Zoeken op trefwoord 'Leiderschap'

Verbeter de wereld, voordat het te laat is

Lucien Bollaert

2019, nummer 5

Op zoek naar nieuw leiderschap in het hoger onderwijs

Nu de mens door zijn eigen toedoen in een nieuw tijdperk is beland – het Antropoceen – klinkt de roep om ‘transformatie’ steeds luider. Het hoger onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Dit vraagt volgens Lucien Bollaert om nieuw leiderschap. Maar hoe moet dat er precies uitzien?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leiderschap

Hoe Europese samenwerking succesvol kan zijn

Han Rakels

2019, nummer 5

Een leiderschapsprogramma voor en door universiteiten

Vier Europese universiteiten voelden de behoefte aan nieuwe leertrajecten voor leidinggevenden. Ze verenigden zich in een netwerk en verzorgen nu zelf programma’s op maat. Han Rakels verklaart de meerwaarde van het ‘U4 Academic Leadership Programme’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Hoofdredactioneel - Zelfbestuur met z'n allen

Sijbolt Noorda

2019, nummer 3

Autonomie wordt graag op het schild gehesen als noodzakelijke voorwaarde voor goed hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dankzij zelfbestuur kan men eigen doelstellingen kiezen en voorkeuren bepalen. Zonder de nodige professionele onafhankelijkheid kunnen hogescholen en universiteiten hun methodes van onderwijs en onderzoek niet vrijuit ontwikkelen, en al evenmin programma’s en projecten naar eigen keuze vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Rubriek: Hoofdredactioneel

Interview - Louise Gunning & Yvonne van Rooy

Elma Drayer

2019, nummer 3

Twee voormalige collegevoorzitters kijken terug op hun bestuursjaren aan de universiteit. Wat hebben ze ervan geleerd? Wat zouden ze achteraf gezien anders hebben gedaan? En hoe kijken ze aan tegen recente ontwikkelingen? ‘Dit is ongeveer het enige onderwerp waarover wij anders denken, Louise.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Rubriek: Interview

Anders kijken naar besturen

Sandra Groeneveld

2019, nummer 3

Verbind het horizontale met het verticale leiderschap

Van oudsher ligt de leiding van universiteiten in handen van de wetenschappers zelf. Maar hoe geef je academisch zelfbestuur vorm, nu bestuurlijke taken steeds complexer worden? Volgens Sandra Groeneveld ligt de oplossing in het creëren van gedeeld leiderschap. ‘De ontwikkeling daarvan en investeren in de competenties en het gedrag die dit vereist, zijn van strategisch belang voor de universiteit.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Doe de weinige goede dingen écht goed

Bart Derre, Mathieu Weggeman

2019, nummer 3

Tips voor het leidinggeven aan professionals

De professionalisering van het management bij hogeronderwijsinstellingen stuit nogal eens op weerstand op de werkvloer, bijvoorbeeld van docenten die wijzen op het belang van hun autonomie. Bart Derre en Mathieu Weggeman geven vijf tips voor effectief leiderschap.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Dansen op een slap koord

Bruno Broucker

2019, nummer 3

Over de balans tussen vertrouwen en controle

Hogeronderwijsinstellingen zijn organisaties die steunen op mensen. Over welke vaardigheden dienen goede managers aan een universiteit of hogeschool precies te beschikken? ‘Dat vertrouwen een belangrijke managementvaardigheid is mag logisch lijken, maar is het niet’, schrijft Bruno Broucker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Gewetensvol besturen

Stavros Zouridis

2019, nummer 3

Integriteitskwesties in het hoger onderwijs

Willen we de integriteit in het bestuur van het hoger onderwijs stimuleren, schrijft Stavros Zouridis, dan is een hogeronderwijsbeleid nodig dat de positieve en negatieve benadering van het vraagstuk omvat. ‘Het afzien van onbehoorlijk en ongeoorloofd gedrag levert niet direct gewetensvol bestuur op.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Column - Dagboek van een rector

Jeroen Huisman

2019, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Leiderschap

Rubriek: Column

Natuurtalent is niet genoeg

Marijk van der Wende

2019, nummer 3

Hogeronderwijsbestuur maakt werk van professionalisering

De Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop, maar voor het besturen ervan heeft opvallend genoeg haast niemand doorgeleerd. Daar komt vanaf 2020 verandering in dankzij een nieuw programma bestuurlijk leiderschap. Projectleider Marijk van der Wende licht toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Uiterlijk vergelijkbaar, vanbinnen verschillend

Martin Paul

2019, nummer 3

De verschillen tussen Duitsland en Nederland

Hoewel universiteiten in Duitsland en Nederland op het eerste gezicht veel overeenkomsten vertonen, is er, als het gaat om de wijze van bestuur, wel degelijk sprake van belangrijke verschillen. Martin Paul, ervaringsdeskundige in beide landen, legt ze onder de loep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Onder voorzitters: het betere koorddansen

Hans Uijterwijk

2019, nummer 1

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Leiderschap is de sleutel

Huib de Jong, Margreet Schriemer

2016, nummer 1

Bij de Hogeschool van Amsterdam krijgt het onderzoeksbeleid een stevige impuls via het humanresourcesbeleid. Door de verouderde functiepro elen aan te passen, doet de school recht aan de positie van onderzoek als tweede kerntaak in het hoger beroepsonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Kijken naar kwaliteit van leiderschap

Age Halma

2013, nummer 2

Op alle niveaus is kwaliteit van leiderschap van groot belang, zowel voor de talenten waarop het universitair onderwijs en onderzoek drijven, als voor de talenten in de ondersteunende processen. Universiteit Utrecht is systematisch gaan kijken naar de kwaliteiten van leidinggevenden, in de academie en in de ondersteunende processen. Om ontwikkelingsgericht te kunnen investeren en hen optimaal in te zetten. Een programma waar de top van de universiteit zich langjarig toe verbonden
heeft, want het universitaire DNA laat zich niet zomaar modificeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Leiderschap

De hogeschool als kennisinstelling

Martijn Giezeman, Jaap Lengkeek

2012, nummer 4

Hbo-instellingen worstelen nu met verschillende, onderling samenhangende opgaven. De kwaliteit van het onderwijs staat ter discussie. Tegelijkertijd moeten de instellingen op een marktgerichte manier vormgeven aan de vraag naar toegepast onderzoek gericht op het werkveld, bijvoorbeeld in het kader van de topsectoren van EL&I. Dit wordt gekoppeld aan de vraag naar een helderder positionering en profilering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

‘Goede bestuurders weten zich dienstbaar op te stellen’

Duco Adema

2009, Nummer 5

Wat zijn de waarden van leiderschap in het hoger onderwijs? Deze vraag stond centraal in TH&MA4 van 2009. Uit de verschillende artikelen werd duidelijk dat het begrip leiderschap in de afgelopen jaren een andere invulling heeft gekregen. Waar vele jaren de nadruk op bedrijfsvoering en presentatie naar buiten toe is gelegd, vraagt leiderschap van hogescholen en universiteiten vandaag de dag vooral om verbinding met docenten en onderzoekers én om het geven van vertrouwen aan de professionals. Hoe denkt Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland, hierover?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Professional in the lead, ook in het hbo

Raoul Engelbert, Hans van Hout, Wilma Scholte, Rien de Vos

2009, Nummer 4

De ontwikkeling van het lectoraat in het Nederlandse Hoger Beroeps Onderwijs (hbo) is niet vanaf het begin een succesverhaal geweest. Niet alle hogescholen waren er in 2001 als de kippen bij om lectoren aan te stellen. Dit had enerzijds te maken met de tijdelijke financiering, zoals die in het convenant van het ministerie van OCW en HBO-Raad was geregeld. Maar daarnaast had men ook geen duidelijk beeld van wat de lectoren zouden moeten doen en wat hun competenties zouden (moeten) zijn. Vraag was ook of er voldoende animo zou zijn bij geschikte kandidaten om op tijdelijke basis in een beperkte setting aan de slag te gaan. Vervolgens was niet voor iedere instelling duidelijk hoe lectoren in de organisatie ingepast zouden moeten worden. Inmiddels zijn we acht jaar en drie evaluatiestudies verder, zijn er meer dan 350 lectoren en kenniskringen aan de slag, is de tijdelijke financiering eerst omgezet in een structurele financiering en inmiddels vaak onderdeel van de normale bekostiging van de instellingen. De speciale selectiecommissie voor het lectoraat, het bestuur van de Stichting Kennisontwikkeling HBO, is opgeheven, of beter gezegd aan een nieuwe taak geholpen, namelijk het beoordelen van onderzoeksvragen vanuit het hbo voor RAAK-PRO, een soort tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Kortom, een succesverhaal. Vraag blijft of de oorspronkelijke doelen wel zijn gerealiseerd en of de positie van de lectoren adequaat is. In dit artikel pleiten wij voor een positie van de lector in het hart van de onderwijsorganisatie, gebaseerd op het principe van de ‘professional in the lead’. We beschrijven tevens de ervaringen die hiermee zijn opgedaan binnen het domein Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lectoraat | Leiderschap

‘Er liggen hier geweldig veel opportuniteiten’

Dirk Coenjaerts, Serge Simon, Ton van Weel

2009, Nummer 4

Acting dean Philippe Naert (UAMS) aan het woord over leiderschap, management en governance in het hoger onderwijs – en nog veel meer.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Stoppen met Leiden

Thieu Besselink

2009, Nummer 4

U kent vast tientallen eigenschappen van leiderschap. De kranten en tijdschriften staan vol van lijstjes met goede eigenschappen van goede leiders. De grap is natuurlijk dat we ze toch blijven lezen om er vervolgens achter te komen dat we er op geen enkele manier betere leiders van geworden zijn. Misschien komt het inzicht bij het volgende boek over leiderschap.... Die honger naar informatie over leiderschap is nieuw, net zo nieuw als het uiteenvallen van bestaande structuren waarlangs de rol van het leiderschap altijd helder was. Niet alleen hebben complexiteit, veranderlijkheid, en mobiliteit de fysieke wereld steeds moeilijker bestuurbaar gemaakt, maar sociale en sociaalpsychologische structuren stichten ook chaos in onze psyche. Universiteiten en hogescholen, net als bedrijven en overheden, zijn top-down steeds moeilijker te beheersen, terwijl op het zelfde moment de status van een hongeronderwijsbestuurder niet meer vanzelfsprekend is. Welke rol heeft hij of zij te vervullen? Op welke manier moet hij zich verhouden naar de mensen in de organisatie? Hoe krijgt hij hen in beweging? En is dat morgen nog wel hetzelfde?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Leiderschap in de academie

Philip Eijlander

2009, Nummer 4

De redactie van TH&MA vroeg mij om een bijdrage voor dit nummer over de waarden van leiderschap in het hoger onderwijs te schrijven. Gevraagd werd om dit te doen vanuit mijn ervaring als rector magnificus van de Universiteit van Tilburg en als voormalig decaan van de Tilburgse Rechtenfaculteit1. Ik heb niet lang geaarzeld om positief te reageren op dit verzoek. Het thema leiderschap in het hoger onderwijs, en overigens ook in andere (semi-) publieke instellingen, is relevant en actueel. Ik onderken diverse vragen. Moeten academische leiders managers zijn of worden? Wat betekent eigenlijk leiderschap in de Academie precies? Hoe is de relatie tussen leiderschap en professie in het hoger onderwijs? Is leiderschap in de academie een last of een lust?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Leiderschap en management in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Serge Simon

2009, Nummer 4

Hogescholen en universiteiten in Vlaanderen vertonen, ondanks hun complementariteit, toch een belangrijke overlap in hun missie. Zij bevinden zich in een gelijkaardige regelgevende context en bieden deels concurrentiële opleidingen aan. Je zou verwachten dat wat de gehanteerde aanpak betreft op het vlak van leiderschap en management deze instellingen dan ook erg op elkaar lijken. Toch is dat niet per definitie zo; er zijn verschillen vast te stellen. We inventariseren een enkele typische kenmerken van de toepassing van leiderschap en management in de verschillende soorten instellingen aan de hand van twee casussen, namelijk de Universiteit Antwerpen (UA) en de Karel De Grote Hogeschool (KdG). Daarnaast proberen we deze te kaderen in de specifieke organisatorische, bestuurlijke of maatschappelijke context waarbinnen de instelling zich positioneert.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Meer dan ‘leidelijk’ toezien?

Frank van der Duyn Schouten

2009, Nummer 4

Het leveren van een bijdrage aan dit TH&MA-nummer over ‘Leiderschap en management in het hoger onderwijs’ is een hachelijke zaak. Over leiden, leiderschap en leiderschapsstijlen zijn immers al zoveel zinnige dingen geschreven dat het niet meevalt om daar nog veel aan toe te voegen. En herhalen van wat anderen hierover te berde hebben gebracht, zou een schromelijke onderschatting van de TH&MA-lezer zijn, die immers de moderne zoektechnologie wel weet te benutten. Desondanks ben ik op het verzoek van de redactie ingegaan, omdat ik ook niet de indruk wil wekken na een bijna tienjarig rectoraat van een Nederlandse universiteit helemaal niets te hebben bijgeleerd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Onderwijskundig leiderschap (stimu)leren

Hetty Grunefeld

2009, Nummer 4

De oproep van het College van Bestuur aan decanen van de Universiteit Utecht om deelnemers voor de leergang onderwijskundig leiderschap 2009-2010 aan te melden begint als volgt: ‘Continu veranderen is kenmerkend voor het universitair docentschap. De eisen die wetenschap en maatschappij stellen aan universitaire docenten zijn steeds aan verandering onderhevig. Dit betreft zowel vakinhoudelijke als didactische en onderwijskundige aspecten. Wat studenten van hun docenten verwachten verandert, mede onder invloed van wijzigingen in het universitaire curriculum en de invoering van bachelor- en masteropleidingen. Studenten zijn veeleisender en, in sommige opzichten, kritischer geworden, hebben andere studiegewoonten en komen met andere ervaringen vanuit het VWO de universiteit binnen. Het curriculum gaat meer aandacht besteden aan academische vorming in relatie tot disciplinaire vorming, de mogelijkheden van het gebruik van ICT nemen in hoog tempo toe. Dit alles vergt van docenten en docent/onderzoekers gedegen inzicht in de processen van ‘teaching’ (het aandeel van de docent) en ‘learning’ (het leren door studenten) en de relatie daartussen. De permanente ontwikkeling van onderwijs en docentschap versterkt de behoefte aan onderwijskundig leiderschap. De Universiteit Utrecht wil in het omgaan met dergelijke veranderingen internationaal in de voorhoede verkeren en investeert daarom in de voortgaande professionalisering van het universitair docentschap.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap