2016, nummer 1

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Uw hoofdredacteur beschikt over een zoldertje waarop zich in vele tientallen dozen grofweg geordend oude jaargangen van tijdschriften bevinden. Van Schakend Nederland tot Hermeneus. Ook eerdere edities van Th&ma hebben daar hun laatste rustplaats gevonden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Investeer nu eens echt

Kim van Gennip | Bruno Van Koeckhoven

Volgens Bruno van Koeckhoven en Kim van Gennip heeft het praktijkgericht onderzoek een krachtige impuls nodig. Dat geldt voor Nederland, maar nog meer voor Vlaanderen. Praktijkgericht onderzoek kan immers een stevige bijdrage leveren aan het oplossen van de zogeheten innovatiekloof of ‘death valley’: er is heel veel kennis, maar die leidt te weinig tot innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Verjaag het spook van het onderzoek

Ruud Welten

De obsessie met metaonderzoek binnen hogescholen zorgt volgens filosoof Ruud Welten voor een ‘enorm energielek’. Dat is spijtig, vindt hij. ‘De hogeschool is niet de kleine broer van de universiteit, maar het atelier van de samenleving, waar de beroepspraktijken worden gekneed, gevormd en uitgedacht, in voortdurend gesprek mét de samenleving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Doe recht aan diversiteit

Daan Andriessen | René Butter

Het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek eist van bestuurders en leidinggevenden in het hbo meer aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek. Zo moeten lectoraten expliciete kwaliteitscriteria hebben. Dat is gezien de diversiteit aan onderzoek geen sinecure. Zijn er criteria beschikbaar die recht doen aan deze diversiteit?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Nieuwsgierige professionals opleiden

Didi Griffioen

Het is verbazingwekkend, schrijft Didi Grif oen, dat de ondersteuning voor ontwerpteams van curricula binnen het hbo nog zo beperkt lijkt te zijn. ‘Diverse hogescholen tuigen projecten op om onderzoek verder in het curriculum te verweven. Maar het besef hoe ingewikkeld deze opgave eigenlijk is, wat eigenlijk van opleidingen gevraagd wordt, hoe weinig we hierover eigenlijk weten – dat besef lijkt soms nog ver weg.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Niemand wil universiteitje spelen

Haijing (Helen) de Haan-Cao | Peter de Koning

De inbedding van onderzoek in het hbo is bij lange na nog niet voltooid, schrijven Helen Haijing de Haan-Cao en Peter de Koning. Zij voorspellen dat er nog ink wat jaren overheen zullen gaan voordat het doceren van onderzoeksvaardigheden vanzelfsprekend bij het curriculum behoort. Ook doen ze suggesties om de obstakels op te ruimen die nu nog in de weg liggen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Nieuwe beroepen ontstaan, oude verdwijnen

Marcel Kleijn | Kathleen Torrance

Dat onderzoek en onderwijs met elkaar verweven moeten zijn, zal niemand betwisten. Het een kan het ander beïnvloeden en versterken, zo luidt de consensus. Maar hoe? De AWTI (Adviesraad voor wetenschap, technologie en innvovatie) onderzocht het vraagstuk en komt met drie conclusies en twee aanbevelingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personen en Instellingen

Zie kennis als een proces

Daan Andriessen | Anton Franken

De term ‘valorisatie’ gaat volgens Daan Andriessen en Anton Franken uit van het verkeerde concept. Juist in het hoger beroepsonderwijs zijn andere manieren nodig om het nut van praktijkgericht onderzoek te meten. ‘Wat ons betreft gaat het in het hbo vooral om het creëren van waarde voor de maatschappij en voor het eigen onderwijs.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Wetenschappelijk onderbouwd én relevant

Derk Jan Kiewiet | Gertjan Schuiling

Hoe kun je onderzoek doen dat zowel wetenschappelijk verantwoord is als nuttig voor de praktijk? De vraag houdt onderzoekers aan Nederlandse hogescholen nogal bezig. Bij wijze van antwoord ontwikkelden Gertjan Schuiling en Derk Jan Kiewiet de zogeheten Triple Process Structure. ‘Elke onderzoeker die worstelt met de balans tussen wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepasbaarheid kan er baat bij hebben.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Staat uw hogeschool er al tussen?

Willemijn van Gastel | Richard Slotman

Een jaar na de verschijning van de Wetenschapsvisie 2025 werd op 27 november 2015 de Nationale Wetenschapsagenda gepresenteerd aan het kabinet. Het is een prachtig boekwerk geworden. Ook kwam er een digitale versie die interactief gebruik mogelijk maakt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Op naar een breed gedragen onderzoekscultuur

Kris Thienpont

De Gentse Arteveldehogeschool tracht praktijkgericht onderzoek stevig te integreren in het onderwijs. ‘Wij gaan we er niet van uit dat alle docenten onderzoekers moeten zijn. Ze hebben wél allemaal een rol te spelen bij het uitdragen van het belang van onderzoek in de onderwijspraktijk en in de werkveldrealiteit.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De relevantie van onderzoekend vermogen

Miriam Losse

Saxion ontwikkelde een typologie die antwoord geeft op de vraag wat de relevantie is van onderzoekend vermogen bij welk beroep. In dit systeem vormen zogeheten ‘beroepsproducten’ de sleutel. Maar een uitgewerkt kader, waarin je de rol van beroepsproducten goed kunt begrijpen, ontbrak nog. Daar buigt Miriam Losse zich over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Op zoek naar de optimale verstrengeling

Jozefien Borms | Liza Lauwers | Els Stuyven

Ook de Hogeschool Gent zoekt naar wegen om studenten enthousiast te maken voor onderzoek. Het project ‘Kind in de Stedelijke Ruimtes’ bracht studenten uit twee disciplines samen. ‘Dit praktijkgericht onderzoek heeft een aantoonbare invloed op het onderwijs en draagt bij tot het creëren van een authentieke leeromgeving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Hoe pabostudenten de smaak te pakken krijgen

Birgit van Duinen | Anje Ros

Voor pabostudenten is onderzoek doen niet eenvoudig. In het verleden was het iets dat ze eenmalig deden omdat het moest van de opleiding, en daarna nooit meer. Fontys Hogeschool ontwikkelde een model voor praktijkonderzoek op basisscholen, waarover alle betrokkenen enthousiast zijn. Het draagt daadwerkelijk bij aan onderwijsverbetering. Een casusbeschrijving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Typisch Rotterdams

Cobi van Beek | Angelien Sanderman

Omdat de meerwaarde van de bestaande kenniscentra niet altijd even duidelijk was, besloot Hogeschool Rotterdam het praktijkgericht onderzoek anders op te zetten. Drie jaar later blikt het college van bestuur tevreden terug op het proces. ‘Langzaam maar zeker gaan de nieuwe concepten leven in de organisatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis

Leiderschap is de sleutel

Huib de Jong | Margreet Schriemer

Bij de Hogeschool van Amsterdam krijgt het onderzoeksbeleid een stevige impuls via het humanresourcesbeleid. Door de verouderde functiepro elen aan te passen, doet de school recht aan de positie van onderzoek als tweede kerntaak in het hoger beroepsonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Interview met de Maastrichtse rector Luc Soete

Elma Drayer

De Belgische econoom Luc Soete, rector van de Universiteit Maastricht, werkt en woont al dertig jaar in Nederland. Een gesprek over bestuurscultuur, het belang van onderzoek voor het onderwijs, en over allochtone jongeren. ‘Dat vind ik het krankzinnige van die huidige roep om excellentie. De echte uitdaging ligt natuurlijk niet daar, maar in de noden en de behoeften aan de andere kant.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen

Bestuursbenoemingen over de grens

Harry de Boer | Renze Kolster | Hans Vossensteyn

De Nederlandse minister van onderwijs wil de bestuursbenoemingen bij instellingen anders organiseren: personeel en studenten krijgen meer inbreng dan nu het geval is. Hoeveel inspraak heeft de universitaire gemeenschap eigenlijk in andere Europese landen? ‘Op het eerste gezicht lijken Nederlandse personeelsleden en studenten er in vergelijking met hun buitenlandse collega’s bekaaid vanaf te komen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

De zeven lessen als spiegel

Mirjam Bakker | Raymond Kubben | Stijn Verbeek

Eind augustus 2015 publiceerde de Onderwijsraad het advies ‘Kwaliteit in het hoger onderwijs’. Centrale vraag: hoe zou je de kwaliteit in het hoger onderwijs op verantwoorde wijze kunnen verbeteren en waarborgen? In de maand na publicatie inventariseerden stafmedewerkers Stijn Verbeek, Raymond Kubben en Mirjam Bakker de reacties op het advies – in de pers, de politiek, bij belangenorganisaties én in het werkveld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Legolisering als antwoord

Peter Hogenhuis

Niet wéér een taskforce, maar de hand in eigen boezem. Zo reageerde NHL Hogeschool (voorheen Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) toen een aantal opleidingen maar onder in de keuzegidslijstjes bleef hangen. Gedegen onderzoek naar de studeer- en doceerbaarheid was nodig, vond de school. De onderzoekers keken daarbij ook naar opleidingen waar het wél goed ging. En ze richtten de blik op andere bedrijfstakken. De bouw bijvoorbeeld.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Everyone should use it

Jordan Peterson

Our schools, says Jordan Peterson, do a poor job of helping their students think clearly about their own lives – their career goals, their desire for intimacy and family, their plans for productive and meaningful lives. A new program could be very helpful. ‘It saves money. It works.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Is there life on Mars?

Jeroen Huisman

Muzikanten stellen vaak relevante wetenschap- pelijke vragen. Zo vroeg David Bowie zich af: “Is there life on Mars?”. George Harrison peinsde: “What is life?” En George Gershwin stelde de vraag “How long has this been going on?”

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Op naar de lerende gemeenschap

Bianca Leest | Ardi Mommers | Twan Verrijt

Hoe kun je in het hoger onderwijs een omgeving creëren waarin alle betrokkenen gedijen? Nijmeegse onderzoekers hielden instellingen tegen het licht die de kwali catie ‘good practice’ dragen. ‘Basisvoorwaarde is dat opleidingen de ruimte krijgen om de kwaliteitszorg naar eigen inzicht in te richten.’

Trefwoorden: Kwaliteit

Boeken en bladen

Zakelijk en strak
Wie is hiermee gediend?
Narrative turn
Bewijs laat voorlopig op zich wachten
Hoge eisen voor kleine stappen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen