Zoeken op trefwoord 'Differentiatie en Binariteit'

Hogescholen kunnen heel best zonder PD

Hans Daale

2020, nummer 2

Reactie op Didi Griffioen

Maak onderscheid tussen practici en academici die – al naargelang hun focus op beroep of discipline – kunnen promoveren aan hogeschool of universiteit, betoogde Didi Griffioen eind 2019 in Th&ma. Nee, zegt Hans Daale, Nederlandse hogescholen moeten ‘professioneel promoveren’ inbedden in de universitaire aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit

Promoveren in het Nederlandse binaire stelsel

Didi Griffioen

2019, nummer 5

Practicus of academicus

Kijk bij het vormgeven van de derde cyclus niet naar institutionele verschillen tussen hogeschool en universiteit, vindt Didi Griffioen. Beter is het onderscheid te maken tussen practici en academici. Al naargelang hun focus op beroep of discipline kunnen ze aan een van beide instellingen promoveren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit

Hoofdredactioneel - Soortenrijkdom

Sijbolt Noorda

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Interview - Cees Veerman

Elma Drayer

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Zoek de verschillen

Jim Allen, Barbara Belfi

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Maak divergentie op een verstandige manier zichtbaar

Dirk van Damme

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Nood aan visie

Lucien Bollaert

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Column - Binariteit is een rariteit

Jeroen Huisman

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Drie scenario's voor de toekomst van het binaire stelsel

Bert van der Zwaan

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Pin binariteit niets vast op opleidingsniveau

Ann Brusseel, Koen Goethals, Pascale De Groote

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Column - Partners in crime

Jonas De Raeve

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Voer voor een Vlaamse commissie-Veerman

Bert Hoogewijs

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Sociale mobiliteit in het hoger onderwijs

Pedro De Bruyckere

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Column - Vergeet de studenten niet

Tom van den Brink, Abush Derks

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Column | Differentiatie en Binariteit | Diversiteit

Overdruk - All students are equal, but some students...

Fried Keesen

2018, nummer 4

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Studentenbeleid

Lessen uit twintig jaar liberal arts colleges in Nederland

Teun Dekker, Gerard Korsten

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Onderwijsvernieuwing

De eeuwige roep om differentiatie

Sijbolt Noorda

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Alle onderwijs zou passend onderwijs moeten zijn

Elma Drayer

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Trek die les nogmaals

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Differentiatie en Binariteit

Spraakverwarring rond differentiatie

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Denkende doeners gevraagd

Bert Reul

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Differentiatie en Binariteit

Blijvend actueel

Ron Bormans

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar | Differentiatie en Binariteit

De wereld verandert, verander mee

Enrico Deetman, Rynko van Diepen, Lies van Dobbenburgh, Lidwien Jacobs, Jan Jurriens, Andy Mol, Isolde Sprenkels

2018, nummer 2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Differentiatie en binariteit

Duco Adema

2010, Nummer 2

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit | Redactioneel

Binnenlandse ervaringen met aansluitingsvraagstukken in het hoger onderwijs

Ben Jongbloed

2010, Nummer 2

Ten tijde van het schrijven van dit artikel was het rapport van de commissie-Veerman over de toekomstbestendigheid van ons hogeronderwijsbestel nog niet gereed. Al wel duidelijk is dat diversiteit en differentiatie de sleutelwoorden in Veermans rapport zullen zijn. De commissie was gevraagd om te bezien of het Nederlandse stelsel voldoende flexibiliteit en differentiatie van leerwegen kent, gelet op datgene wat op ons afkomt in de komende jaren. Dit deels op basis van een vergelijking van het Nederlandse hogeronderwijsstelsel met toonaangevende hogeronderwijsstelsels elders in de wereld. De minister noemde in dit verband Californië als voorbeeld van een gedifferentieerd stelsel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Het Vlaamse hoger onderwijs tussen integratie en impasse

Ton van Weel

2010, Nummer 2

Het 'maatschappelijk debat' houdt het Vlaamse hoger onderwijs in zijn greep. De eis van de vakbonden en de studenten om een grootscheepse herstructurering vooraf te doen laten gaan door een maatschappelijk debat, is ingewilligd door de Vlaamse regering en ingeschreven in het Regeerakkoord. Op tafel ligt de hamvraag waar de academische hogeschoolopleidingen thuishoren: aan de hogeschool of aan de universiteit? De meningen daarover lopen uiteen en de discussie beperkt zich allang niet meer tot die vraag. Een aantal actoren grijpt de gelegenheid zelfs aan om de Bolognahervorming compleet te herzien en richt zijn pijlen van kritiek op een verkeerde interpretatie van de 'binariteit'. In deze bijdrage wordt een poging gedaan om het relaas te geven van de ontwikkelingen in dit belangrijke dossier tot begin april 2010.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Dwarsverbanden tussen het professioneel en het academisch hoger onderwijs

Katleen Craenen

2010, Nummer 2

Voor de Associatie K.U.Leuven is het uitbouwen en versterken van de linken tussen de professionele en de academische opleidingen een prioriteit. Om deze prioriteit te kunnen omzetten in goed onderbouwde beleidsmaatregelen, inventariseerde de associatie praktijkvoorbeelden van zulke linken of 'dwarsverbanden'. De resultaten van deze oefening geven een beeld van de grote variëteit aan samenwerkingsverbanden tussen de professionele en academische opleidingen. Tegelijkertijd stellen ze een aantal beleidsvragen en -uitdagingen scherp.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Hbo5: het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Liesbeth Hens

2010, Nummer 2

De term hbo5 staat in Vlaanderen, net als in Nederland, voor hoger beroepsonderwijs. In tegenstelling tot de Nederlandse situatie worden hiermee in Vlaanderen niet de bachelors en de masters aan de hogescholen bedoeld, maar wel de 'short cycle higher education'. Voor Vlaanderen is dit een nieuw onderwijsniveau, dat in het leven is geroepen om talent te benutten en een betere aansluiting te verwezenlijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Een toekomstbestendig hogeronderwijsstelsel

Wim van Niekerk, Hans Vossensteyn

2010, Nummer 2

Dinsdag 13 april 2010 heeft de commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel onder leiding van prof. dr. Cees Veerman het rapport 'Differentiëren in drievoud, omwille van kwaliteiten en verscheidenheid in het hoger onderwijs' gepresenteerd. Op verzoek van de voormalige minister Plasterk van het ministerie van OCW heeft de commissie een visie ontwikkeld op de toekomst van het Nederlandse hogeronderwijsbestel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Een glooiende kloof: Advies van de commissie-Veerman over hoger onderwijs

Marc Vermeulen

2010, Nummer 2

Op 13 april verscheen het rapport van de commissie-Veerman, bedoeld om een toekomstperspectief te schetsen voor het enigszins uit de voegen groeiende Nederlandse hogeronderwijsbestel. De centrale vraag die de commissie moest beantwoorden, was of ons hogeronderwijsbestel nog wel in staat is om in de toekomst de hoogstnoodzakelijke topkwaliteit te leveren. Grofweg komt de commissie niet met een ingrijpende stelselwijziging, het bestaande systeem moet - met aanpassingen - de gewenste massa en kwaliteit kunnen leveren. De commissie formuleert 10 adviezen waar het stelsel aangepast moet worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit

Meer vrijheid voor het hoger onderwijs

Djoerd de Graaf, Bert Tieben

2010, Nummer 2

De scheiding tussen hoger beroepsonderwijs en universiteit krijgt veel aandacht. Maar niemand heeft het over de echte breuklijn in het hoger onderwijs: het onderscheid tussen publiek bekostigd en niet-bekostigd particulier hoger onderwijs. In het belang van een gelijk speelveld zouden alle aanbieders in het hoger onderwijs toegang moeten krijgen tot overheidsfinanciering. Met name opleidingen in de masterfase of in het postinitieel onderwijs lenen zich hiervoor. Het marktfalen dat de overheid met de bekostigingsregels wil corrigeren voor dit onderwijssegment is kleiner.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Differentiatie en Binariteit