Zoeken op trefwoord 'Competentiegericht onderwijs'

Studentzelfregie in het hoger onderwijs (2)

Jan Willem van den Boogert

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken

Studentzelfregie in het hoger onderwijs

Jan Willem van den Boogert

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Competentiegericht onderwijs | Prestatieafspraken

Morele moed gevraagd

Elma Drayer

2015, nummer 2

In Vlaanderen ligt selectie aan de poort nog gevoeliger dan in Nederland. Elke middelbare scholier met een diploma mag zich nu inschrijven bij de universitaire opleiding van zijn keuze. Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven, zou dat graag anders zien. ‘Dit systeem klopt in theorie als een bus. Terwijl het een vorm van ontsporing is die mooi wordt verwoord.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs | Excellentie

Hoe krijg je gemotiveerde studenten in huis?

Klaas Visser

2015, nummer 2

De opleiding psychologie aan de Universiteit van Amsterdam experimenteert sinds 2006 met ‘decentrale selectie’. Aankomende studenten kunnen tijdens een zogeheten studieweek uitvinden of psychologie wel de juiste keuze voor hen is. ‘De groep die was geslaagd voor de selectietoets presteerde significant beter dan de groep die was gezakt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs | Studentenbeleid

Competentiegericht vraaggestuurd onderwijs in de praktijk

Tony Andrioli, Kees de Jong, Sanne Langerak

2006, Nummer 4

Competentiegericht vraaggestuurd onderwijs. Wat is dat precies? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Wordt er dan niet te weinig aandacht besteed aan kennis? En wat betekent dat voor de docentcompetenties die nodig zijn? In dit artikel krijgt u de antwoorden op deze vragen. We vertellen over de Academie voor ICT & Media van de Haagse Hogeschool. Zij heeft het afgelopen jaar in het project Flex++ een proeftuin competentiegericht vraag gestuurd onderwijs (CVGO) gedraaid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs

Het ontwerpen van kennisrijk competentiegericht onderwijs

Magda Ritzen

2006, Nummer 3

Welke plaats heeft kennis in competentiegericht onderwijs? Veel hogescholen worstelen met de vormgeving van competentiegericht onderwijs. Gelet op het gebruik in de onderwijspraktijk worden in dit artikel twee soorten kennis onderscheiden: praktijkgerelateerde kennis en contextvrije kennis. In het hoger onderwijs wordt onderwijs ontwikkeld met behulp van verschillende ontwerpmodellen. Afhankelijk van het model wordt er onderwijs ontwikkeld dat een meer of minder sterke relatie heeft met de beroepspraktijk. Hierna worden drie modellen kort getypeerd en vergeleken op vier aspecten: opdrachtgestuurd, beroepsgerelateerde werkprocessen, integrale beoordeling & toetsing en kennisontwikkeling. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de manieren waarop in de beschreven ontwerpmodellen kennisrijk competentiegericht onderwijs kan worden ontwikkeld en verbeterd. Kernwoorden daarbij zijn: ‘goede praktijkopdrachten’ en ‘verantwoording van resultaten’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.