Zoeken op trefwoord 'Ranking'

Voorbij de platte lijstjes

Ben Jongbloed, Frans Kaiser, Katharina Krug

2014, nummer 3

De bestaande internationale rankings zijn heel invloedrijk, maar liggen ook onder vuur. Ze zouden te eenzijdig de nadruk leggen op onderzoeksprestaties. U-Multirank tracht deze bezwaren te ondervangen. De eerste resultaten zijn hoopvol, al moet de gebruiker nog wel even wennen. ‘Hij ervaart de flexibiliteit en veelheid aan keuzemogelijkheden niet altijd als een zegen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Ranking

Zijn verschillen échte verschillen?

Anja van den Broek, Bas Kurver, Froukje Wartenbergh

2013, nummer 2

Waar vroeger studenttevredenheid vooral een rol speelde bij de interne kwaliteitszorg, worden indicatoren voor studenttevredenheid steeds vaker gebruikt om, voor externe belanghebbenden, de kwaliteit van het onderwijs over het voetlicht te brengen. Studentoordelen worden ingezet voor studiekeuzeprocessen, in rankings en benchmarks en bij prestatieafspraken met de overheid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Ranking

Visitatie en accreditatie van Vlaamse hogeschoolopleidingen: halfweg

Jan Trommelmans

2009, Nummer 5

De voorbije vier jaar is ongeveer de helft van de professioneel gerichte bacheloropleidingen aan de Vlaamse hogescholen gevisiteerd. Wat zijn de voorlopige conclusies die we uit de beoordelingsrapporten kunnen trekken? Is de kwaliteit van een opleiding meetbaar en is deze afhankelijk van de hogeschool? In dit artikel wordt een eerste analyse van de visitatiebeoordelingen gegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Ranking | Visitatie

Een kritisch overzicht van internationale rankings

Kurt De Wit

2009, Nummer 5

Internationale rankings zijn een relatief recent fenomeen. De bekendste rankings bestaan maar nog sinds het begin van deze eeuw. Er waren daarvoor wel al nationale initiatieven, met name in de Verenigde Staten. Nadat US News and World Report in 1983 een ranking publiceerde van instellingen als geheel, eerder dan van bepaalde disciplines of departementen, kregen rankings een controversieel karakter. Eén cijfer plakken op zo’n complexe realiteit leek een al te simpele manier van werken. Met de introductie van rankings over landen heen is die controverse alleen maar toegenomen. De eerste publicatie van de rankings van de Shanghai Jiao Tong University en van het Times Higher Education Supplement, respectievelijk in 2003 en 2004, was stof voor debat. Intussen zijn zowat alle waarnemers het erover eens dat internationale rankings niet meer weg te denken zijn uit het hogeronderwijslandschap.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Van rankings naar multidimensionale classificatieaanpak

Hans Vossensteyn, Frans van Vught

2009, Nummer 5

Onlangs is de nieuwe Times Higher Education – QS World Universities Ranking gepubliceerd. Nederlandse universiteiten doen het goed en dat is groot nieuws. Of we het nu leuk vinden of niet, of we de methodologie toejuichen of verafschuwen, eigenlijk weten we allemaal wel dat de internationale rankings van hogeronderwijsinstellingen niet meer zijn weg te denken uit de internationale hogeronderwijswereld. Rankings zijn er, zullen er blijven en gaan meer aan belang winnen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat rankings – en classificaties – ons brengen wat ervan verwacht wordt: een faire vergelijking van hogeronderwijsinstellingen op grond van hun prestaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Einbeziehung von Ranking-Ergebnissen in Hochschulentscheidungen

Petra Giebisch

2009, Nummer 5

Die Bedeutung von Hochschulrankings als Orientierungshilfe für unterschiedliche Zielgruppen in der Hochschullandschaft hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. In Deutschland ziehen rund 2/3 der Studienanfänger Rankings in ihre Entscheidungsfindung zur Wahl der für sie geeigneten Hochschule mit ein. Doch nicht nur Abiturienten und Studienanfänger nutzen die Ergebnisse, auch innerhalb der Hochschule bieten sie wertvolle Informationen, sofern bei der Konzeption des Rankings grundlegende Standards eingehalten werden, wie sie im Jahr 2006 in den Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions von der International Ranking Expert Group (IREG) formuliert wurden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

De beste opleiding is een persoonlijke keuze

Ron Bormans, Wilma de Buck, Tess de Lange

2009, Nummer 5

Een goede studiekeuze is belangrijk. Om weloverwogen te kunnen kiezen, hebben (aankomende) studenten niets aan lijstjes en ‘toptienen’. Het gaat erom dat ze een opleiding vinden die past bij hun persoonlijke wensenlijstje. Daarvoor behoeven ze betrouwbare, onafhankelijke en transparante informatie over het aanbod in het hoger onderwijs. Stichting Studiekeuze123 beoogt deze te bieden met haar gelijknamige website. Het motto daarbij luidt: geen ranking, maar matching.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Studietrajectbegeleiding en rankings

Katelijn Van Avermaet, Bart Dejonghe, Jan Herpelinck, Greet Van de Vyver

2009, Nummer 5

In Vlaanderen zet elk jaar een groeiend aantal jongeren de stap naar het hoger onderwijs. Een passende keuze maken uit het uitgebreide opleidingsaanbod is meestal geen gemakkelijke opdracht. De kwaliteit van deze studiekeuze heeft nochtans een significante invloed op de slaagkansen en op de latere beroepsloopbaan (Germeijs & Verschueren, 2007). Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs dienen studenten ook tijdens het traject meer keuzes te maken. Een (voorlopig) klein deel van de studenten kiest er zelfs voor om de eigen instelling na de bacheloropleiding te verlaten om vervolgens aan een andere instelling in binnen- of buitenland een masterdiploma te behalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Ranking madness

Alie van Arragon

2009, Nummer 5

‘Why, what’s happened to your tail?’ Winnie said in surprise.
‘What has happened to it?’ said Eeyore.
‘It isn’t there!’
‘Are you sure?’
‘Well, either a tail is there or it isn’t there. You can make a mistake about it, and yours isn’t there!’
‘Then what is?’
‘Nothing.’
‘Let’s have a look’, said Eeyore, and he turned slowly round to the place where his tail had been a little while ago, and then, finding that he couldn’t catch it up, he turned round the other way, until he came back to where he was at first, and then he put his head down and looked between his front legs, and at last he said, with a long, sad sigh, ‘I believe you are right.’
‘Of course I’m right’, said Pooh.
‘That Accounts for a Good Deal’, said Eeyore gloomily. ‘It explains Everything. No Wonder.’
‘You must have left it somewhere’, said Winnie-the-Pooh.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Ranking in het hoger onderwijs: Selectie of kwalificatie als middel voor elitevorming

Marc Vermeulen

2009, Nummer 5

Hoger onderwijs speelt een belangrijke rol in de verschaffing van vitamine R, een vitamine die van groot belang is voor de loopbaan van mensen. De R verwijst naar ‘relaties’: zeker in een netwerksamenleving wordt het belang van het hebben van de juiste relaties eerder groter dan kleiner. Populaire zegswijzen in dit verband zijn: ‘kennissen is het meervoud van kennis’ en ‘je bent wie je kent’. In een eerdere bijdrage aan TH&MA ben ik al een keer ingegaan op het verschijnsel van elitevorming (Vermeulen, 2008) en in dit nummer werk ik dit onderwerp verder uit aan de hand van de discussie over ranking van instellingen. Want laten we wel zijn: elites worden eerder gevormd op Harvard en Yale dan op de universiteit van Harderwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Ranking in het hoger onderwijs: een betere studiekeuze bevordert gelijke kansen op hoge kwaliteit

Frank Vandenbroucke

2006, Nummer 5

Ranking is een controversieel concept. Velen binnen de hoger onderwijssector vinden het een gevaarlijk concept. Het roept bij hen de erosie van de traditionele academische waarden op en het schrikbeeld van het academisch kapitalisme. Eenmaal gepubliceerd worden de rankings wel massaal gedownload en besproken. Veel instellingen zoeken een antwoord op de vraag hoe ze hun positie op de lijst kunnen verbeteren. Rankings laten niemand onberoerd. Het is dus van belang om goed uit te leggen wat we wel en wat we niet willen met ranking en voor welke doeleinden we ranking als een mogelijk instrument zien. Ranking is immers vanuit beleidsperspectief geen doel op zich, wel een middel om bepaalde doelen te bereiken. Die doelen zijn: het stimuleren van een betere studiekeuze bij aankomende studenten, en het geven van een bijkomende stimulans tot kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs.

Trefwoorden: Ranking | Studentenbeleid

Een Duits experiment: het laten ontstaan van ‘Elite’ universiteiten

Ruud H.T.

2006, Nummer 4

De Bondsrepubliek Duitsland heeft net zoals Nederland een aanzienlijke universiteitsdichtheid. Elke universiteit verstrekt diploma’s die, net zoals in Nederland, formeel hetzelfde niveau van afstuderen garanderen. Er bestaat tot nu toe geen ranking van universiteiten, alhoewel – evenals dit in Nederland het geval is – een opleiding aan de ene universiteit een betere naam heeft dan de gelijksoortige opleiding aan een andere universiteit.

Trefwoorden: Ranking