2014, nummer 1

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Moocs en ander nieuws

Sijbolt Noorda

Wie z’n brood verdient door congressen te organiseren kan de laatste tijd geen beter thema kiezen dan de zogenaamde moocs. We komen er massaal op af. Uit nieuwsgierigheid, om mee te doen, om de boot niet te missen of om onze scepsis bevestigd te krijgen. Misschien is het wel de toekomst van het hoger onderwijs. Misschien is het wel de toekomst van de versimpeling en verzakelijking van het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Naar OER-onderwijs voor iedereen

Ben Janssen | Fred Mulder

Het ‘openen’ van onderwijs is in zwang geraakt. Waar dit het terrein was van open universiteiten, wordt die ‘klassieke’ openheid inmiddels geflankeerd door digitale openheid. We zien een expansieve ontwikkeling in het online beschikbaar maken van leermaterialen via open educational resources (OER) en massive open online courses (moocs). De openheid varieert van gratis toegang in een beperkte tijd, tot gratis beschikbaar voor iedereen en altijd. Om te gebruiken, maar ook om te verbinden, te bewerken en aan te vullen. Bij het ontbreken van een bruikbare definitie voor open education geven we een kader, het 5Coe-model. Op vier van de vijf componenten van dit model kan een instelling kiezen voor de gewenste mate van openheid en een eigen profiel. Dat ligt niet voor de hand voor de component OER, zo wordt betoogd, waar we voor alle onderwijs vol op zouden moeten inzetten. Dit is een no-regretkoers, allereerst voor de overheid, maar ook voor studenten en andere lerenden, onderwijsinstellingen, docenten en de samenleving als geheel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Hype of omwenteling?

Filip Seuntjens

In het mooc-landschap doet er zich eind 2013 een verrassende wending voor. Sebastiaan Thrun, voormalig Stanford-professor en oprichter van Udacity (één van de drie grote mooc-spelers ), haalt hier en daar het nieuws met een onverwachte uitspraak. Hij stelt onomwonden: ‘We don’t educate people as others wished, or as I wished. We have a lousy product.’ Een dissonant geluid, naast alle hoera-verhalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Achter de schermen van moocs

Joost Groot | Thieme Hennis | Pieter de Vries

De TU Delft is dit academisch jaar (2013/14) begonnen met het aanbieden van massive open online courses (moocs) via edX; een open source leerplatform ontwikkeld door MIT en Harvard, waarvan intussen de TU, maar ook Stanford en een veertigtal andere universiteiten wereldwijd gebruik maken. Dit artikel gaat over de vraag wat een mooc is, waarom de TU deze aanbiedt, wat voor inspanningen het kost om zo’n mooc te maken en welke ervaringen zijn opgedaan. Voor een deel komt die kennis uit de analyse van de grote hoeveelheid data, die de vele gebruikers van zo’n mooc genereren, in dit geval twee TU-moocs, die in november 2013 zijn afgerond. Er is veel discussie en beweging rond open onderwijs en de uitkomst is nog moeilijk te voorspellen. In deze situatie is het devies van de TU ‘Learn and lead’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Lijstjes

Jeroen Huisman

Het einde van een jaar nodigt uit tot reflectie. Om orde te scheppen in de voorbije – soms chaotische – 52 weken, maken we graag overzichten en lijstjes. Wat waren de beste boeken, films en CD`s van het afgelopen jaar? Welke belangrijke gebeurtenissen uit 2013 zullen de geschiedenisboeken ingaan? Deze laatste vraag kan alleen een voorlopig antwoord krijgen, want de toekomst zal moeten leren in hoeverre gebeurtenissen – neem bijvoorbeeld de troonswisselingen in België en Nederland – ook daadwerkelijk een beklijvende impact zullen hebben. Ook voor de eerste vraag geldt dat een historisch perspectief noodzakelijk is. Ter illustratie een voorbeeld uit de popmuziek.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Moocs zijn hot

Pierre Gorissen | Jos Speetjens

Moocs zijn binnen de universitaire wereld een fenomeen dat volop in de belangstelling staat. Maar wat betekenen deze massive open online courses voor het hoger beroeps onderwijs in Nederland? Moeten hbo-instellingen ook aan de mooc?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Moocs

Advies op maat

Marcel van der Klink | Josien Mennen

Het bindend studieadvies (bsa) is ingeburgerd in het hoger onderwijs in Nederland. Maar is het een betrouwbaar selectie-instrument? En zorgt het voor een beter rendement? Dit artikel gaat in op de belangrijkste voorwaarden waaraan het eerste studiejaar moet voldoen, wil er sprake zijn van het bsa als een betrouwbaar selectie-instrument dat studiesucces bevordert. Deze voorwaarden worden toegelicht, mede met behulp van een onderzoek naar het eerste studiejaar in een opleiding van Zuyd Hogeschool.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Kwaliteit als identiteit

Rosemarie Mijlhoff

Kwaliteit in het hoger onderwijs wordt al snel op een lijn gezet met scores op studenttevredenheidsonderzoeken, accreditaties, resultaatgericht werken, en het massaal universitair scholen van hbo-docenten. Over deze onderwerpen wordt veel geschreven en gediscussieerd. Wat echter in de discussie nauwelijks aan bod komt, is de vraag of ratings en prestatie-indicatoren daadwerkelijk tot de beoogde betere kwaliteit leiden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Universiteiten in de regio

Ann-Pascale Bijnens | Luc de Schepper | Wim Vanhaverbeke

Van universiteiten wordt in toenemende mate verwacht dat zij, naast hun taken van onderwijs en onderzoek, ageren als lokale kennisfabrieken die communiceren met de regio en een bron zijn voor regionale economische innovatie. In deze bijdrage wordt de rol van de universiteit toegelicht in de concepten van Full Regional Innovatie Systeem (FRIS), het innovatieweb en open innovatie. Hoewel vanuit het perspectief van een universiteit geschreven, gaan bepaalde aspecten ook op voor andere kenniscentra, zoals hogescholen en strategische onderzoekscentra.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Volgtijdelijkheid: genuanceerd verhaal voor student en onderwijsinstelling

Christel de Lange | Jose Tummers | Carline Vuylsteke

Zijn studenten gebaat bij de flexibiliteit van het hoger onderwijssysteem? Het departement Economisch Hoger Onderwijs van de Katholieke Hogeschool Leuven onderzocht de wenselijkheid van restricties op de samenstelling van jaarprogramma’s van professionele bachelors, zowel kwalitatief (invoering van volgtijdelijkheid) als kwantitatief (beperking van de studieomvang voor combistudenten). De resultaten geven een gemengd beeld. Sommige restricties blijken nuttig, andere lijken de studievoortgang van de student te belemmeren. Een individuele aanpak met onderbouwd studieadvies blijft hoe dan ook essentieel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

boeken en bladen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen