Zoeken op trefwoord 'Shared Service Centers'

Shared Service Centers

Duco Adema

2007, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Shared Service Centers

Wordt u al (goed en efficiënt) geholpen?

Ludvig Daae, Ronald Koorn

2007, Nummer 2

Universiteiten staan voor de uitdaging de kwaliteit van de administratieve dienstverlening te uniformeren en te verbeteren en daarbij tegelijkertijd de kosten omlaag te brengen. Met de inrichting van Shared Service Centers proberen universiteiten deze uitdaging aan te gaan. Het gaat hierbij om het opzetten van centrale eenheden die administratieve diensten leveren. Daarbij kan gedacht worden aan het concentreren van bijvoorbeeld de financiële,de studenten-, de personeels- en de salarisadministratie, maar ook aan het centraliseren van ICT-diensten. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van Shared Service Centers bij universitaire organisaties en een aantal generieke aspecten en problemen (succes- en faalfactoren) die hierbij een rol spelen. Vervolgens wordt een aantal mogelijke oplossingsrichtingen gegeven om deze problemen te voorkomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Omgaan met multidisciplinariteit en autonomie: een businessmodel voor onderhoud van IT

Jan Landuyt

2007, Nummer 2

Hogeschool Gent heeft in Vlaanderen het grootste multidisciplinaire studieaanbod van wetenschap en techniek over de verzorgende sector tot en met kunstopleidingen. Dit stelt deze hogeschool voor de uitdaging op een positieve wijze om te gaan met deze diversiteit. Een exploitatiemodel voor het onderhoud van de IT-infrastructuur van de departementen wordt voorgesteld. Een businessunit werd gecreëerd die dit onderhoud tegen vergoeding overneemt op basis van een formele overeenkomst met ‘Service Level Agreements’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Shared Service Centers: de governance bepaalt het succes!

V.E.W.M. van Doorn, P.G. Noordam

2007, Nummer 2

Het onderwerp Shared Service Centers heeft bij vele organisaties zijn intrede gedaan. Belangrijkste redenen voor het vormen van een Shared Service Center zijn de verhoging van de kwaliteit en de reductie van de kosten. De resultaten van de invoering van een Shared Service Center zijn wisselend. Verwachte besparingen worden niet altijd gerealiseerd en/of het implementatietraject duurt langer dan verwacht. Eén van de kritieke succesfactoren is de wijze waarop de governance wordt ingericht. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Meer geld vrijmaken voor onderwijs en onderzoek

Laudy Konings

2007, Nummer 2

In de publieke (en private) sector worden onder budgetdruk en behoefte aan meer kwaliteit, servicealternatieven gezocht voor te ver doorgevoerde decentralisatie en/of knellende, te veel op afstand opererende, centrale ondersteunende diensten. Er is echter geen universeel ontwerp voor ondersteunende processen: naast centraal en decentraal komen allerlei andere vormen voor: Standaardisatie, Concentratie, Shared Services en Outsourcing.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Shared Service Centers

Praktijkcase: Gemeenschappelijk Diensten Centrum van formaat

Alex Crezee, Robert Leeftink

2007, Nummer 2

55 scholen, 2.500 medewerkers en 27.000 leerlingen in Noord-Holland en Utrecht. Cijfers die de omvang aangeven van de Amarantis Onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep is 1 januari ontstaan uit ISA (vwo, havo en vmbo) en ROC ASA (mbo). Een belangrijk onderdeel van de fusie, die in 2007 en 2008 verder gestalte krijgt, is het inrichten van een Gemeenschappelijk Diensten Centrum (GDC). Een complexe en ingrijpende operatie. Niet alleen vanwege de grootte en diversiteit van de organisatie. Maar ook omdat sprake is van twee verschillende onderwijsvormen die zijn samengegaan, vergelijkbaar met een hogeschool en een universiteit. Met verschillende wet- en regelgeving, bekostiging, typen docenten, et cetera. In dit artikel staat een impressie van de bevindingen tot nu toe centraal. Een en ander gelardeerd met aansprekende voorbeelden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Shared Service Centers

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.