Zoeken op trefwoord 'BAMA'

De tien zegeningen van bama

Hans Adriaansens

2009, Nummer 3

Er gebeurt weleens iets goeds in het hoger onderwijs. De ondertekening van het Bologna-akkoord in juni 1999 en de daarin overeengekomen introductie van bama zijn daar voorbeelden van. Met de introductie van bama is in de jaren daarna geleidelijk een begin gemaakt. De ontwikkeling ging langzaam en is bovendien nog zeker niet voltooid, ook al omdat verbetering van het hoger onderwijs niet noodzakelijk parallel loopt aan de gevestigde persoonlijke en institutionele belangen. Vandaar dat het goed is om de zegeningen van bama nog eens op een rijtje te zetten. Ik tel er tien.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA | Onderwijsvernieuwing

Implementatie van de Bologna-verklaring zet Vlaams hoger onderwijs in beweging

Dirk Coenjaerts, Ton van Weel

2008, Nummer 5

In dit overzichtsartikel schetsen we hoe het Vlaamse hoger onderwijs een complete metamorfose onderging als gevolg van de implementatie van de Bologna-verklaring en de daaropvolgende communiqués. Na een korte aanloop tot in 1999 geven we vervolgens in vijf stappen aan hoe de overheid via afzonderlijke decreten een kader schept om aan de Vlaamse hogeronderwijsruimte binnen die van Europa gestalte te geven. Daarna concluderen we met een aantal belangrijke gevolgen en uitdagingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Bachelor & master: een nieuw elan in het Nederlands hoger onderwijs?

Hans Vossensteyn

2008, Nummer 5

Zes jaar na de officiële invoering van de bachelor-masterstructuur en de accreditatie in het Nederlandse hoger onderwijs zijn deze grootse hervormingen officieel geëvalueerd. Internationaal gezien heeft Nederland een voortvarende aanpak getoond met de invoering van bachelor- en masterprogramma’s, wat een geheel eigen dynamiek teweeg heeft gebracht. In de evaluatie is naast een meta-evaluatie van alle monitoring die al heeft plaatsgevonden, ook gekeken naar hoe nationale en internationale experts aankijken tegen de Nederlandse ontwikkelingen en uitkomsten. Belangrijke issues zijn de overgangen tussen de bachelor- en masterfase, de rol van selectieprocedures en pre-mastertrajecten hierbij, net als de transities tussen hbo en wo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

De belofte van Bologna

Erwin van Braam

2008, Nummer 5

Toen in 1999 de Bologna-verklaring werd getekend, was dat een enorme stap voor het Nederlandse hoger onderwijs. De analyse achter Bologna was helder: voor de economische en sociaal-culturele ontwikkeling van Europa was het nodig om het hoger onderwijs te harmoniseren. ‘Greater compatibility and comparability’ waren nodig voor een hogere kwaliteit, meer diversiteit en meer mobiliteit van studenten en docenten. In de meeste landen – inclusief Nederland – betekende dit een flinke hervorming van het onderwijsstelsel. De invoering van een tweecyclistructuur, accreditatie en een Europees studiepuntenstelsel waren de meest in het oog springende aanpassingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Bachelor-master gezien vanuit het bedrijfsleven

Chiel Renique

2008, Nummer 5

De invoering van de bachelor-masterstructuur in 2002 (een Duitse wetenschapper noemde het eens in een inleiding ‘bamafizierung’) is in Nederland vrij geruisloos verlopen. We waren een van de eerste landen die het voor elkaar hadden. Dat lijkt een mooi resultaat, maar toch valt daarop af te dingen. Zeker bij aanvang was het veelal het verhangen van de bordjes en vanaf het begin zat en zit er spanning tussen een verticaal geleed, binair stelsel van hogescholen en universiteiten en een naar Angelsaksisch model, horizontaal geleed stelsel van bachelor en master.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Evaluatie bachelor-masterstelsel

Hidde Terpoorten

2008, Nummer 5

Met de evaluatie van het bachelor-masterstelsel van CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies) heeft het Nederlands hoger onderwijs een degelijke meta-evaluatie in handen waar het zijn lessen uit kan trekken. Diverse actuele, maar ook tot op heden niet besproken onderwerpen zijn aan het licht gekomen in de analyse van CHEPS. Maar wat is vijf jaar na dato nu de visie van de student op het ingevoerde stelsel en ook op de toekomst van het bachelor- masteronderwijs? Het ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) zal zijn visie geven op de diverse opmerkingen en aanbevelingen die door CHEPS zijn gedaan in het rapport ‘New degrees in the Netherlands’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Bonje door Bologna?

Frank Boterenbrood, Peter van 't Riet

2008, Nummer 5

Het hoger onderwijs in Europa is in beweging. Invoering van het bachelor-masterstelsel, het major-minormodel, European credits, flexibel vraaggestuurd onderwijs, competentieleren; het zijn maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die het hoger onderwijs het afgelopen decennium hebben beziggehouden en in menige instelling voor spanningen hebben gezorgd. Een van de aanleidingen voor deze beweging is de Bologna-verklaring van 1999, die een keten van veranderingen beoogde. Dergelijke veranderingen waren in andere delen van de samenleving op dat moment al volop gaande, te weten de integratie van voorheen separaat functionerende systemen – in ons geval hogeronderwijsinstellingen – tot een coöperatief netwerk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: BAMA

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.