2016, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Nieuwe impulsen

Sijbolt Noorda

'Als je heel hard gaat sturen, heb ik ontdekt, dan krijg je
allemaal schijnwerkelijkheden. Mensen zijn heel slim in
het creëren van gedoogzones. Dwang in de richting van
een professional is altijd inherent beperkt effectief.
Nog los van het feit dat je er een prijs voor betaalt. Je zult dus
gesprekken moeten voeren. Wij als bestuurders moeten leren om
problemen gewoon aan die professional voor te leggen. Ik denk,
maar misschien ben ik wel naïef, dat je dan een bevredigend
antwoord krijgt – in 80, 90 procent van de gevallen.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Interview Ron Bormans en Izaak Dekker

Elma Drayer

Hun onlangs verschenen essay ‘Samen leven in de moderne samenleving’ trok breed de aandacht. Ron Bormans en Izaak Dekker zoeken daarin naar antwoord op een uiterst urgente vraag: wat voor hogeschool moet je zijn in een Nederland dat zich kenmerkt door fragmentatie? ‘Als het in Turkije dondert, wordt het bij ons onrustig in de klas.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Reflectie en kunst horen bij elkaar

Els De Bruyn | Kevin Voets

Het Vlaamse kunstonderwijs kreeg de afgelopen decennia heel wat wervelstormen over zich heen. ‘In het bestendigen en uitwerken van een positie die het midden houdt tussen een professionele gerichtheid en een academische focus’, schrijven Els De bruyn en Kevin Voets, ‘ligt de sleutel tot de toekomst van het hoger kunstonderwijs.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Alle vernieuwing begint bij het kunstonderwijs

Marijke Hoogenboom

De kunstopleidingen, schrijft Marijke Hoogenboom, weten dat zij getalenteerde jonge mensen opleiden voor beroepen die alom in beweging zijn. ‘Anderzijds moeten we aanvaarden dat wij voorlopig in een omgeving opereren die de waarde van
kunst en cultuur principieel ter discussie stelt.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Omarm het schaarse goed

Emile Fallaux

Nederlandse films? “Mij krijg je de bioscoop niet in voor die domme vertoning.”
“Daar hebben we weer zo’n snob. Jij kijkt natuurlijk het liefst naar duistere art films uit Thailand, Taiwan of Iran.” “Precies. Die zijn verrassender dan de zoveelste Costa of
Rokjesdag, zon-, seks-, en cocaïnefilms voor verwende kleuters. Of moet ik soms naar de romcoms met hart in de titel? Hartenstraat, Mannenharten 1, en ja hoor, mannenharten 2?” “Een snob en ook nog arrogant. Te verheven om de mooie,
moedige films van eigen bodem te kennen. Nee, jij weet alles van het werk van Apichatpong Weerasethakul.” “Nou? Welke Nederlandse regisseur kan zich meten met de Thaise grootmeester?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Tussen academies en academisch

Peter Sonderen

Wat kunnen we leren uit de geschiedenis van het kunstonderwijs in Europa? En hoe moet onderzoek in het kunstonderwijs vorm krijgen? ‘Net zoals de kunst moet het kunstonderwijs zich in vrijheid blijven bewegen tussen alle kennis- en ervaringsgebieden’, vindt Peter Sonderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Het breekbare midden

Kathleen Coessens

Volgens Kathleen Coessens domineren in het huidige denken over de kunst en de kunstopleidingen economische waarden. Terwijl het in de kunst bij uitstek om iets anders gaat. ‘Het is tijd voor de hele kunstsector – voor muziekinstellingen, productiehuizen, conservatoria, universiteiten en kunsthogescholen – om muren te slopen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Simple and complicated at the same time

Samuel Wuersten

Looking at the current system, its possibilities and its results, all efforts of improving the recognition of higher education in the arts are worthwhile, says Samuel Wuersten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De nieuwe agenda voor het hoger kunstonderwijs

Audrey Zimmerman

Wie op hoger onderwijsniveau in de kunsten wil studeren, gaat naar een van de hogescholen. Onlangs presenteerde de Vereniging Hogescholen haar plannen voor de komende jaren, tot stand gekomen in nauwe samenspraak met het ministerie en het werkveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Geen kunst!

Jeroen Huisman

Bladerend in hogeronderwijstijdschriften, zie ik voorspelbare zinnen traag door een oneindige woordenbrij gaan. Neem nu de openingszinnen. Steevast wordt daarin gesteld wat de bijdrage beoogt, hoe belangrijk het onderwerp van het artikel is, of opgemerkt dat het hoger onderwijs aan turbulente ontwikkelingen onderhevig is.
Toegeven, er zijn vorm- en stijlvereisten, maar kan het iets creatiever, met iets meer kunst dan kunstmatigheid, desnoods met kunst- en vliegwerk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

A more integrated approach

David Crombie | Pierre Mersch | Willem-Jan Renger

The practical value of game-based learning is becoming clearer and many serious games are being developed. But little attention is given to how to implement them in learning environments and how to ensure there are significant learning outcomes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Maximale transparantie

Jan Welmers

Volledige openheid – zo’n grondhouding moet voor onderwijsorganisaties én professionals de leidraad zijn. Alleen maximale transparantie, betoogt Jan Welmers, kan de hedendaagse verantwoordingsdruk hanteerbaar houden en de ruimte voor professionele autonomie terugbrengen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De ombudsman: geen overbodige luxe

Paul Herfs

Wat kunnen Canadese universiteiten ons leren over het omgaan met interne conflicten? Paul Herfs, een van de weinige ombudsmannen die het Nederlandse hoger onderwijs telt, maakte begin dit jaar een studiereis. ‘Colleges van bestuur die weigeren een ombudsman aan te stellen zien deze functionaris nogal eens als de vijand. Dat is een achterhaalde opvatting.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Presteren in balans

Martien Habraken | Norbert Nielen | Madde Willemsen

Universitair hoofddocenten moeten niet alleen onderwijs geven en onderzoek doen, ze dienen ook tijd te besteden aan bestuurlijke taken. Bovendien moeten ze niet zelden trachten te groeien in de schaduw van een ‘grote eik’. Martien Habraken, Norbert Nielen en Madde Willemsen inventariseerden hun belangrijkste knelpunten én hun beste tips.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Van Olympus naar agora

Margo Brouns

Praktijkgericht onderzoek valt inmiddels niet meer weg te denken uit het hoger beroepsonderwijs. Maar volgens Margo Brouns kun je met inzichten uit de kennissociologie de geheel eigen waarde ervan nog beter duidelijk maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Zicht op een eigen positionering

Frits Simon

Wetenschapsfilosofisch gezien geldt ‘objectiviteit’ allang als een onhoudbaar criterium, schrijft Frits Simon. Toch houden experts die zich bezighouden met praktijkgericht onderzoek er krampachtig aan vast. Volgens hem zijn er criteria die dit onderzoeksveld wél vooruithelpen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking: Lesson plan

Pim Breebaart

Richt de aandacht op de kansarme student

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking: The global financial crisis and educational restructuring

Kurt De Wit

Het probleem is reëel, de oplossing niet

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking: The Palgrave handbook of critical thinking in higher education

An Verburgh

Waardevol, maar incompleet

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking: Streven naar beter. Nietzsche als gids voor het hbo

Izaak Dekker

De docent als waarheidszoekende vriend

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking: The university in the 21st century

Sijbolt Noorda

Memoires na het emeritaat

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)