Zoeken op trefwoord 'Excellentie'

Proeftuinen voor bovengemiddeld getalenteerden

Kim van Broekhoven, Tim Huijts, Marieke Isendam, Madelon Jacobs, Renze Kolster, Bianca Leest, Christoph Meng, Don Westerheijden, Maarten Wolbers

2020, nummer 4

Over het effect van excellentieprogramma's

Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben diverse excellentieprogramma’s in de aanbieding. De auteurs deden onderzoek naar de effecten ervan. ‘Zorg ervoor dat kennis over innovaties niet enkel bij de betrokkenen blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Studentenbeleid

Morele moed gevraagd

Elma Drayer

2015, nummer 2

In Vlaanderen ligt selectie aan de poort nog gevoeliger dan in Nederland. Elke middelbare scholier met een diploma mag zich nu inschrijven bij de universitaire opleiding van zijn keuze. Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven, zou dat graag anders zien. ‘Dit systeem klopt in theorie als een bus. Terwijl het een vorm van ontsporing is die mooi wordt verwoord.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Competentiegericht onderwijs | Excellentie

Van talentvol naar talent

Pleun van Arendsbergen, Marije de Goede

2013, nummer 5

De afgelopen vijftien jaar is er een belangrijke ontwikkeling geweest in het denken over de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Universiteiten en onderzoeksorganisaties hebben massaal wetenschappelijke excellentie opgenomen in hun institutionele missie, waarbij ze zich vooral richten op wetenschappelijke productiviteit en de positie op internationale rankings. Hierbij is de nadruk vooral komen te liggen op de excellentie van individuele wetenschappers. Het aantrekken en behouden van wetenschappelijk talent staat inmiddels bij de meeste universiteiten op de strategische agenda en het begrip talent heeft een centrale plaats in het personeels- en het onderzoeksbeleid.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit

Inzetten op individuele excellentie, samenwerking en toepassing

Hans de Groene

2013, nummer 5

Wetenschapper Daniël Lakens ontvouwt in zijn artikel gedachten over de sturing van wetenschappelijk onderzoek en geeft suggesties aan wetenschapsmanagers en onderzoeksfinancier NWO. Het beeld van onderzoeksfinanciering in zijn artikel is wat schetsmatig en over zijn aannames bestaan – gelukkig maar – uiteenlopende opvattingen in de wetenschapswereld en in de samenleving. Op verzoek van de redactie geeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) haar zienswijze.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Excellente leerlingen aan de universiteit, een onverwachte kansengroep

Annick Hayen, Monique Maelstaf, Els Smeyers

2013, nummer 2

De meeste Vlaamse universiteiten bieden of zullen in de zeer nabije toekomst programma’s voor excellente studenten aanbieden. De Universiteit Hasselt breidt deze doelgroep nog uit. Sinds 2008 stelt zij in het kader van uhasselt@school een aantal opleidingsonderdelen open voor excellente leerlingen uit het secundair onderwijs. De Universiteit Hasselt startte met het programma, omdat de meeste secundaire scholen niet over mogelijkheden beschikken om deze excellente leerlingen op te vangen. De universiteit wil met dit initiatief een tegemoetkoming bieden aan leerlingen die hieraan behoefte hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

In acht jaar een topschool

Pim Breebaart

2012, nummer 5

Is het mogelijk in acht jaar tijd van scratch af een topschool te maken? Dus je begint met het idee en stelt een dean aan. Je start op een zolderetage van een gebouw, maar verhuist al snel naar een nieuw complex. Je bouwt een condominium met kamers voor studenten en staf. Je schrijft de slimste studenten uit de wereld in, en je zoekt naar de beste wetenschappers en bouwt in acht jaar aan een steeds grotere reeks wetenschappelijke publicaties. Je begint je eigen Quarterly. Je wilt tot de academische top behoren en tegelijk invloed op de beslissingen die regeringen nemen. En na acht jaar ben je wereldwijd één van de meest gerenommeerde wetenschappelijke instituten op jouw terrein.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit

Een zesje is geen carrière start!

Chiel Renique

2012, nummer 1

Zolang werkgevers hoge cijfers niet belangrijk vinden en docenten goede studenten niet adequaat belonen, gaan studenten niet beter presteren. Dat was de stelling van professor Harrie Verbon vorig jaar in de Volkskrant. De redactie heeft enkele bedrijven het bewuste artikel voorgelegd voor commentaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Hans van der Meer, Alexander Rinnooy Kan

2011, nummer 5

Kwaliteit en selectie zijn belangrijke thema’s in het advies dat de SER in april heeft uitgebracht over het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap (SER, 2011). Centraal in dit advies staat de noodzaak om het beschikbare talent optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Simone de Bakker, Marian Hulshof

2011, nummer 5

In zijn advies Hoger Onderwijs voor de Toekomst stelt de Onderwijsraad versterking van de innovatieve kracht van de samenleving voorop als belangrijk doel voor hoger onderwijsinstellingen. Hierbij is zowel de rol van de instellingen als de rol van de overheid van belang. Dit artikel gaat in op de brede taak van instellingen voor hoger onderwijs en
de implicaties die daaruit volgens de Onderwijsraad voortvloeien voor beleid van overheid en instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Excellentie en selectie in het Nederlandse universitaire onderwijs: tussenstand en perspectief.

Marijk van der Wende

2011, nummer 5

Het internationale debat over hoger onderwijs concentreert zich de laatste jaren sterk op excellentie. Niet in de minste plaats vanwege de toenemende invloed van de internationale rankings. Die definiëren immers het profiel van een topuniversiteit. En hoewel onderzoekskwaliteit daarin een centrale rol speelt, wordt ook de kwaliteit van de
studenten daarbij vaak in een adem genoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

Werken aan excellentie

Pierre van Eijl, P. Reimer, Chiel Renique

2011, nummer 4

Hoe kunnen studenten die meer kunnen en willen dan het reguliere onderwijsprogramma hen biedt extra worden uitgedaagd? Deze vraag speelt in het Nederlandse hoger onderwijs en heeft de afgelopen jaren geleid tot nieuwe uitdagingen voor deze studenten zodat hun talenten verdergaand ontwikkeld kunnen worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Mobiel en daarom excellent of excellent en daarom mobiel

Karen Vandevelde

2011, nummer 3

De Europese Hoger Onderwijsruimte en Onderzoeksruimte gaat uit van een correlatie tussen de mobiliteit van onderzoekers en de kwaliteit van onderzoekers, wat heeft geleid tot een brede waaier aan mobiliteitsprogramma’s en incentives op diverse beleids- en financieringsniveaus. Maar wat is precies de correlatie tussen mobiliteit en excellentie?
Als we vanuit een HR-standpunt kijken naar de outcomes van de mobiliteit van onderzoekers, dwingt de noodzaak zich immers op om te differentiëren tussen diverse vormen van mobiliteit en ervoor te zorgen dat de ‘mobiliteitsmantra’ niet contraproductief gaat werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Hounourmaster: nieuw perspectief van exceellentiebevordering?

Pierre van Eijl, Stan van Ginkel, Albert Pilot

2010, Nummer 5

Aandacht voor talent en excellentie heeft een prominente plaats in de beleidsplannen van universiteiten en hogescholen. De
ontwikkeling van honoursprogramma’s wordt nu opgepakt in de bachelorfase, maar ook steeds meer in de masterfase. De
aandacht voor talentontwikkeling in de master zal binnenkort naar verwachting versterkt worden door de toegekende
subsidies uit het Siriusprogramma voor het opzetten van excellentietrajecten. In dit programma is ruim elf miljoen euro
beschikbaar voor excellentiebevordering in de masterfase.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Excellentie

Frans de Vijlder

2009, Nummer 4

Ambitieuze studiecultuur. Excellentie in de bachelorfase bevorderen

Trefwoorden: Excellentie

Excellentie

Toon Boon

2009, Nummer 3

Erasmus Mundus Master of Nanoscience and Nanotechnology.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Excellentie

Frans de Vijlder

2009, Nummer 2

Hans Adriaansens over de Roosevelt Academy: een liberal arts & sciences college.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Excellentie

Duco Adema

2009, Nummer 1

Karel van der Toorn, Universiteit van Amterdam en Hogeschool van Amsterdam, over excellente studenten en wie de rekening moet betalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie