2015, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Buitenlandse betrekkingen. Samenwerken over de grens. Leermiddelen van elders. De internationale dimensie is voor docenten, onderzoekers, bestuurders en beleidsmakers in het hoger onderwijs vanzelfsprekend. Gesneden koek. Tegelijkertijd is de wereld van het onderwijs – het tertiair onderwijs incluis – in hoge mate nationaal cultuurgoed, gestempeld en beheerst door eigen tradities en taboes, ingeslepen voorkeuren en verhoudingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Grote verschillen, kleine gevolgen

Dirk van Damme

Het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland deelt een gemeenschappelijk verleden, maar tegenwoordig zijn er aanzienlijke verschillen in beleid en bestuur. Dirk Van Damme onderzocht of die ook tot andere resultaten leiden. Waar is de sociale mobiliteit hoger? Welke studenten zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Voor iedereen een universiteit

Patricia Faasse | Barend van der Meulen

Nederland telt dertien universiteiten die allemaal min of meer hetzelfde doen. Dat systeem heeft zichzelf overleefd, vinden Patricia Faasse en Barend van der Meulen. Hoog tijd voor een fundamentele omslag in het denken over hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

De open toegang tot het hoger onderwijs kan best blijven

Guy Aelterman

Traditioneel heeft iedereen in Vlaanderen recht op hoger onderwijs, ongeacht vooropleiding. Dit liberale systeem van laagdrempeligheid staat onder druk, de roep om (voor)selectie neemt toe. Volgens voormalig onderwijskabinetschef Guy Aelterman hoeft het open model niet op de schop. Maar er is wel een mentaliteitsverandering nodig. En de betrokkenen moeten veel intensiever gaan samenwerken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Ik zou dolgraag dictator van onderwijs zijn

Elma Drayer

Al sinds 1976 woont de Nederlandse schrijver Benno Barnard – met intermezzo’s – in Vlaanderen. Wat bevalt hem aan het land en zijn inwoners, en wat niet? ‘Vlamingen komen veel eerder to the point. Nederlanders hebben de neiging te lang te kletsen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Hogescholen moeten hun positie verstevigen

Johan Veeckman

‘Hoewel er vandaag behoorlijk wat samenwerking bestaat, zal het in de toekomst van belang zijn dat hogescholen in Vlaanderen en Nederland elkaar nog beter leren kennen’, schrijft Johan Veeckman.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Het laatste bastion van de verzuiling?

Ton van Weel

De verzuiling mag dan dikwijls zijn doodverklaard, in het Vlaamse hoger onderwijs leeft ze onverminderd voort. Tegen de maatschappelijke trend in blijven twee van elkaar gescheiden netwerken de Vlaamse jeugd bedienen. En het ziet er volgens Ton van Weel voorlopig niet naar uit dat dit zal veranderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De grootste uitdaging

Karen Maex

In de universitaire wereld werd het afgelopen jaar heel veel gepraat. Over het top-down- of
bottom-upgehalte van de bestuursstructuur. Over de betrokkenheid van personeel en studenten. Over de studentenaantallen. Over interdisciplinariteit van de opleidingen. Over onderlinge verschillen. Die zijn er zeker. Maar de grootste uitdaging van de universiteit is het leggen van een optimale relatie tussen onderwijs en onderzoek. Daarin verschilt de uitdaging voor de Vlaamse universiteiten niet van die voor de Nederlandse.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Wees vooral consistent

Mieke Audenaert | Adelien Decramer | Thomas Van Waeyenberg

Net als andere organisaties willen universiteiten zicht houden op de prestaties van hun personeel. Hoe doen ze dat? Zijn ze er succesvol in? En wat vinden de medewerkers er eigenlijk zelf van? ‘Wetenschappelijk medewerkers hebben nood aan een vorm van duidelijkheid: zij wensen zekerheid over afspraken, doelstellingen en evaluatie.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid | Profilering

Op zijden voeten

Marijk van der Wende

Globalisering en het hoger onderwijs: een onderzoekobject dat altijd in beweging is. Dit jaar heb ik mij verder verdiept in de rol van China op het wereldtoneel van hoger onderwijs en onderzoek. Wordt China de leider van de 21ste eeuw?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Versterk de rol van examencommissies

Desirée Joosten-ten Brinke | Martine Pol-Neefs

Volgens de Inspectie van het Onderwijs hebben examencommissies de laatste jaren een inhaalslag gemaakt. Wel zijn er nog verbeterpunten. Een daarvan betreft de kwaliteit van toetsing, in het bijzonder de taak van examencommissies om te (laten) onderzoeken of het geheel van de tentamens alle beoogde eindkwalificaties toetst. Wat betekent dat precies? En waarom is het belangrijk dat examencommissies dit verder ontwikkelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Laat ons niet los

Nina Janssens

Waar heb ik nou eigenlijk voor gestudeerd? Dat vroeg ik me vorig jaar zomer af. Met een
diploma Media en Cultuur en een master Television Studies op zak was ik klaar voor de arbeidsmarkt. Dat was in ieder geval waar ik op hoopte toen ik aan mijn opleiding begon. Het tegendeel bleek het geval. De studen- tentijd vloog voorbij zonder te weten wat ik erna wilde gaan doen. Mijn studiegenoten wisten het evenmin. Ja, iets met media. Sollicitatie na sollicitatie stuurde ik de deur uit, maar meestal ontving ik niks of een afwijzing vanwege een gebrek aan ervaring.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Niemand alleen de deur uit

Gerhard Smid

Hoe bereid je studenten voor op een toekomst die je niet kunt voorspellen? Volgens Gerhard Smid zag Roel in ’t Veld in het vorige nummer van dit blad een belangrijk aspect over het hoofd. Zij zullen vóór alles met elkaar moeten leren samenwerken. ‘Uiteraard kent elk beroep ook onderdelen waarin het aankomt op individueel werken. Maar samenwerken hoort er altijd bij.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Studenten uit het Zuiden

Dataruriek
Waar komen studenten vandaan?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Komkommer- en kweltijd

Jeroen Huisman

Ik ga ervan uit dat u genoten heeft van een welverdiende vakantie. In die periode heeft u
vast minder vaak de media geraadpleegd en daardoor wellicht een aantal interessante nieuwsberichten gemist. Als eenmalige service bied ik u een greep uit de berichten van de afgelopen twee maanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Boeken en Bladen

Hanne ten Berge | Veronica Bruijns | Didi Griffioen | Albert Pilot | Ib Waterreus

Breed of specifiek?
Sociale media als vliegwiel
Grijp je kans!
Uiteenlopende beelden
Landkaart voor de beginnende docent

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen