Zoeken op trefwoord 'Medezeggenschap'

Minder zeggenschap, meer vertrouwen

Jochem Streefkerk

2015, nummer 2

De invoering van een ‘vertrouwensregel’, analoog aan de regel die geldt in de relatie tussen parlement en kabinet, zou volgens Jochem Streefkerk een deel van de oplossing kunnen zijn voor de bestuurlijke tekortkomingen aan de universiteit. ‘Autonomie en doelmatigheid komen zo meer met elkaar in balans.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap

De beïnvloedingsstrategie van studentenvertegenwoordigers

Michiel Horsten

2013, nummer 4

In discussies over governance worden hogeronderwijsinstellingen al te dikwijls louter door een instrumentele bril bekeken. Nochtans zijn ze meer dan dat, het zijn kleine politieke subsystemen. Studentenparticipatie is een wezenlijk element van de governance van het Vlaamse hoger onderwijs. In dit artikel wordt bestudeerd hoe studentenvertegenwoordigers het beleid van hun hogeschool op instellingsniveau trachten te beïnvloeden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap | Studentenbeleid

Hebben werknemers in hogescholen een medezeggenschapstekort?

Wouter Bouw

2013, nummer 1

Sinds september 2010 hebben hogescholen de mogelijkheid om ten aanzien van de medezeggen- schap over te stappen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel wordt de meerwaarde van de WOR beschreven voor de werknemers ten opzichte van de medezeggenschapsbepalingen in de WHW.
De ontwikkelingen in de medezeggenschap bij de overheid en de zorg ondersteunen deze meer- waarde voor de werknemers. Het artikel geeft tevens aan hoe hogescholen zelf tegen deze kwestie aankijken. Het blijkt dan dat de duidelijk aantoonbare voordelen die er voor werknemers zijn, in de praktijk toch niet automatisch tot een keuze voor de WOR leiden bij hogescholen. De auteur concludeert dan ook dat de wetgever hogescholen de helpende hand moet bieden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap

Hebben werknemers in hogescholen een medezeggenschapstekort?

Wouter Bouw

2013, nummer 1

Sinds september 2010 hebben hogescholen de mogelijkheid om ten aanzien van de medezeggen- schap over te stappen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) naar de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dit artikel wordt de meerwaarde van de WOR beschreven voor de werknemers ten opzichte van de medezeggenschapsbepalingen in de WHW.
De ontwikkelingen in de medezeggenschap bij de overheid en de zorg ondersteunen deze meer- waarde voor de werknemers. Het artikel geeft tevens aan hoe hogescholen zelf tegen deze kwestie aankijken. Het blijkt dan dat de duidelijk aantoonbare voordelen die er voor werknemers zijn, in de praktijk toch niet automatisch tot een keuze voor de WOR leiden bij hogescholen. De auteur conclu- deert dan ook dat de wetgever hogescholen de helpende hand moet bieden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Medezeggenschap

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.