2011, Nummer 1

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Jongetalentenbeleid op Nederlandse Universiteiten

Marieke van den Brink | Ben Fruytier | Marian Thunnissen

Meer dan ooit hebben universiteiten aandacht voor jonge wetenschappelijke talenten. Een vergrijzend personeelsbestand
gecombineerd met krapte op de arbeidsmarkt van hogeropgeleiden noodzaken faculteiten een beleid te ontwikkelen om
jonge talenten enthousiast te maken en te houden voor het werk als wetenschapper. Maar welk beleid hebben faculteiten
ontwikkeld om jonge talenten te binden en boeien? Levert dit de gewenste resultaten op? En hoe kan het beter?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Ton van der Vegt

Bij sociale innovatie wordt de mens gezien als de drijvende kracht voor het zoeken naar oplossingen en verbeteringen in
de werkomgeving. In de noordelijke regio van Nederland is het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Stenden
hogeschool te Leeuwarden hét centrum geworden voor sociale innovatie. In deze publicatie wordt beschreven op welke
wijze het ontwikkelproces van het kenniscentrum vorm heeft gekregen, welke afwegingen daarbij zijn gemaakt en wat de
nieuwe uitdagingen zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Midwifery science: onderzoek in een

Marianne Nieuwenhuijze | Evelien Spelten

De opleidingen verloskunde van Maastricht en Amsterdam/Groningen hebben de afgelopen vier jaar intensief gewerkt
aan het ontwikkelen van het onderzoeksdomein midwifery science. In dit artikel wordt de ontwikkeling op hoofdlijnen
samengevat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Geen

Kennis moet rollen, Valorisatie in Nederland

Jeroen Bartelse | Marco Waas

De retoriek over valorisatie is al jarenlang hetzelfde: de Nederlandse kennis is van topniveau, maar we halen hier onvoldoende waarde uit, lopen achter op andere landen en onze actieplannen blijven steken bij mooie voornemens.

Toch is er ook een ander verhaal: gaandeweg voltrekt zich een verandering. Kennis rolt wel degelijk – alle kanten op. Succesverhalen zijn allang geen incidenten meer. En ja, het kan en moet natuurlijk beter. Hoe staat valorisatie er in Nederland in grote lijnen voor?

We schetsen de stand van het land aan de hand van vier vragen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Innovatiebeleid en kromme prikkels

Frans Nauta

Er wordt in Nederland flink bezuinigd door de overheid op innovatiebeleid. Zo sterk zelfs, dat we het op deze manier in
de laatste dertig jaar niet eerder hebben gezien. Wat betekent dat voor de doelstelling om tot de top vijf van
kenniseconomieën in de wereld te behoren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Innovatie | Valorisatie

Leren van dertig jaar STW

Eppo Bruins

Technologiestichting STW viert in 2011 haar dertigjarig jubileum. Dertig jaar ervaring met onderzoeksbeleid van
technisch-wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoek. Uit deze ervaring kan geput worden om te leren hoe een modern, effectief valorisatiebeleid eruit zou moeten zien – en hoe niet. Over het verschil tussen utilisatie en valorisatie, het betrekken van gebruikers en maatwerk binnen heldere spelregels.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Valorisatie: wat houdt dat in?

Koenraad Debackere

Het hogeronderwijslandschap onderging de laatste twintig jaar overal ter wereld serieuze metamorfoses. In de tweede helft
van de vorige eeuw werd de onderzoeksopdracht formeel erkend als een hoeksteen van het hoger onderwijs, in eerste instantie vooral aan de universiteiten. In de loop van de jaren negentig kregen nagenoeg alle instellingen er een derde opdracht bij, met name maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening. Vandaag genoegzaam ‘valorisatie’ genoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Technologietransfer aan de Universiteit Gent

An Van den broecke | Kristof Delanghe | Patrick Dhaese | Isabel Van Obergen | Patrick Vankwikelberge | Marc Zabeau

De voorbije jaren heeft de Universiteit Gent een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de organisatie en structuur van technologietransfer, met als objectief een meer professioneel en resultaatgericht valorisatiebeleid te
implementeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Kennisvalorisatie vanuit het perspectief van een hogeschool

Ondanks vele acties slagen we er niet in om de innovatiekloof te dichten. Veel kennis wordt niet of laattijdig in de praktijk toegepast. Heel wat kleine en middelgrote ondernemingen en instellingen geraken niet over de innovatiedrempel.
Anderzijds zijn er binnen universiteiten en hogescholen veelzijdige competenties voorhanden. Onder andere door gebrek
aan ruimte in de omkadering en de blijvende besparingen in het hoger onderwijs, kunnen deze competenties onvoldoende worden benut. De Lissabondoelstellingen voor inzet van overheidsmiddelen in onderzoek en innovatie worden niet gehaald. Welke kansen en uitdagingen zijn er om de kenniscirculatie te versterken en te versnellen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Verslag conferentie VNO-NCW, MKB-Nederland en TH&MA

Duco Adema | Chiel Renique | Gertrud Visser

De redactie van TH&MA en VNO-NCW en MKB-NL hebben gezamenlijk een congres georganiseerd dat op 25 januari
2011 heeft plaatsgevonden in het kantoor van VNO-NCW en MKB-NL, de Malietoren, in Den Haag. Circa 85 personen,
bestuurders van universiteiten en hogescholen, faculteitsbestuurders en directies, en vertegenwoordigers van bedrijven, branches en overheid hebben aan het congres deelgenomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Expert- en peerreviews: innovatie in monitor en audit

Leonie Blom | Annemarie Knotnerrus

Het Platform Bèta Techniek heeft in de jaren 2004-2010 een innovatiestrategie ontwikkeld waarmee in samenwerking
met instellingen in het onderwijsveld het potentieel in de bètatechniek is vergroot en benut. Binnen deze
innovatiestrategie spelen de monitor en audit een belangrijke rol. Er is sprake van een combinatie van leren van en met
instellingen, en verantwoording afleggen aan het Platform over voortgang en financiën. In de jaren 2009 en 2010 zijn in
het Sprint Programma voor het hoger onderwijs, als onderdeel van de monitor en audit, peer- en expertreviews
georganiseerd. Deze reviews bleken van belangrijke toegevoegde waarde voor het prestatiegericht innoveren binnen de
instellingen. Dit artikel beschrijft de opzet, uitvoering, uitkomsten en toegevoegde waarde van de reviews.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Kwaliteitsborging bij hbo- afstudeerwerk

Piet Kempen

Voor de afstudeerprestatie van hbo’ers bestaat een duidelijke norm,
namelijk de Tien Algemene Hbo-competenties. Van opleidingen mag
verwacht worden dat de afstudeerprestaties van hun studenten
aantoonbaar aan die norm worden getoetst. In de praktijk blijkt daar
weinig van terecht te komen, waardoor het afstudeerniveau
onopgemerkt erodeert. Met een goed systeem van kwaliteitsborging
kan deze ongewenste ontwikkeling gekeerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Valorisatie

Innovatie en de wet

Fientje Moerman

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Een zonnige toekomst?!

Sijbolt Noorda

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Valorisatie

Serge Simon

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel | Valorisatie

Valorisatie

Thomas Grosfeld

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column | Valorisatie

Boeken & Bladen

Ton van Weel

Meester over meester? Een probleemverkenning over juridisering en onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Memo to the boss(es)

Hans Uijterwijk

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column