Zoeken op trefwoord 'Rendement'

Ga op zoek naar je maatschappelijke voetafdruk

Pim Breebaart

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Innovatie | Kwaliteit | Rendement

De ambities van de mbo-student

Louise Effers

2013, nummer 2

De meeste eerstejaars mbo-studenten beginnen aan hun nieuwe opleiding met hoge ambities en verwachtingen. Toch vallen veel studenten in het eerste jaar uit. Een gebrek aan inhoudelijke aansluiting van de opleiding bij de eigen interesses en behoeften blijkt een belangrijke voorspeller van uitval in het eerste jaar. Hebben sommige mbo-studenten wellicht onrealistische verwachtingen bij de start? En wat kunnen scholen doen om te zorgen dat zij hun hoge ambities beter kunnen realiseren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Rendement | Studentenbeleid

Is toeleiding wenselijk bij de overgang van technisch secundair onderwijs naar hoger onderwijs?

Isabelle De Ridder, Koen Stassen

2011, nummer 5

In goedkoop en breed toegankelijk hoger onderwijs kan, in tijden van besparingen, de vraag gesteld worden of toeleiding wenselijk is. Toeleiding, selectievere doorstroom, specifieke vooropleidingseisen en toelatingsproeven zijn concepten die meer en meer de kop opsteken in het debat. De discussie over rendement wordt vaker gevoerd vanuit managementperspectief dan vanuit de onderwijskundige of maatschappelijke context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement | Selectie

Numeriek rendement in het wo

Hans van Hout

2008, Nummer 3

Het beleid van de overheid is erop gericht om een groter deel van een jaarcohort een ho-diploma te laten behalen. Dat kan gerealiseerd worden door instroom van groepen die tot nu toe in beperkte mate deelnamen aan het ho. Andere maatregelen zijn er vooral op gericht om degenen die deelnemen ook naar de eindstreep te brengen. Winst bij het wo zal vooral behaald moeten worden door uitval en vertraging te verminderen, omdat vwo’ers al voor bijna honderd procent naar het ho gaan. In het wo haakt ongeveer 25 procent af in het eerste jaar. Dat is een dramatisch cijfer, maar niet in de zin van uitval uit het ho. De meeste studenten komen vroeg of laat weer terug in het ho. Het levert dus naast teleurstelling en onzekerheid voor de student vooral vertraging op omdat de eventueel behaalde studiepunten doorgaans in de nieuwe opleiding niet gehonoreerd worden en de student weer van voor af aan moet beginnen. Het kost daarmee ook de instellingen veel geld. Minister, onderwijsraad, VSNU en studentenvakbonden zijn het er allemaal over eens dat dit een ongewenste situatie is. Toch is het vraag of het zal lukken om de percentages substantieel te verbeteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement