Zoeken op trefwoord 'Innovatie'

Kwaliteitszorg en innovatie gaan hand in hand

Aaron Soens

2022, nummer 1

De keuze van hogeschool Odisee

Hogeschool Odisee combineert kwaliteitsborging met een blik op de toekomst. ‘Het voordeel van onze werkwijze’, schrijft Aaron Soens, ‘is dat instellingsbrede beleidslijnen samenvloeien in de kwaliteitszorg, waarbij die laatste een hefboom tot versterking van innovatie wordt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Leren van een alumnus naar keuze

Lidewey van der Sluis

2021, nummer 3

Onderwijsinnovatie bij Nyenrode

In het coronajaar 2020 zag ook Nyenrode Business Universiteit zich gedwongen haar onderwijs volledig digitaal in te richten. Om te blijven voldoen aan de eigen doelstellingen en niet te hoeven inleveren op de leerervaring van haar studenten, ontwikkelde de instelling een nieuwe onderwijsvorm. Met succes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Zo kweek je SDG-bekwame alumni

Kees van Kaam

2020, nummer 2

Innovatiekansen voor het hoger onderwijs

Avans Hogeschool staat aan de basis van de SDG-coalitie voor de hogescholen. Kees van Kaam legt uit welke innovatiekansen de SDG’s bieden voor de inhoud en organisatie van het hoger beroepsonderwijs. ‘Kwaliteit bepaal je door het goede goed te doen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | Innovatie | SDG's

Column - Talent is onze enige grondstof

Eric Vermeylen

2019, nummer 5

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Innovatie | Kennis

Rubriek: Column

Hoofdredactioneel - Hoe nieuw zijn onderwijsvernieuwingen?

Bert Hoogewijs

2019, nummer 4

Graag wil ik aansluiten bij het onderwerp van het vorige Th&ma-nummer, ‘leiderschap’, en daarbij kort even teruggrijpen naar een paar citaten waarnaar ik ook verwees bij mijn aantreden als algemeen directeur van de Hogeschool Gent. Er is vooreerst een memorabele uitspraak van de toenmalige rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, Kees Posthumus, die bij de opening van het academiejaar in 1968 stelde: ‘Wie slaagt in zijn pogingen een universiteit te besturen, zal spoedig ervaren dat hij geen universiteit meer heeft.’ Het zegt iets over de complexiteit van de universitaire bestuursorganisatie, of op zijn minst over de ‘mythe’ van de universiteit als een nauwelijks te besturen of te sturen entiteit. Jankarel Gevers, destijds collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam behandelde hetzelfde thema. Ik citeer: ‘Op alle congressen die ik over het onderwerp bezocht, heb ik nog nooit iemand duidelijk horen uitleggen dat goed bestuur tot goed onderwijs leidt.’ In deze editie van Th&ma willen we het nochtans hebben over goed onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Redactioneel

Rubriek: Hoofdredactioneel

Interview - Wouter Duyck

Elma Drayer

2019, nummer 4

Ons brein, weet hij als cognitief psycholoog, is niet gemaakt om ‘zelfontdekkend’ te leren. Dus geeft Wouter Duyck bijna altijd op klassieke wijze les: instructie, herhalen, oefenen, samenvatten. ‘Zo’n progressieve aanpak klinkt wel heel sympathiek, en op korte termijn zal die ongetwijfeld een zeker welzijn met zich meebrengen. Maar het is niet bijzonder effectief.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Rubriek: Interview

Constructivisme is een slechte raadgever

Sarah Bergsen, Anna Bosman, Paul Kirschner, Erik Meester

2019, nummer 4

Waarom beginners anders leren dan experts

Twee jaar geleden betoogden Erik Meester, en Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner in dit tijdschrift dat de aanhangers van de 21-st century skills-onderwijsfilosofie zich bedienen van ‘holle retoriek’. Die analyse geldt in hun ogen nog steeds. ‘Het idee dat je kennis niet direct kunt overdragen is eigenlijk heel raar.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Leven lang leren

Het is maar hoe je de mens bekijkt

Rob Martens

2019, nummer 4

Over de bron van het meningsverschil in het onderwijsdebat

De felle voor- en tegenstanders van onderwijsvernieuwing hebben een diametraal ander mensbeeld. ‘Door die verschillen beter te bekijken’, schrijft Rob Martens, ‘praten we misschien wat minder langs elkaar heen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Ook online onderwijs kan de diepte in

Renée Filius

2019, nummer 4

Adviezen voor de juiste didactiek

Online onderwijs lijkt bij uitstek geschikt voor het aanbieden van studentgericht onderwijs, waarbij de individuele student centraal staat. In de praktijk blijkt dat veel docenten nog worstelen met de bijbehorende nieuwe werkvormen. Hoe kunnen zij online onderwijs zodanig verzorgen dat het leidt tot diepgaand leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Laat doorontwikkeling over aan de instellingen zelf

Piet Verhesschen

2019, nummer 4

Studentgecentreerd leren in Vlaanderen

Ruim dertig jaar na de introductie van studentgecentreerd leren in de wetenschappelijke literatuur, twintig jaar na de introductie van ‘begeleide zelfstudie’ als onderwijsconcept en tien jaar na de formulering van ‘student-centred learning’ als actielijn in het Bolognacommuniqué van Leuven/Louvain-la-Neuve zou je verwachten dat de implementatie ervan voltooid zou zijn. Maar is dat ook zo?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Innoveren doe je zo

Eric Halsberghe

2019, nummer 4

Minder vinken, meer vonken

Omdat onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen staan, is vernieuwing cruciaal. Het uitwerken van een coherent innovatiebeleid is daarbij een vereiste. Maar hoe pak je dat aan? Eric Halsberghe geeft advies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Weerbaar en wendbaar

Koenraad Debackere

2019, nummer 3

Hoe universiteiten de deur kunnen openzetten naar innovatie

Ondernemende universiteiten zouden een voorbeeld kunnen nemen aan succesverhalen over innovatie, betoogt Koenraad Debackere. Zo kunnen ze hun blik verbreden. ‘Succesvol innoveren en ondernemen aan de universiteit is niet enkel het gevolg van een uitgekiende strategie en een efficiënte interne organisatie, maar evenzeer van de manier waarop de universiteit zich positioneert en gedraagt in haar directe omgeving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie

Het stelsel op scherp gezet

Annelieke van der Giessen, Sjoukje Heimovaara, Hamilcar Knops, Uri Rosenthal

2019, nummer 3

Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

Het Nederlandse hogeronderwijsstelsel is onvoldoende voorbereid op de toekomst. Om daarin verandering te brengen, moeten universiteiten en hogescholen zich scherper profileren en diepgaander samenwerken en zal de overheid meer regie moeten voeren, vindt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Tijd voor meer innovatie in onderwijsinnovaties

Pedro De Bruyckere

2019, nummer 3

Weg met de oude wijn in nieuwe zakken

Pedro De Bruyckere mist vaak de vernieuwing in onderwijsinnovatie. ‘Het ontbreekt ons aan echt frisse, nieuwe ideeën. En nee, een app gaat dit niet zomaar veranderen. Niet dat wat oud is, fout is, maar stel het dan liefst niet als nieuw voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Het begint bij de medewerker

Martin Wiersma

2019, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Hoe een valse start een leerzame les bleek

Erik Blokland, Sandra Doeze Jager - van Vliet, Tonnie van der Zouwen

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie | Personeelbeleid

Ga op zoek naar je maatschappelijke voetafdruk

Pim Breebaart

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming | Innovatie | Kwaliteit | Rendement

De robot zet de wereld op zijn kop

Pierre van Eijl, Josephine Lappia, Albert Pilot

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Maak kennis met Touch2Learn

Carolien Frijns, Jeroen Lievens

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

De docent als sleutelfiguur bij blended learning

Lore Demedts, Griet Lust, Hilde van Puyenbroeck, Frederic Raes, Olaf Spittaels

2015, nummer 1

Door de vooruitgang van technologie vervagen meer en meer de grenzen tussen traditioneel contactonderwijs en digitaal leren. Blended learning betreft alle vormen van leren die ondersteund worden door een doordachte combinatie van online of digitaal leren en face-to-face-leren. Blended learning bereidt studenten voor op een leven lang leren in een digitale informatiemaatschappij. Ze worden geconfronteerd met digitale leeromgevingen waarbinnen ze de nodige zelfsturende competenties moeten aanwenden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Wie alleen maar wil feesten, komt echt niet hierheen - Barbara Oomen over het succes van de university colleges

Elma Drayer

2015, nummer 1

Waarom doen university colleges het zo goed in Nederland? Waarom zijn ze zo mateloos populair? En kunnen reguliere hogeronderwijsinstellingen daar wat van opsteken? Jazeker, zegt Barbara Oomen, decaan van het University College Roosevelt te Middelburg. ‘Onze benadering is: jij wilt leren, daarom zit je hier.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

De toekomst begint nu!

Linda de Greef, Lucy Wenting

2015, nummer 1

In september 2014 begon de Universiteit van Amsterdam met een compleet nieuwe, interdisciplinaire opleiding. Dat ging uiteraard niet geheel vanzelf. Lucy Wenting en Linda de Greef delen hun ervaringen graag. En komen op grond daarvan met aanbevelingen voor wie hetzelfde overweegt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Mag het iets meer zijn?

Fred Brackx, Debora Van Durme, Michel Tanret

2015, nummer 1

Als enige in België kent de Universiteit Gent sinds vorig jaar een breed honoursprogramma: vijftig streng geselecteerde studenten uit alle disciplines volgen vier semesters lang colleges van eminente sprekers uit binnen- en buitenland. De belangstelling is enorm.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Luisteren naar de noden uit het werkveld

Jan Schelstraete

2015, nummer 1

De Belgische werkgeversorganisatie voor kleinhandelsketens kampte met het probleem dat geen enkele achttienjarige bewust koos voor een loopbaan als winkelmanager. Dat verandert nu de Hogeschool Gent een speciale bachelor retailmanagement aanbiedt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Innovatie | Onderwijsvernieuwing

T-shaped juristen gevraagd!

Martijn Snoep

2015, nummer 1

Juristen redden het in deze complexe samenleving niet meer met kennis van het recht alleen. Ze moeten óók weet hebben van psychologie, sociologie, politicologie. Helaas is het juridisch onderwijs hier allerminst op ingesteld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Wetenschap en technologie toe aan herpositionering in maatschappelijk innovatieweb?

Karen Maex

2012, nummer 3

Europa kampt met een tekort aan werknemers in de wetenschappelijke en technologische sectoren. Wil Europa zijn welvaartspositie behouden en verbeteren en de meest dynamische kenniseconomie in de wereld worden in overeenstemming met de doelstellingen van Lissabon en Barcelona, dan zal er dringend iets moeten worden
gedaan aan het tekort aan wetenschappers en onderzoekers in Europa.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Het strategisch speerpuntenbeleid onderzoek van de UGent

Jeroen Vanden

2011, nummer 4

Het streven naar excellentie door zwaartepuntvorming en prioriteitsstelling en het stimuleren van interdisciplinariteit zijn de buzzwords van zowat elke institutionele onderzoeksstrategie. Op menig conferentie worden ze naar voor geschoven
als de ingrediënten voor het behoud of het bereiken van een internationale toppositie op het vlak van onderzoek, opleiding en innovatie. In deze case study wordt geschetst hoe de Universiteit Gent de kwantitatieve en kwalitatieve groei van haar onderzoek via een gerichte sturing wil waarborgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

New Earth, New Chemistry

Chiel Renique

2011, nummer 4

Chiel Renique sprak met Rein Willems over de actieagenda van de topsector Chemie en in het bijzonder hoe het topteam Chemie aankijkt tegen de relatie met onderwijs en onderzoek. De actieagenda draagt als titel: New Earth, New Chemistry.1 Als er voor Rein Willems iets zeker is, dan is dat de noodzaak van structurele samenwerking tussen de sector en de kennisinfrastructuur. Ook vraagt de actieagenda om aanvulling en aanscherping van het sectorplan voor het scheikundeonderwijs en onderzoek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kennis

Een nieuw industrieel beleid in Vlaanderen

Kris Peeters

2011, nummer 4

De discussie over de beleidskeuze voor bepaalde sleutelsectoren of speerpuntdomeinen, hangt samen met de noodzaak tot het uittekenen van een beleidsstrategie over de langere termijn. Daarbij moeten klemtonen gelegd worden die van deze strategie een succes maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

EIT: Hoger onderwijs een belangrijke pijler voor innovatie

Karen Maex

2011, nummer 4

Begin 2005 lanceerde José Manuel Barroso het idee om een Europees instituut voor technologie op te richten. In de eerste gedachte liet hij zich voornamelijk inspireren door het befaamde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de VS. Na lange discussies en veelvuldig overleg besliste het Europees Parlement in 2008 om het Europees Instituut
voor Innovatie en Technologie (EIT) op te richten.1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Innovatie met impact

Christien Bok, Annette Peet

2011, nummer 4

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en in dit laatste deel van het drieluik geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Odysseus en Methusalem: Vlaamse beleidsinitiatieven voor attractie en retentie van toponderzoekers

Karen Haegemans

2011, nummer 3

De Vlaamse Regering investeert sinds 2006 in twee grote programma’s voor de opbouw van het menselijk kapitaal voor academisch onderzoek: Odysseus en Methusalem. Deze programma’s beogen de creatie van goede randvoorwaarden voor toponderzoek. Via langetermijn financiering voor gevestigde onderzoekers draagt Methusalem bij aan het
retentiebeleid, terwijl Odysseus zich richt op het aantrekken van onderzoekers die werkzaam zijn aan buitenlandse instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Drieluik over innovatie met impact

Christien Bok

2011, nummer 3

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en tenslotte geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Christien Bok, Annette Peet

2011, Nummer 2

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De laatste vijf jaar richten de innovatieprogramma’s zich – in het licht van Lissabon-afspraken - op onderwerpen als het verbeteren van de instroom en het verminderen van studie-uitval. Dit is deel 1 van een drieluik over innovatie met impact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Innovatiebeleid en kromme prikkels

Frans Nauta

2011, Nummer 1

Er wordt in Nederland flink bezuinigd door de overheid op innovatiebeleid. Zo sterk zelfs, dat we het op deze manier in
de laatste dertig jaar niet eerder hebben gezien. Wat betekent dat voor de doelstelling om tot de top vijf van
kenniseconomieën in de wereld te behoren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Innovatie | Valorisatie

Innovatie

Duco Adema

2009, Nummer 1

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Redactioneel

Innoveren op vol vermogen of halve kracht?

Frans de Vijlder

2009, Nummer 1

Uit enquêtes voor het primair en voortgezet onderwijs blijkt dat tegen de honderd procent van de scholen aangeeft met een of meerdere innovaties bezig te zijn. Het ‘sociaal-wenselijkheidgehalte’ van deze antwoorden is ongetwijfeld hoog. Durf maar eens te beweren dat je niet innoveert! In het hoger onderwijs is dat niet anders. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Is ‘innovatie’ wel zoveel meer dan een buzzword: een modewoord dat geen duidelijke betekenis heeft?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

De kunst van het nietsdoen is heel hard werken

Thijs Homan

2009, Nummer 1

Veel veranderprocessen in het hoger onderwijs hebben het karakter van planned change. Daarbij worden doelstellingen geformuleerd en planningen en tussentijdse resultaten afgesproken. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de geplande verandertrajecten weinig succesvol is. In dit artikel wordt betoogd dat dit te maken heeft met het feit dat veel van de veranderambities ontwikkelprocessen impliceren, die juist niet of nauwelijks stuurbaar en managebaar zijn. Beschreven wordt hoe dergelijke processen verlopen en wat daarbij belangrijke mechanismen en dynamieken zijn. Aan de hand daarvan wordt geïllustreerd hoe dergelijke processen gefaciliteerd kunnen worden. Het uitgangspunt daarbij is ‘het organiseren van het toeval’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

He who pays the piper calls the tune

Martin Decancq

2009, Nummer 1

Een academische opening in Vlaanderen. Een rij merkwaardig uitgedoste figuren, togati genaamd, schrijdt statig voorbij onder begeleiding van oorverdovend klaroengeschetter. Twee pedellen met een universiteitsscepter in de aanslag lopen voorop en tonen zich bereid elk gepeupel dat voor de voeten dreigt te lopen, uit de weg te slaan. De bonte stoet verdwijnt ten slotte in een universiteitsgebouw waar de plechtigheid zich naar haar einde sleept. Nagenoeg niemand komt bij het aanschouwen van dit tafereel in de verleiding te denken dat de universitaire wereld toch mooi heeft weten te ontsnappen aan de voorthollende veranderingen in onze postmoderne samenleving.
Integendeel, de aanwezige universiteitsbestuurders, academici en universitaire medewerkers zijn zich haarscherp bewust van de vele uitdagingen waar de moderne universiteit mee wordt geconfronteerd en van de moeizame zoektocht naar adequate ripostes vanuit de universiteit. De uitdagingen en de mogelijke antwoorden zijn het onderwerp van deze bijdrage. De lezer zij onmiddellijk gewaarschuwd: het verhaal draait vrij snel rond ‘geld’. Het omgaan met dit schaarse goed blijkt uiteindelijk de echte uitdaging te zijn voor de universiteiten in Vlaanderen en er is veel reden om te denken dat dit elders niet anders is.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Een nieuwe opleiding in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven

Machteld Verbruggen

2009, Nummer 1

Wanneer er in het onderwijs over innovatie wordt gesproken, heeft men het meestal over onderwijsvernieuwing in de zin van het gebruik van nieuwe onderwijs- of toetsvormen of de introductie van nieuwe technologieën zoals e-learning. Zelden heeft men het – in Vlaanderen althans – over de introductie van nieuwe producten of diensten in het onderwijs. De introductie van een nieuwe opleiding kan gezien worden als zo’n nieuw product.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Het belang van flow in onderwijs

Daan Andriessen, Hans Kunneman

2009, Nummer 1

Onze gedachtewereld is slechts een deel van onze innerlijke werkelijkheid. Een groot deel van die werkelijkheid bestaat uit gevoel, intuïtie en onbewuste processen. In onderwijs in Nederland is nauwelijks aandacht voor deze intuïtieve intelligentie. In dit stuk betogen wij dat we door uitsluiting van de waarde van de intuïtieve intelligentie in het onderwijsproces het kind met het badwater weggooien. Ook in onderwijsorganisaties bepaalt het omgaan met de onderbewuste, gevoelsmatige realiteit voor een groot deel het succes. Oog, oor en gevoel krijgen voor deze realiteit in onderwijsorganisaties is een belangrijke voorwaarde voor het creëren van flow in onderwijs. Pas wanneer de flow er is, vallen de intenties van managers en docenten in vruchtbare aarde en is er onderwijsinnovatie mogelijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Resultaatgericht innoveren

Hans Corstjens, Jan Geurts

2007, Nummer 4

Hogescholen innoveren hun onderwijs om beter aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten en de behoeften en wensen van de samenleving. Ook spelen eigen ideeën over hoe de beroepsvorming van hbo’ers in de 21ste eeuw het best kan plaatsvinden, een grote rol. Behalve deze innovatiekant bestaat er ook een prestatiekant. Naar de omgeving en overheid dienen hogescholen rekenschap af te leggen over de kwaliteit van hun werk. Een opvallend gegeven is dat innoveren en presteren nu vaak totaal gescheiden werelden vormen. We zijn van mening dat nogal wat oorzaken en dus ook oplossingen voor onderwijsproblemen hier gezocht moeten worden. Wanneer de ontwikkeling van onderwijs niet is vastgekoppeld aan resultaatverbetering wordt vrijblijvendheid in plaats van eigenaarschap troef. In het verkeer tussen school en omgeving en ook binnen scholen kan ieder dan zijn of haar eigen gang gaan. Goede maar ook slechte prestaties blijven zo onzichtbaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie