Zoeken op trefwoord 'Academisering'

Kijk verder dan de vaste clusters

Didi Griffioen

2021, nummer 1

Een nieuwe blik op kennisinstellingen

Hoewel hogescholen en universiteiten al enige tijd werken aan een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek, blijkt die nog altijd complex. Didi Griffioen vraagt zich af hoe hogeronderwijsinstellingen eruit zouden zien als het primaire proces niet zou bestaan uit onderwijs en onderzoek, maar uit kennisactiviteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Goede en slechte tijden

Leo Goedegebuure

2019, nummer 3

Reflectie over cultuur en structuur in het hoger onderwijs

In het huidige hoger onderwijs is sprake een tweeculturensysteem, waarbij de spanning tussen de academische en de bedrijfsmatige cultuur voelbaar is. Toch hoeft dit niet problematisch te zijn, schrijft Leo Goedegebuure. Volgens hem moeten we proberen beide tot elkaar te brengen, om zo het beste in elkaar naar boven te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Lerende organisatie

Maak afstudeerwerk relevant voor opleiding én praktijk

Daan Andriessen, Lisette Munneke, Pieter Schilder

2019, nummer 3

Andere kijk op het beoordelen van afstudeerwerk

Wie een bachelor aan een Nederlandse hogeschool afrondt, moet aantoonbaar beschikken over onderzoekend vermogen. De waarde van het afstudeerwerk voor de praktijk blijft vaak onderbelicht. Hoe kom je tot eindwerkstukken die zinvol zijn voor zowel de student als de beroepspraktijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Wees vooral fair

Mieke Audenaert, Robin Bauwens, Adelien Decramer

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Afstudeerscripties kunnen zoveel beter

Herman Blom, Martin Struik, Jan Waalkens

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Waartoe leiden wij op?

Edvard Houtkoop

2018, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Voor iedereen een universiteit

Patricia Faasse, Barend van der Meulen

2015, nummer 4

Nederland telt dertien universiteiten die allemaal min of meer hetzelfde doen. Dat systeem heeft zichzelf overleefd, vinden Patricia Faasse en Barend van der Meulen. Hoog tijd voor een fundamentele omslag in het denken over hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

De open toegang tot het hoger onderwijs kan best blijven

Guy Aelterman

2015, nummer 4

Traditioneel heeft iedereen in Vlaanderen recht op hoger onderwijs, ongeacht vooropleiding. Dit liberale systeem van laagdrempeligheid staat onder druk, de roep om (voor)selectie neemt toe. Volgens voormalig onderwijskabinetschef Guy Aelterman hoeft het open model niet op de schop. Maar er is wel een mentaliteitsverandering nodig. En de betrokkenen moeten veel intensiever gaan samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Een prachtig avontuur

Christiaan de Vries

2011, nummer 4

In een periode waarin het hoger onderwijs in zwaar weer verkeert, is het extra van belang de aandacht te richten op de interne regie. In dit artikel bespreken we de voorwaarden hiervoor. De Christelijke Hogeschool Ede heeft een kwaliteitssprong doorgemaakt in de samenwerking tussen bestuur en management, die ook de verbinding tussen onderwijs en onderzoek faciliteert. We nemen de dynamica van dit proces van de CHE onder de loep. We gaan ook na wat de condities zijn die dit alles hebben mogelijk gemaakt en wat de stappen zijn die de hogeschool neemt om haar sturingsconcept verder te verbeteren en te vernieuwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Onderwijsvernieuwing

Academisering en de intrinsieke motivatie van NHTV-lectoren en -docenten

2009, Nummer 2

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is te typeren als een hogeronderwijsinstelling met een beperkte omvang die zich beweegt op een aantal specifieke domeinen: digital entertainment, hospitality, mobiliteit, toerisme en vrije tijd. Zo’n gespecialiseerde onderwijsinstelling heeft een onderscheidend karakter nodig om haar bestaansrecht te waarborgen. Aanvankelijk was het onderscheidende karakter gebaseerd op de monopoliepositie van enkele opleidingen. De afgelopen jaren waren internationalisering en kwaliteitshogeschool de speerpunten. Voor de komende jaren is academisering als strategisch speerpunt toegevoegd. Begin april heeft NHTV toestemming gekregen om als eerste reguliere hbo-instelling per 1 september 2009 de wo-bachelor Vrijetijdswetenschappen aan te bieden. Verderop in dit nummer van TH&MA geven ook Hans Uijterwijk en Frans Schouten (NHTV) hun visie op de accreditatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

De lange mars door het binaire landschap

Hans Uijterwijk

2009, Nummer 2

Met de accreditatie van de wo-bacheloropleiding Vrijetijdswetenschappen aan NHTV internationaal hoger onderwijs Breda is een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het hoger onderwijs in Nederland. Hiermee wordt ook de cirkel gesloten die ooit begon met de belangrijke bijdrage die het NWIT, één van de voorlopers van NHTV, geleverd heeft aan de ontwikkeling van de vrijetijdswetenschappen aan de, toen nog jonge, Universiteit van Tilburg. In zekere zin zou men kunnen zeggen dat de verloren zoon weer terug is op de thuisbasis. Deze gang van zaken geeft ook de dynamiek aan binnen het hoger onderwijs in Nederland na de invoering van de Bama-structuur. Nieuwe mogelijkheden en kansen doen zich voor, zeker voor instellingen met een uitzonderlijk profiel, en NHTV neemt daarin inderdaad een bijzondere positie in.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Academisering van het kunstonderwijs in Nederland en Vlaanderen in internationaal perspectief

Gert Jan van Helden

2007, Nummer 2

In dit artikel wordt allereerst de stand van zaken gegeven betreffende de academisering van het kunstonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Er wordt vervolgens een vergelijking gemaakt met de positie van het kunstonderwijs in Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hierbij staan drie vragen centraal: 1) Is het zinvol om de Kunsten bij de universiteiten onder te brengen?
2) Behoort ‘onderzoek in de Kunsten’ tot universitair onderzoek? 3) Moet het mogelijk zijn om op het gebied van de Kunsten te promoveren? Op basis van deze internationale vergelijking en een analyse van het begrip ‘onderzoek in de Kunsten’ worden aan de hand van drie scenario’s aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling in Nederland en Vlaanderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering