Zoeken op trefwoord 'Lectoraat'

Vijf uitdagingen voor de volgende tien jaar

Gertjan Schuiling

2012, nummer 5

Tien jaar na de introductie van de lectoraten is het goed een pas op de plaats te maken en ons te bezinnen op de opgave voor de hogescholen de komende tien jaar. Het gaat om cultuurverandering, en dan moet je denken in deze termijnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lectoraat

Professional in the lead, ook in het hbo

Raoul Engelbert, Hans van Hout, Wilma Scholte, Rien de Vos

2009, Nummer 4

De ontwikkeling van het lectoraat in het Nederlandse Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) is niet vanaf het begin een succesverhaal geweest. Niet alle hogescholen waren er in 2001 als de kippen bij om lectoren aan te stellen. Dit had enerzijds te maken met de tijdelijke financiering, zoals die in het convenant van het ministerie van OCW en HBO-Raad was geregeld. Maar daarnaast had men ook geen duidelijk beeld van wat de lectoren zouden moeten doen en wat hun competenties zouden (moeten) zijn. Vraag was ook of er voldoende animo zou zijn bij geschikte kandidaten om op tijdelijke basis in een beperkte setting aan de slag te gaan. Vervolgens was niet voor iedere instelling duidelijk hoe lectoren in de organisatie ingepast zouden moeten worden. Inmiddels zijn we acht jaar en drie evaluatiestudies verder, zijn er meer dan 350 lectoren en kenniskringen aan de slag, is de tijdelijke financiering eerst omgezet in een structurele financiering en inmiddels vaak onderdeel van de normale bekostiging van de instellingen. De speciale selectiecommissie voor het lectoraat, het bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling HBO, is opgeheven, of beter gezegd aan een nieuwe taak geholpen, namelijk het beoordelen van onderzoeksvragen vanuit het hbo voor RAAK-PRO, een soort tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Kortom, een succesverhaal. Vraag blijft of de oorspronkelijke doelen wel zijn gerealiseerd en of de positie van de lectoren adequaat is. In dit artikel pleiten wij voor een positie van de lector in het hart van de onderwijsorganisatie, gebaseerd op het principe van de ‘professional in the lead’. We beschrijven tevens de ervaringen die hiermee zijn opgedaan binnen het domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lectoraat | Leiderschap

Een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk in het hbo

Marli Huijer, Jean Jaminon

2008, Nummer 4

De lectoraten in het hoger beroepsonderwijs (hbo) dienen de beroepsinnovatie te ondersteunen en het onderwijs voor die beroepen te versterken. De samenleving en het hbo zelf beginnen net te wennen aan de introductie van lectoraten en dan meldt zich per ommegaande een lectoraat Filosofie & Beroepspraktijk. Wat vermag een dergelijk lectoraat bij te dragen aan de zojuist genoemde ondersteuning en versterking van beroep en opleiding en biedt het kansen om de ‘h’ van het hbo een krachtiger body te geven?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lectoraat

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.