2014, nummer 1

Moocs zijn binnen de universitaire wereld een fenomeen dat volop in de belangstelling staat. Maar wat betekenen deze massive open online courses voor het hoger beroeps onderwijs in Nederland? Moeten hbo-instellingen ook aan de mooc?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.