2016, nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Opleiding splijt samenleving

Sijbolt Noorda

Ineens zie je het overal, heeft iedereen het erover. Een modieus thema, een buzzword, een kakelverse trend, of een stokoud onderwerp dat een comeback maakt. In Nederland en ook in Vlaanderen is het fenomeen de afgelopen maanden in volle glorie waar te nemen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

‘Je sociale achtergrond bepaalt nog altijd waar je terechtkomt'

Elma Drayer

Volgens de Australische hogeronderwijsdeskundige Simon Marginson wordt het tijd dat we de verwachtingen temperen. Hoger onderwijs alléén zal geen sociale gelijkheid brengen. ‘Klasse, het culturele kapitaal dat je meekrijgt, je familienetwerk – ze zijn stuk voor stuk doorslaggevender.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Personen en Instellingen

Onbekend maakt onbemind

Nikolay Dentchev | Rosette S’Jegers | Lucia Smit

'Gepromoveerde chemicus werkloos’. Als in september de nieuwe cijfers naar buiten komen, is er altijd wel een oplettende journalist die een werkloze gepromoveerde vindt. Waarna hij steen en been klaagt over het groeiende aantal doctores dat op de arbeidsmarkt belandt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Het schort niet aan de studenten

Karen van Oudenhoven-van der Zee

Wat kan het hoger onderwijs doen om toekomstige generaties voor te bereiden op een interculturele samenleving?
De Amsterdamse Vrije Universiteit stelde een zogeheten Chief Diversity Of cer aan. ‘Daarmee is het onderwerp wezenlijk gepositioneerd in de bestuurlijke lijn van de organisatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Loterijen, waarzeggers en losse teugels

Jonathan Mijs

In theorie krijgt elk kind in Nederland evenveel kans om het beste uit zijn talenten te halen. In de praktijk, betoogt Jonathan Mijs, is er in de verste verte geen sprake van een meritocratisch onderwijsbeleid. Hoe zou dat anders kunnen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Studentenbeleid

Joemen keppitul

Jeroen Huisman

Voor degenen die denken dat menselijk kapitaal het bedrag is dat op hun bankrekening
staat, even een korte uitleg. Human capital is een term die economen hebben geïntroduceerd om de minder tastbare vormen van kapitaal te duiden. Ze betogen dat investeringen in fysiek kapitaal renderen, maar ook investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Onderwijs draagt immers bij aan het vergroten van het kennisreservoir, het verbreden en verbeteren van vaardigheden en het ver jnen van attitudes van de personen die het onderwijs genieten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel

Karin Jettinghoff | Jo Scheeren

Er is op dit moment veel aandacht voor de prestatiedruk onder het wetenschappelijk personeel aan Nederlandse universiteiten. Maar hoe staat het eigenlijk met de ervaren prestatiedruk? Welke factoren zijn hierop van invloed? En wat kunnen universiteiten doen om die druk op een acceptabel niveau te brengen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Ook personeelsbeleid vraagt om duurzaamheid

Tinka van Vuuren

Hoe kan het hoger onderwijs ervoor zorgen dat medewerkers naar ieders tevredenheid functioneren? Hoe voer je een duurzaam personeelsbeleid? ‘Het gaat erom’, schrijft Tinka van Vuuren, ‘dat mensen hun werk langer gezond, productief en met plezier kunnen volhouden, zonder hun eigen hulpbronnen uit te putten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Vermoeiend, maar boeiend

Bram van Baarle | Tomas Legrand

De mentale vermoeidheid onder docenten aan Vlaamse hogescholen is groter dan bij de rest van de bevolking. Daar staat tegenover dat hun welbevinden óók groter is. Wat kun je als hogeschool doen om je personeel enthousiast te houden? ‘Een waarderende hogeschool die uitgaat van sterktes en die vertrouwen geeft, is voedend voor de bevlogenheid en vitaliteit van zijn medewerkers.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Kwetsbare superhelden

Laura Berger | Marieke van den Brink | Marjan de Coster | Patrizia Zanoni

Tot nog toe was er weinig aandacht voor hoe academici het hedendaagse neoliberale klimaat aan de universiteit beleven. Ze betalen er een verborgen prijs voor, concluderen Patrizia Zanoni en haar collega’s uit een kwalitatief onderzoek. ‘De quotes kunnen de teleurstelling in de huidige academische wereld nauwelijks verbergen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Tijd om op te staan!

Michiel Scager

Docenten in het hoger onderwijs mogen graag klagen over de regelzucht en ef ciëntiedrift van het management. Terecht, vindt Michiel Scager. Maar waarom hebben ze het zover laten komen? ‘Ik denk dat wij ons onvoldoende realiseren dat wijzelf markt en overheid de ruimte geven om Scylla en Charybdis te zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Teleurstellend én opbeurend

Emina van den Berg | Mark Imandt | José Mulder

Studenten, alumni en werkgevers zijn enthousiast over de Associate degree. De opleiding voor zowel rechtstreeks doorstromende als voor werkende mbo’ers heeft onmiskenbaar potentie. Maar ondanks de inmiddels wettelijke verankering is het de afgelopen jaren niet gelukt om die potentie waar te maken. Toch zien de auteurs hoopvolle tekenen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Opbrengsten en kosten van excellentie

Jim Allen | Barbara Belfi | Kim van Broekhoven | Ben Jongbloed | Renze Kolster | Bianca Leest | Rolf van der Velden | Don Westerheijden | Maarten Wolbers

Hoewel de Sirius-subsidie voor excellentieprogramma’s inmiddels is afgeschaft, gaan veel instellingen door met deze nieuwe onderwijsvorm. De kosten betalen ze uit eigen middelen. Maar wat hebben de programma’s eigenlijk opgeleverd?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Boeken en bladen - Student, stel hogere eisen!

Pim Breebaart

Rutger Kappe, Marjon Molenkamp, Domien Wijsbroek, Zuke van Ingen, Olof Wiegert, Gerwin Hendriks, Jaap van Zandwijk: Studiesucces
in de G5. Opbrengsten studiesucces onderzoek door zes Randstadhogescholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boeken & Bladen - De stammen van Amsterdam

Veronica Bruijns

Núria Arbonés Aran: Capturing the Imaginary. Students and Other Tribes in Amsterdam.
Universiteit Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen, PhD thesis, 2015

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boeken en Bladen - Mooi werk

Sijbolt Noorda

Pieter Slaman, Wouter Marchand en Ruben Schaik: Kansen in het Koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015.
Boom, Amsterdam. ISBN 9789089535405; 232 blz. € 19,90

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boeken en Bladen - De hybriditeit neemt toe

Jelle Mampaey

Emanuela Reale en Emilia Primeri (red.):
The Transformation of University Institutional and Organizational Boundaries.
Sense Publishers, Rotterdam. ISBN 9789463001762; 262 blz. $54

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Motor van verandering

Kurt De Wit

Karen L. Webber and Angel J. Calderon (red.):
Institutional Research and Planning in Higher Education. Global Contexts and Themes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen