Zoeken op trefwoord 'Lerende organisatie'

Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student

Ineke Lam, Karin Scager, Johan van Strien

2019, nummer 5

De zin en onzin van cursusevaluaties

Over het nut en de waarde van het evalueren door studenten lopen de meningen nogal uiteen. Drie onderwijskundig adviseurs van de Universiteit Utrecht sloegen er negentig jaar wetenschappelijk onderzoek op na en nemen zeven veelbesproken feiten en mythes rond dit thema onder de loep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lerende organisatie

Experimenteren met de flipped classroom

Coyan Tromp

2019, nummer 5

Een ommekeer in het onderwijs

De flipped classroom draait de traditionele leervolgorde om: eerst verwerken studenten de inhoudelijke informatie, zodat ze in de les zelf dieper op de stof kunnen ingaan. De theorie klinkt veelbelovend, maar werkt het model ook in de praktijk? Een vakgroep aan de Universiteit van Amsterdam nam de proef op de som.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Lerende organisatie | Leven lang leren

Goede en slechte tijden

Leo Goedegebuure

2019, nummer 3

Reflectie over cultuur en structuur in het hoger onderwijs

In het huidige hoger onderwijs is sprake een tweeculturensysteem, waarbij de spanning tussen de academische en de bedrijfsmatige cultuur voelbaar is. Toch hoeft dit niet problematisch te zijn, schrijft Leo Goedegebuure. Volgens hem moeten we proberen beide tot elkaar te brengen, om zo het beste in elkaar naar boven te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Lerende organisatie

Weerbaar en wendbaar

Koenraad Debackere

2019, nummer 3

Hoe universiteiten de deur kunnen openzetten naar innovatie

Ondernemende universiteiten zouden een voorbeeld kunnen nemen aan succesverhalen over innovatie, betoogt Koenraad Debackere. Zo kunnen ze hun blik verbreden. ‘Succesvol innoveren en ondernemen aan de universiteit is niet enkel het gevolg van een uitgekiende strategie en een efficiënte interne organisatie, maar evenzeer van de manier waarop de universiteit zich positioneert en gedraagt in haar directe omgeving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie

Hoe een valse start een leerzame les bleek

Erik Blokland, Sandra Doeze Jager - van Vliet, Tonnie van der Zouwen

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie | Personeelbeleid

Onderzoek in en door de praktijk en practice based evidence in de lerende organisatie

Henk Smeijsters

2009, Nummer 1

De functie en methode van onderzoek door kenniskringen aan hogescholen en de relatie tussen onderzoek aan hogescholen en universiteiten staan intensief ter discussie. Daarbij worden op de schaal tussen fundamenteel en toegepast onderzoek verschillende posities ingenomen. In dit artikel staat de co-creatie tussen onderzoekers van kenniskringen van hogescholen en professionals uit de praktijk centraal. Uitgangspunt daarbij is de behoefte van professionals om hun werk te innoveren, ontwikkelen en evidence based te maken. Het onderscheid tussen evidence based practice en practice based evidence laat zien hoe top-down onderzoek en bottom-up onderzoek elkaar aanvullen en versterken. Het artikel laat zien hoe onderzoek in en door de praktijk tot gevolg heeft dat lerende organisaties en community’s of practice tot ontwikkeling komen, waarin professionals blijvend de rol van onderzoeker op zich nemen. Drie voorbeelden van lopende onderzoeken uit de domeinen zorg en welzijn illustreren concreet hoe onderzoek in en door de praktijk vanuit kenniskringen gestalte krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lerende organisatie

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.