Zoeken op trefwoord 'Fusie'

Uiteindelijk kan slechts opheffing van de programmatische binariteit een fusie van hogeschool en universiteit rechtvaardigen

Hans van Hout

2007, Nummer 4

In dit artikel ga ik in op de doelen van samenwerking en fusie van een universiteit en een hogeschool. Intensieve samenwerking vraagt op een gegeven moment om stappen in de richting van een bestuurlijke fusie (opheffen van de organisatorische binariteit). Een gefuseerde instelling kan een rijk palet aan opleidingen en onderzoeksprogramma’s tot ontwikkeling brengen die veel beter aansluiten bij de diversiteit van studenten en de maatschappelijke behoeften dan de bestaande hogescholen en universiteiten afzonderlijk. Deze brede universiteit zal een verrijking voor het Nederlandse hoger onderwijs zijn. Maar als tornen aan de huidige tweedeling tussen hbo- en wo-opleidingen (programmatische binariteit) niet gerealiseerd kan worden of als dat niet het uiteindelijke doel is, dan kan men beter afzien van een fusie en genoegen nemen met een minder vergaande samenwerking op bestuurlijk en organisatorisch niveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Fusie

Grootschaligheid in het onderwijs: voordelen en valkuilen

Lein Labruyère

2007, Nummer 4

Het is anno 2007 niet goed voorstelbaar, maar schaalvergroting in het onderwijs was een jaar of tien geleden een ontwikkeling die veel perspectief bood. Eind vorige eeuw was de algemeen heersende opvatting dat we naar grotere onderwijsinstellingen moesten. Die zouden kostenefficiënter kunnen werken, meer ontwikkel- en carrièreperspectieven bieden aan docenten, de aansturing professionaliseren en een internationale context mogelijk maken. Meer opleidingen, betere opleidingen, uitdagender werk. Ambities die, wat mij betreft, allemaal even juist als noodzakelijk waren. We hadden ons als land immers ten doel gesteld om meer hoogopgeleiden te hebben tegen lagere kosten. Het bedrijfsleven, met tal van fusies, was daarin voorafgegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Fusie

Associaties: samenwerking in Vlaanderen tussen hogescholen en universiteiten

Dirk Coenjaerts, Ton van Weel

2007, Nummer 4

De implementatie van de Bolognaverklaring (1999) in Vlaanderen heeft meer teweeggebracht dan dat enkel op basis van de verklaring vermoed kon worden. Ondanks een aantal grote hervormingen in de jaren negentig van de vorige eeuw van het Vlaamse hoger onderwijs bleef het sterk onderling verdeeld. Door een grote fusieoperatie in de hogescholensector halverwege de jaren negentig was dit ook niet helemaal vreemd te noemen. Het structuurdecreet van 20031, waarmee Bologna werd ingevoerd, legde – voor het eerst – een gemeenschappelijke regelgeving op voor zowel universiteiten als hogescholen. Vooral de oprichting van de zogenaamde associaties – samenwerkingverbanden tussen één universiteit en één of meerdere hogescholen – bracht universiteiten en hogescholen samen. Deze bijdrage wil een overzicht bieden van de ontwikkelingen in het Vlaamse hogeronderwijslandschap sinds 2003.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Fusie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.