Zoeken op trefwoord 'Allochtonen'

De weg naar een keuze, een afslag naar succes?

Sabine Severiens, Rick Wolff

2011, Nummer 2

De keuze voor een studie of opleiding kan het verschil maken tussen studiesucces of -falen. Aangezien niet-westers allochtone studenten in het algemeen minder succesvol zijn, is het interessant om het studiekeuzeproces van niet-westers allochtone en
autochtone studenten te vergelijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

Leren van het verschil

Mieke Defieuw, Karen Desloovere, Beno Schraepen

2011, Nummer 2

De structuur en cultuur van organisaties worden in de eerste plaats gecreëerd door, en afgestemd op, de meerderheid binnen die organisaties. Dat geldt ook voor (hoge)scholen waar zo obstakels kunnen ontstaan die het succesvol doorstromen van studenten in een minderheidspositie belemmeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen

De Nieuwe Nederlander voelt zich thuis op de Universiteit van Tilburg

Emmeken van der Heijden, Irma van der Neut, Astrid Vloet

2010, Nummer 4

Allochtonen heten sinds 2009 Nieuwe Nederlanders. De aandacht voor diversiteitsbeleid groeit, ook bij instellingen voor hoger onderwijs. En dat terwijl het aandeel allochtone studenten in het hoger onderwijs het laatste decennium is gegroeid en de allochtone student steeds succesvoller wordt. Hebben we hier te maken met een vorm van etnomarketing of is de hernieuwde aandacht voor de Nieuwe Nederlanders om andere redenen terecht? De Universiteit van Tilburg liet onderzoek doen naar de diversiteit binnen haar studentenpopulatie en woog de feiten, cijfers en kansen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen

Binding van allochtone studenten creëert hoger studiesucces

Dominique Waterval

2009, Nummer 2

Wanneer een werknemer spanning ervaart met de organisatiecultuur waarin hij dagelijks werkzaam is, kan dat leiden tot verzuim en uitstroom. Wat voor medewerkers binnen een bedrijf geldt, geldt ook voor studenten en hun opleiding: een student die zich niet prettig en thuis voelt op zijn onderwijsinstelling is sneller geneigd de opleiding te verlaten of studievertraging op te lopen. De uitdaging waar onderwijsinstellingen voor staan, is om binding te creëren én te houden met een steeds heterogener wordende studentenpopulatie. Zij moeten een leeromgeving creëren waarin elke student zich in zeker mate ‘thuis voelt’. Vooral bij allochtone studenten blijkt dit van belang te zijn. Welke rol kan diversiteitsbeleid hierin spelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen

Allochtone studenten binnen de poorten van het hoger onderwijs binnenhalen en behouden

Thea van der Steeg-Hamoen

2008, Nummer 1

De positie van allochtone studenten in het hoger beroepsonderwijs kan beter. Hoewel niet-westerse allochtonen in het hbo vaker dan voorheen hun diploma behalen, hebben zij nog steeds een flinke achterstand op studenten van Neder- landse afkomst. Na vijf jaar heeft ongeveer zestig procent van de autochtone hbo-studenten het diploma op zak tegenover veertig procent van de allochtonen (CBS, 2007). Allochtonen die probleemloos havo en/of vwo hebben gehaald, haken in het hoger onderwijs massaal af (de Volkskrant, 2006). De Inspectie van het Onderwijs (2005/2006) is van mening dat een te groot aantal getalenteerde allochtone studenten het hoger onderwijs niet bereikt. De minister van OCW wil daarom afspraken maken met hogescholen en universiteiten over het formuleren van streefcijfers om de deelname van allochtonen te bevorderen. Zo verdeelde de staatssecretaris vierenhalf miljoen euro onder hogescholen en universiteiten om de instroom en prestaties van allochtone studenten te verbeteren (OCW, 2006).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

De zoektocht naar allochtoon talent

Sabine ter Steeg, Rick Wolff

2008, Nummer 1

In zijn strategische agenda voor het hoger onderwijsbeleid noemt de minister van OCW als doelstellingen het bevorderen van een ambitieuze studiecultuur en het verhogen van studierendementen van niet-westers allochtone studenten. Deze doelstellingen zijn bereikbaar als een ‘opschalingsoperatie’ worden gestart waarbij huidige kortlopende projecten met een beperkt studentenbereik worden omgezet in langdurige, grootschalige programma’s. De auteurs pleiten voor een tweesporenbeleid met als inzet het verhogen van het aantal niet-westers allochtone afgestudeerden (het ‘massa maken’) en het laten excelleren van allochtoon toptalent.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid