Zoeken op trefwoord 'Kwaliteit'

Hoofdredactioneel: Timmeren aan het kwaliteitshuis

Bert Hoogewijs

2022, nummer 1

Mogen we hopen dat we het ergste hebben gehad met covid-19? De voorbije twee jaren waren in elk geval niet eenvoudig. Het was gelukkig niet allemaal kommer en kwel met het onlineonderwijs, maar voor veel studenten betekende het toch een daling van de onderwijskwaliteit. Universiteiten en hogescholen hebben evenwel vlug geschakeld en geleerd uit de crisis

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Hoofdredactioneel

‘Natuurlijk is kwaliteitszorg na dertig jaar nog niet af

Elma Drayer, Wouter Duyck, Sander van den Eijnden

2022, nummer 1

Al sinds 2005 werken Vlaanderen en Nederland met elkaar samen in het toezicht op de kwaliteitszorg van het hoger onderwijs. Ook de huidige voorzitters van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zien de voordelen. ‘Ik geloof niet dat het op enig moment de bedoeling is geweest om de binationale samenwerking op te zeggen. Het is wel zo dat die op een bepaalde manier ontzettend ingewikkeld is.‚

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Interview

Vertrouwen op toezicht of toezicht op vertrouwen?

Karl Dittrich

2022, nummer 1

Kwaliteitszorg in Vlaanderen en Nederland

Begin deze eeuw hadden Nederland en Vlaanderen de primeur van een binationale accreditatie-instelling. Dat leidde tot internationaal respect. Toch zijn de stelsels in beide landen de laatste jaren sterk uit elkaar gegroeid. Karl Dittrich reconstrueert en kijkt vooruit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

'Kwaliteit bewaak je voortdurend, niet eens in de zes jaar'

Daphne Doemges-Engelen

2022, nummer 1

Drie betrokkenen over instellingsaccreditatie

Het huidige accreditatiestelsel heeft zijn nadelen. Een nieuw stelsel, met instellingsaccreditatie, kan hierin verandering brengen. Wat vinden een student, een rector magnificus en een hogeschoolbestuurder uit Nederland van dit concept? Speciaal voor Th&ma gaan ze met elkaar in gesprek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Kwaliteit

Verantwoording bij de verantwoordelijken

Axel Aerden

2022, nummer 1

Van kritische reflectie tot eindoordeel

De vernieuwde instellingsreview moet aantonen of hogescholen en universiteiten op een kwaliteitsvolle manier onderwijsbeleid voeren, en of ze adequaat de kwaliteit van hun opleidingen waarborgen. Axel Aerden beschrijft hoe de NVAO dit proces begeleidt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kwaliteit, mij een zorg

Jeroen Huisman

2022, nummer 1

Kwaliteit van wat? Ik maak me zorgen over de uitholling van het begrip ‘kwaliteit’. We begonnen goed in de jaren tachtig met een duidelijke visie op de kwaliteit… van het onderwijs. Het gaat dus om leren, onderwijzen en beoordelen en de samenhang daartussen. Tegenwoordig horen we voorstellen voor een holistische aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Column

De keerzijde van kwaliteitszorg

Mieke Audenaert, Adelien Decramer, Jolien Muylaert

2022, nummer 1

Balanceren tussen controleren en vertrouwen

Door de toegenomen verantwoordingsplicht zijn universiteiten en hogescholen meer aandacht gaan besteden aan het in kaart brengen van de eigen dienstverlening. Dit resulteerde soms in extra regels en procedures, die medewerkers als planlast kunnen ervaren. Hoe ga je daar als onderwijsinstelling mee om?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Op naar meer ruimte voor dialoog en discussie

Guy Bendermacher, Diana Dolmans, Mirjam Oude-Egbrink, Ineke Wolfhagen

2022, nummer 1

Van kwaliteitsmanagement naar kwaliteitscultuur

Zowel in het onderwijsbeleid als in het onderzoek naar verbetering van het hoger onderwijs is de term ‘kwaliteitscultuur’ steeds meer in zwang. Maar wat verstaan we daar eigenlijk onder? ‘Het sluit aan bij de gedachte dat er naast structuren en systemen een cultuur nodig is waarin mensen op een open manier spreken over kwaliteit van onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Frisse en onafhankelijke blik

Nadim Bou Rached, Bart Kimpe

2022, nummer 1

De intern auditor draagt bij aan onderwijskwaliteit

Wat is de toegevoegde waarde van de intern auditor binnen een organisatie? In hoeverre kun je hem beschouwen als het sluitstuk van de governancestructuur? Bart Kimpe en Nadim Bou Rached schetsen de positie en het belang van deze rol in een hogeronderwijsinstelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

De kwaliteit van de kwaliteit van onderwijs

Dylan Couck

2022, nummer 1

Eenzijdige aandacht voor de eigen kant

Zowel de overheid als studenten meten de kwaliteit van onderwijs af aan de mate waarin dat de eigen verwachtingen vervult. Geen van beide partijen heeft volgens Dylan Couck voldoende oog voor de eigenlijke opdracht van het onderwijs: lerenden tot leren brengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Vertrekken vanuit vertrouwen

Ilse De Bourdeaudhuij, Nele Mahieu, Hilde van Puyenbroeck

2022, nummer 1

Naar een duurzame kwaliteitscultuur

In aanloop naar de tweede instellingsreview heeft de UGent haar kwaliteitszorgsysteem grondig geëvalueerd en doorontwikkeld. Ilse De Bourdeaudhuij, Hilde Van Puyenbroeck en Nele Mahieu lichten het huidige systeem toe, bespreken de sterktes en aandachtspunten en blikken vooruit op een nieuwe versie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kwaliteitszorg en innovatie gaan hand in hand

Aaron Soens

2022, nummer 1

De keuze van hogeschool Odisee

Hogeschool Odisee combineert kwaliteitsborging met een blik op de toekomst. ‘Het voordeel van onze werkwijze’, schrijft Aaron Soens, ‘is dat instellingsbrede beleidslijnen samenvloeien in de kwaliteitszorg, waarbij die laatste een hefboom tot versterking van innovatie wordt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Inkanteling met oog voor kwaliteit

Aina Callaert, Lies van Horenbeeck, Stephanie Lem, Kristel Spelmans

2022, nummer 1

Intrinsieke motivatie en dwingende kaders

In 2019 maakten de Vlaamse niveau 5-opleidingen de overstap naar de hogescholen. Stephanie Lem, Kristel Spelmans, Lies Van Horenbeeck en Aina Callaert beschrijven het omschakelingstraject van twee graduaatsopleidingen aan Erasmushogeschool Brussel en vertellen welke plaats de kwaliteitszorg daarbij innam.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

The link between quality assurance and fundamental values

Daniela Craciun

2022, nummer 1

Understanding academic freedom in a wider reference framework

Member states of the European Higher Education Area recently reaffirmed their commitment to promoting and protecting their shared fundamental values. What role does quality assurance play in safeguarding these core values?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Massificatie

Dirk van Damme

2022, nummer 1

Toen het hoger onderwijs in West-Europa zo ongeveer rond de jaren zeventig sterk begon te groeien, beschouwde vrijwel iedereen dat als een zegen en een wissel op een rooskleurige toekomst. De afkeer tegen de oude, elitaire universiteit was groot; de deuren moesten worden opengegooid. De kwantitatieve groei van het aantal studenten betitelden we – vooral in Vlaanderen –als ‘democratisering’, omdat jongeren uit sociale lagen die voordien van hoger onderwijs uitgesloten waren gebleven, nu ook toegang kregen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Column

Haalt het hoger onderwijs het beste uit studenten?

Cedric Staplers, Mia Stokmans

2022, nummer 1

Sterktes en zwaktes van de opleiding

Werkvormen en lesinhoud aan hogeschool en universiteit lijken niet altijd even goed aan te sluiten op wat de studenten zelf willen leren. Aanleiding voor Cedric Stalpers en Mia Stokmans om het leereffect te onderzoeken, maar dan niet in termen van rapportcijfers maar vanuit de perceptie van de doelgroep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Weg van de calimerohouding

Margie Topp, Steven Vos

2022, nummer 1

De hogeschool als serieuze kennispartner

Eind 2021 ontvingen Margie Topp en Steven Vos de Deltapremie, de tweejaarlijkse prijs voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek in Nederland. De laureaten vertellen over hun drang naar maatschappelijke impact. ‘Lectoraten vormen de schakel tussen fundamenteel onderzoek en de samenleving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Kwaliteit

Veranker de ombudsfunctie voor studenten in de wet

Lies Poesiat

2022, nummer 1

De meerwaarde van de onpartijdige derde

Universiteiten zijn sinds kort verplicht een ombudsman aan te stellen – voor het personeel welteverstaan, niet voor studenten. Toch, meent Lies Poesiat, wenden ook studenten zich vanwege de vertrouwelijkheid liever tot een onafhankelijke ombudsfunctionaris dan tot een klachtencommissie. ‘Dit vraagt om wetgeving!’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Boekbespreking - Werken aan een kwaliteitscultuur

Myrte Legemaate

2021, nummer 4

Guy Bendermacher: Navigating from Quality Management to Quality Culture

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Rubriek: Boekbespreking

Flexibilisering bedreigt de onderwijskwaliteit

Janke Cohen-Schotanus, Klaas Visser

2020, nummer 3

Pleidooi voor goed gestructureerde programma's

Volgens de Strategische agenda is flexibilisering een belangrijk middel op de route naar studentsucces. Kijkend naar kwaliteitsstandaarden voor opleidingen komen Klaas Visser en Janke Cohen-Schotanus tot een geheel andere conclusie. ‘Door studenten de regie te geven, zou het succes vanzelf volgen – maar daar is geen enkel bewijs voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Strategische agenda's | Studentenbeleid

Boekbespreking - Ultiem naslagwerk over kwaliteitszorg

Myrte Legemaate

2020, nummer 2

Lucien Bollaert:
A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education. Looking for a New Quality in HE in a New World

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Kwaliteit

Rubriek: Boekbespreking

De student en de knikkers

Dylan Couck

2020, nummer 1

De onzin van onvoorspelbare maatregelen en gedwongen concurrentie

Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging van Studenten hekelt het beleid rond de financiering van het hoger onderwijs. Hij maakt zich zorgen over een dreigend verlies van kwaliteit. ‘Gelijke en voldoende middelen voor elke student: dat zou het uitgangspunt moeten zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kwaliteit | Strategische agenda's

Kanttekeningen bij het goede nieuws

Joris Hindryckx

2020, nummer 1

Overwegingen bij de Vlaamse hogeronderwijsagenda

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord gelden de hogescholen niet langer als kostenpost, maar als investering. Reden dus voor enig optimisme. Toch roept het akkoord bij Joris Hindryckx vragen op. Zo moet de kwaliteit van lerarenopleidingen omhoog, maar hoe ziet de regering dat precies voor zich?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Strategische agenda's

Ga op zoek naar je maatschappelijke voetafdruk

Pim Breebaart

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Innovatie | Kwaliteit | Rendement

Durf de volgende sprong voorwaarts te maken

Eric Halsberghe

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

De boodschap is eenvoudig, de lessen zijn complex

Luc Sels

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Wat is straks een diploma waard?

Dirk van Damme

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Kwaliteit

Perspectieven gevraagd

Eric Halsberghe

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

De zeven lessen als spiegel

Mirjam Bakker, Raymond Kubben, Stijn Verbeek

2016, nummer 1

Eind augustus 2015 publiceerde de Onderwijsraad het advies ‘Kwaliteit in het hoger onderwijs’. Centrale vraag: hoe zou je de kwaliteit in het hoger onderwijs op verantwoorde wijze kunnen verbeteren en waarborgen? In de maand na publicatie inventariseerden stafmedewerkers Stijn Verbeek, Raymond Kubben en Mirjam Bakker de reacties op het advies – in de pers, de politiek, bij belangenorganisaties én in het werkveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Op naar de lerende gemeenschap

Bianca Leest, Ardi Mommers, Twan Verrijt

2016, nummer 1

Hoe kun je in het hoger onderwijs een omgeving creëren waarin alle betrokkenen gedijen? Nijmeegse onderzoekers hielden instellingen tegen het licht die de kwali catie ‘good practice’ dragen. ‘Basisvoorwaarde is dat opleidingen de ruimte krijgen om de kwaliteitszorg naar eigen inzicht in te richten.’

Trefwoorden: Kwaliteit

Wie alleen maar wil feesten, komt echt niet hierheen - Barbara Oomen over het succes van de university colleges

Elma Drayer

2015, nummer 1

Waarom doen university colleges het zo goed in Nederland? Waarom zijn ze zo mateloos populair? En kunnen reguliere hogeronderwijsinstellingen daar wat van opsteken? Jazeker, zegt Barbara Oomen, decaan van het University College Roosevelt te Middelburg. ‘Onze benadering is: jij wilt leren, daarom zit je hier.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Het profijt als je beter bent opgeleid

Wim Groot, Henriette Maassen van den Brink

2014, nummer 5

Bijna alles waaraan we in ons leven en in de samenleving waarde hechten, hangt samen met opleiding- sniveau. Dat begint met het inkomen. De economische wetenschap kent – in tegenstelling tot de natuurwetenschap – geen constanten. Daardoor verschillen economen van mening over de omvang van effecten van bepaald beleid en over de wenselijkheid ervan. Over ten minste één ding zijn ze het wel eens: het financiële rende- ment van onderwijs is hoog. Vele tientallen onderzoeken laten zien dat het reële – dat wil zeggen voor inflatie gecorrigeerde rendement – van een jaar onderwijs 7-9 procent bedraagt. Volgens Education at a Glance 2014 van de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) is het private rendement op hoger onderwijs in Nederland voor mannen 7,2 procent en voor vrouwen 7,0 procent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Onder druk wordt alles vloeibaar

Elma Drayer

2014, nummer 4

Carsten de Dreu: “Al in het voorjaar van 2011 was er onder sociaal psychologen een discussie op gang gekomen over onze manier van rapporteren. Die laat te wensen over. Soms melden we in publicaties niet alles wat er is gedaan, overwogen en gemeten. Soms overdrijven we de significantie. Of vertellen niet dat de eer- ste experimenten mislukten. Met als gevolg dat er soms een mooier plaatje in zo’n publicatie komt te staan dan de wer- kelijkheid rechtvaardigt. Kon die manier van rapporteren, vroegen wij ons af, transparanter, opener, accurater?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Visie gevraagd!

Frederik De Decker

2014, nummer 3

Het hoger onderwijs bereidt studenten onvoldoende voor op de maatschappelijke uitdagingen van morgen én stimuleert medewerkers te weinig om hierover na te denken. Maar eerst moeten instellingen zelf een duidelijke toekomstvisie ontwikkelen, vindt Frederik De Decker. Alleen dan kunnen zij medewerkers en studenten verleiden om dat ook te gaan doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Kwaliteit

Open en online onderwijs: kwaliteitsverhoging door innovatie

Christien Bok, Hester Jelgerhuis

2014, nummer 2

‘Onderwijs is weer sexy geworden’, zegt Anka Mulder, vicepresident Educatie en Operaties van de TU Delft. Massive open online courses (moocs) spelen daar een belangrijke rol in. ‘Docenten die een mooc geven, vertellen me dat ze zich didactisch herboren voelen. Bij het maken ervan moet je heel gestructureerd nadenken over de eindtermen en leerdoelen. Welke werkvorm gebruik je om een leerdoel te bereiken? Die kennis nemen de docenten weer terug naar de campus.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kwaliteit als identiteit

Rosemarie Mijlhoff

2014, nummer 1

Kwaliteit in het hoger onderwijs wordt al snel op een lijn gezet met scores op studenttevredenheidsonderzoeken, accreditaties, resultaatgericht werken, en het massaal universitair scholen van hbo-docenten. Over deze onderwerpen wordt veel geschreven en gediscussieerd. Wat echter in de discussie nauwelijks aan bod komt, is de vraag of ratings en prestatie-indicatoren daadwerkelijk tot de beoogde betere kwaliteit leiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kwaliteitsbewaking hoger onderwijs in de praktijk nog niet optimaal

O.D. van der Maas, M.H.J.M. van Maasacker

2013, nummer 5

De Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Belgisch Rekenhof hebben in september 2013 een gezamenlijk onderzoek uitgebracht over de veranderingen die de afgelopen jaren werden doorgevoerd in het stelsel van kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs.1 Dit onderzoek is een vervolg op soortgelijk gezamenlijk onderzoek uit 2008. In dit vervolgonderzoek gaan zij na wat de ministers in Nederland en Vlaanderen hebben gedaan met de aanbevelingen die zij eerder gedaan hebben in hun gezamenlijk onderzoek uit 2008. Bij het vervolgonderzoek in 2013 keken zij ook naar de maatregelen die in Nederland voorgesteld werden naar aanleiding van Inholland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Van talentvol naar talent

Pleun van Arendsbergen, Marije de Goede

2013, nummer 5

De afgelopen vijftien jaar is er een belangrijke ontwikkeling geweest in het denken over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten en onderzoeksorganisaties hebben massaal wetenschappelijke excellentie opgenomen in hun institutionele missie, waarbij ze zich vooral richten op wetenschappelijke productiviteit en de positie op internationale rankings. Hierbij is de nadruk vooral komen te liggen op de excellentie van individuele wetenschappers. Het aantrekken en behouden van wetenschappelijk talent staat inmiddels bij de meeste universiteiten op de strategische agenda en het begrip talent heeft een centrale plaats in het personeels- en het onderzoeksbeleid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit

De nieuwe governancecode van de hbo-raad

Chiel Renique

2013, nummer 4

Ongetwijfeld ingegeven door veel media-aandacht voor financiële uitglijders van bestuurders van (semi-)publieke instellingen, wordt bij goed bestuur relatief veel aandacht geschonken aan financieel risicomanagement. Ook de salarissen van bestuurders is een geliefd onderwerp. Daardoor raakt de zorg en governance ten aanzien van de primaire taak van de instelling vaak onderbelicht.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kwaliteit en toezicht in hoger onderwijs en bve-sector

Theo Douma

2013, nummer 4

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is zowel in de sector hoger onderwijs als die van de sector beroeps- en volwassenenonderwijs (bve) verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het toezicht daarop. Het zou daarom voor de hand liggen als er in beide sectoren op een vergelijkbare manier toezicht wordt gehouden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Toezicht

Het timmermansoog van de docent

Beatriz Roman, Rob Vink

2013, nummer 3

Het vergroten van de professionele ruimte van de docent wordt meer en meer als een belangrijke peiler gezien om tot kwaliteitsverbetering te komen. Het blijkt echter lastig om de dialoog over professionele ruimte op een constructieve manier te voeren. In dit essay doen we daartoe een aanzet. Het artikel is een samenvatting van een eerder gepubliceerd essay dat in opdracht van Zestor is geschreven (Vink, Roman en Vermeulen, 2012).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Personen en Instellingen

Kwaliteit als cultuur: ruimte voor innerlijke drive hbo-docenten

Eva van der Fluit, Lieteke van Vucht Tijssen, Tonnie van der Zouwen

2013, nummer 3

De kwaliteit van het hbo moet omhoog. Daarvoor is een kwaliteitscultuur nodig die ruimte geeft aan vakmanschap en het innerlijk streven naar kwaliteit door hbo-docenten. Dit artikel gaat in op de manier waarop die kwaliteitscultuur gestimuleerd kan worden, met een aanpak die top-down kaderstelling en organisatie brede betrokkenheid combineert. We illustreren dit met voorbeelden uit een traject bij Inholland.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Doorstart hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Simon van Damme

2013, nummer 3

In 2009 ontstond in Vlaanderen het hbo5: het hoger beroepsonderwijs op niveau 5 van de Vlaamse en Europese kwalificatiestructuur. Dit onderwijsniveau is echter nog steeds niet operationeel. Een nieuw decreet, ‘ter versterking van het hbo5’, zal de visies en bekommernissen van de verschillende aanbieders (secundaire scholen, centra voor volwassenenonderwijs en hogescholen) moeten verzoenen en leidt hopelijk op korte termijn tot een volwaardige uitbouw van het hbo5. Het
pleidooi om in de toekomst te komen tot een geïntegreerde hogeronderwijsruimte vormt de achtergrond voor het debat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

De eisen van de samenleving en de kunst van het wetgeven

Peter Kwikkers

2013, nummer 3

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 8 oktober 1992 (Stb. 1992, 593) in 1993, heeft de WHW 125 maal wijzigingen ondergaan. De inhoudelijke veranderingen waren minder groot dan dit aantal doet vermoeden. Veel wijzigingen waren van zuiver technisch-juridische aard, en vele waren niet erg effectief of noodzakelijk of maar tijdelijk. Twintig jaar WHW. Tijd voor een Staatscommissie hogeronderwijswetgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Zijn verschillen échte verschillen?

Anja van den Broek, Bas Kurver, Froukje Wartenbergh

2013, nummer 2

Waar vroeger studenttevredenheid vooral een rol speelde bij de interne kwaliteitszorg, worden indicatoren voor studenttevredenheid steeds vaker gebruikt om, voor externe belanghebbenden, de kwaliteit van het onderwijs over het voetlicht te brengen. Studentoordelen worden ingezet voor studiekeuzeprocessen, in rankings en benchmarks en bij prestatieafspraken met de overheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ranking

Regie op samenwerking en leerproces in vijf modellen

Aimee Hoeve, Marc van der Meer, Hester Smulders

2013, nummer 2

In het middelbaar beroepsonderwijs is de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven een prominent en actueel onderwerp, dat traditioneel vorm krijgt via de beroepspraktijkvorming en bij het vormgeven van de kwalificatiedossiers. Deze vorm van samenwerking heeft antecedenten die teruggaan tot in de ontwikkeling van het leerlingstelsel, werd op bestuurlijk niveau bepleit door de Commissie Rauwenhoff (1990) en Van Veen (1993), en is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (1996).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kwaliteit

Kijken naar kwaliteit van leiderschap

Age Halma

2013, nummer 2

Op alle niveaus is kwaliteit van leiderschap van groot belang, zowel voor de talenten waarop het universitair onderwijs en onderzoek drijven, als voor de talenten in de ondersteunende processen. Universiteit Utrecht is systematisch gaan kijken naar de kwaliteiten van leidinggevenden, in de academie en in de ondersteunende processen. Om ontwikkelingsgericht te kunnen investeren en hen optimaal in te zetten. Een programma waar de top van de universiteit zich langjarig toe verbonden
heeft, want het universitaire DNA laat zich niet zomaar modificeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Leiderschap

In acht jaar een topschool

Pim Breebaart

2012, nummer 5

Is het mogelijk in acht jaar tijd van scratch af een topschool te maken? Dus je begint met het idee en stelt een dean aan. Je start op een zolderetage van een gebouw, maar verhuist al snel naar een nieuw complex. Je bouwt een condominium met kamers voor studenten en staf. Je schrijft de slimste studenten uit de wereld in, en je zoekt naar de beste wetenschappers en bouwt in acht jaar aan een steeds grotere reeks wetenschappelijke publicaties. Je begint je eigen Quarterly. Je wilt tot de academische top behoren en tegelijk invloed op de beslissingen die regeringen nemen. En na acht jaar ben je wereldwijd één van de meest gerenommeerde wetenschappelijke instituten op jouw terrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit

Rol examencommissie in de kwaliteitsborging van toetsing

Mieke Jaspers, Els van Zijl

2012, nummer 5

De examencommissies binnen een hogeschool of universiteit hebben in september 2010 met de invoering van de Wet Versterking besturing een belangrijk rol gekregen in de kwaliteitsborging van toetsing en examinering. In de praktijk blijkt er regelmatig verschil te bestaan in taakopvatting tussen examencommissie (EC) en management. In dit artikel wordt de positie van de EC ten opzichte van de lijnorganisatie uiteengezet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

De HOAK-Nota en de reputatie van het hoger onderwijs

Ferdinand Mertens

2012, nummer 3

Verleden jaar was er nogal wat aandacht voor het feit dat 25 jaar geleden dat de beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (afgekort tot HOAK-Nota) verscheen. Dat deze nota ‘gevierd’ werd, duidt op het bijzondere van dit beleidsstuk.
Het was een mijlpaal in het hogeronderwijsbeleid, die ook internationaal aandacht trok en Nederland een positieve reputatie en een rol als gidsland opleverde. Was het allemaal terecht? Wat is er overgebleven van die reputatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Ruim baan voor universitaire onderwijscentra

Inge van der Heul, Ib Waterreus

2012, nummer 3

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te verbeteren is samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek cruciaal. De Onderwijsraad pleit daarom in een advies voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door de vorming van netwerken van scholen en onderzoekers in uoc’s (universitaire
onderwijscentra), naar analogie van het medische onderzoek in umc’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Hans van der Meer, Alexander Rinnooy Kan

2011, nummer 5

Kwaliteit en selectie zijn belangrijke thema’s in het advies dat de SER in april heeft uitgebracht over het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap (SER, 2011). Centraal in dit advies staat de noodzaak om het beschikbare talent optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Simone de Bakker, Marian Hulshof

2011, nummer 5

In zijn advies Hoger Onderwijs voor de Toekomst stelt de Onderwijsraad versterking van de innovatieve kracht van de samenleving voorop als belangrijk doel voor hoger onderwijsinstellingen. Hierbij is zowel de rol van de instellingen als de rol van de overheid van belang. Dit artikel gaat in op de brede taak van instellingen voor hoger onderwijs en
de implicaties die daaruit volgens de Onderwijsraad voortvloeien voor beleid van overheid en instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

ACE – Automotive Center of Expertise

Bart Mooij, Leon Verhoeven

2011, nummer 5

Op 26 januari 2011 maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra bekend dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Fontys Hogescholen in samenwerking met het bedrijfsleven een van de Centres of Expertise in het hbo krijgen: het Automotive Center of Expertise. Naast Automotive, zijn er ook Centers of Expertise opgericht voor
Chemie (Hogeschool Zuyd) en Water (NHL en Van Hall Larenstein).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kwaliteit

Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel?

Everard van Kemenade, Ben van Schijndel

2011, nummer 4

De afgelopen maanden hebben de media gewag gemaakt van misstanden, frauduleuze praktijken en gebrek aan kwaliteit in het hbo. De Inspectie van het Hoger Onderwijs concludeerde dat bij een aantal opleidingen onterecht bachelordiploma’s zouden zijn afgegeven. En dat terwijl sommige van die opleidingen nog niet lang daarvoor positief
waren beoordeeld in het kader van de landelijke accreditatie. Dat roept de vraag op: Hoe goed is het nieuwe accreditatiestelsel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Kwaliteit

Onderwijskwaliteit en Teamkwaliteit

Ben Fruytier, Ben van Schijndel

2011, nummer 3

De kwaliteit van het hoger onderwijs staat in de schijnwerpers. Enerzijds is er de behoefte aan meer kwaliteit om Nederland als kennisland in de vaart der volkeren economisch voorop te laten lopen. Anderzijds is er kritiek op het veronderstelde te lage niveau van zowel instromers als uitstromers in het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Research- enhanced learning and teaching is a strategy

Didi Griffioen

2011, nummer 3

Tien jaar geleden is het hbo op grotere schaal onderzoek gaan doen, o.m. om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Nu de lectoren hun plek steeds meer vinden en de kwaliteit van hun werk bewaakt wordt via een kwaliteitszorgsysteem, schuift de aandacht terug naar de oorspronkelijk beloofde verbetering van het onderwijs. Dit artikel formuleert een generiek profiel voor de hbo-professional, met onderzoek als didactisch middel in de hbocurricula. Professionals die opgeleid zijn voor de 21e eeuw en een nauwere integratie tussen onderwijs en onderzoek zijn het beoogde effect.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Drieluik over innovatie met impact

Christien Bok

2011, nummer 3

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en tenslotte geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Studenten Boeien, Binden en Begeleiden

Sanne van Herpen, Hans van Hout, Maarten van de Ven

2011, Nummer 2

Het kabinet heeft onlangs nogmaals uitgedragen dat een kwaliteitsverhoging in het Nederlandse hoger onderwijs nodig is om
tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te kunnen doordringen. Het kabinet wil de instellingen hierbij ondersteunen
door selectie mogelijk te maken. Maar wat dient een instelling nog meer te doen om de ‘juiste student op de juiste plek’ te
krijgen? Dit artikel biedt u een achttal adviezen waarbij Boeien, Binden en Begeleiden in het eerste jaar centraal staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Kwaliteit

Studiesucces en de kwaliteit van het onderwijsmanagement

Hans van Hout

2011, Nummer 2

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse hogescholen en universiteiten, middels de koepelorganisaties HBO-Raad en VSNU, afspraken gemaakt met de minister om de rendementen te verhogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit!

Ad de Graaf, Roeland Smits

2010, Nummer 5

Differentiëren in drievoud, zo luidt de titel van het advies van de commissie-Veerman. Maar de ondertitel (‘omwille van
kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs’) is nog belangrijker dan de titel zelf. Immers, in die ondertitel komt
de échte ambitie van de commissie-Veerman tot uitdrukking. Het gaat primair om kwaliteit; differentiatie, of zo men wil:
verscheidenheid, is een belangrijke voorwaarde om deze kwaliteit te kunnen verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Onderzoeksvisitaties als beleidsinstrument aan de Universiteit Antwerpen

Eric Spruyt

2010, Nummer 4

De Vlaamse decreetgever legt de verplichting op tot het opzetten van systematische, disciplinegewijze kwaliteitszorgonderzoek, kortweg onderzoeksvisitaties, en stelt de universiteiten daarvoor verantwoordelijk. We schetsen de wijze waarop deze plicht aan de Universiteit Antwerpen wordt uitgevoerd en hoe het onderzoeksbeleid op positieve wijze wordt bijgesteld op basis van de bevindingen die in de rapporten van de onderzoeksvisitaties worden geformuleerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Geïnstrumenteerd, gedocumenteerd en toch slank gedragen

Jan Kleijnen, Hans Koolmees

2010, Nummer 4

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de HBO-Raad (2007) was de opstart voor het valideren van het kwaliteitszorgonderzoek binnen de hogescholen. Hogeschool Zuyd had al een uitgewerkt systeem van kwaliteitszorg maar heeft dit gecompleteerd met een nieuw element dat bestaat uit een vierjaarlijkse positiebepaling en een externe visitatie. Is de hogeschool erin geslaagd het werk binnen de lectoraten en het verbeteren daarvan centraal te stellen en dit te koppelen aan het hogeschoolbeleid? Is het gelukt om extra bureaucratische last te vermijden en is er wel draagvlak?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Maatwerk voor kwaliteit

Marie-Jet Fennema, Felipe Salve, Leon van de Zande

2010, Nummer 4

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen drie jaren een project Interne kwaliteitszorg uitgevoerd. Het project is inmiddels afgerond en ingebed in de kwaliteitszorg binnen de instelling. In dit artikel blikken de projectleiders terug op het project en de resultaten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Kwaliteitscultuur in het hoger onderwijs: de bijdrage van organisatiecultuur aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg

Dries Berings

2010, Nummer 4

Net als management in het algemeen heeft kwaliteitszorg zowel harde als softe aspecten. Die dualiteit vinden we terug in heel wat basiswerken rond kwaliteitszorg (Demeulemeester & Callewier, 1997; Oakland, 1993) en wetenschappelijke analyses van het kwaliteitsdenken (Hackman & Wageman, 1995; Sitkin, Sutcliffe & Schroeder, 1994). Naast systemen en processen wordt in kwaliteitszorg ook aandacht besteed aan zaken als betrokkenheid van het personeel, ontwikkeling van kwaliteitscompetenties en het vestigen van een kwaliteitscultuur. Wat onder dit laatste moet worden begrepen, is niet zomaar gegeven. In hun beschouwingen over 'quality culture' leggen Harvey en Stensaker (2008) de complexiteit en het dialectisch karakter hiervan bloot. Dergelijke theoretische beschouwingen hebben zeker hun nut, al was het maar om te voorkomen dat kwaliteitscultuur zou worden herleid tot een standaard managementtool die altijd en overal op eenzelfde manier kan worden geïmplementeerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem als brug tussen beleid en realisatie

Paul Garre

2009, Nummer 4

De HUB heeft in 1994 gekozen voor de stapsgewijze invoering van een ISO-gecertificeerd kwaliteitssysteem in de ondersteunende diensten en het onderwijs. De kwaliteitsborging omvat zowel de beleidsvorming als de onderwijsontwikkeling en -uitvoering. Na een implementatietraject van vijftien jaar, in een woelige periode van fusie, herstructurering en associatievorming, flexibilisering en academisering, staan de meeste prestatie- en tevredenheidsindicatoren van de hogeschool-universiteit op groen. Dit artikel probeert te duiden welke factoren in grote mate hebben bijgedragen tot het omzetten van vrome beleidsintenties in harde realisaties. De aandacht gaat vanzelfsprekend ook uit naar de opportuniteiten ter verbetering die zich nog aandienen, meer bepaald wat betreft de beleidsaanpak van het kwaliteitsteam. Daarbij worden lessen getrokken uit het kwaliteitscultuuronderzoek dat sedert enkele jaren loopt aan de HUB en dat het meer technische kwaliteitsbeleid van de instelling flankeert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit