2012, nummer 1

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Een zesje is geen carrière start!

Chiel Renique

Zolang werkgevers hoge cijfers niet belangrijk vinden en docenten goede studenten niet adequaat belonen, gaan studenten niet beter presteren. Dat was de stelling van professor Harrie Verbon vorig jaar in de Volkskrant. De redactie heeft enkele bedrijven het bewuste artikel voorgelegd voor commentaar.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

De ratio, de emotie, en het Hawthorne-effect

Th.J. ten Cate

In 1972 begon Nederland met een uniek experiment dat weldra zal worden beëindigd: de toelating van student tot de opleiding tot arts via een systeem van gewogen loting.Veertig jaar heeft dat systeem gefunctioneerd en meerdere generaties artsen zijn via deze route in de studie en het beroep terecht gekomen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Rendement: wie gaat erover?

Olchert Brouwer

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Internationalisering

Duco Adema | Frans de Vijlder | Ton van Weel

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Nieuwe wegen naar internationalisering in het hbo

Kristel Baele

Een betoog over internationalisering in het hbo behoeft een definitie van dat begrip. Hier wordt uitgegaan van de vrij breed geaccepteerde definitie van Jane Knight. Internationalisering is ‘the process of integrating an international, intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of post-secondary education.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationalisering 2.0: een pleidooi voor hernieuwd engagement

Piet Van Hove

Waar moet het nu naartoe met de internationalisering? Dit artikel wil een aantal vragen stellen, en oproepen tot een nieuw engagement. Een ambitieus engagement dat het kader overstijgt van wat men traditioneel onder internationalisering begrijpt: het streven naar een toekomstgerichte en doelgerichte visie op de maatschappelijke rol van het hoger onderwijs, waarbij verder gebouwd wordt op de ervaring uit het internationaliseringsproces en waarbij de verworvenheden ervan optimaal gevaloriseerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationalisering van hoger onderwijs

Hans de Wit

De internationalisering in het Nederlandse en Europese hoger onderwijs heeft zich in de beeldvorming de afgelopen twintig jaar ontwikkeld van een marginaal aandachtspunt tot een centrale factor. Dit proces wordt ook wel aangeduid als mainstreaming van de internationalisering. Tegelijkertijd lijkt die internationalisering in Nederland nog erg vast te zitten in structuren, kaders en opvattingen van twintig jaar geleden. In dit artikel plaats
ik de ontwikkeling van de internationalisering in Nederland in de context van een herijking van het internationaliseringsconcept en de misvattingen rond internationalisering zoals die op dit moment internationaal bediscussieerd worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationaal Onderwijs in Nederland

Hans 's- Gravensande | Mathijs Hekkelman

Er zijn twee te onderscheiden invalshoeken voor internationalisering van het onderwijs. Als eerste het gebruikelijke curriculum en ten tweede het curriculum baseren op internationaal gangbare modellen. Ook in het funderend onderwijs komen deze vormen voor.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Hersenwandel

Annik Leyman | Karen Vandevelde

Globalisering en internationalisering sturen al geruime tijd de beleidsvoering in het Hoger Onderwijs aan. De Vlaamse universiteiten hebben zich, net als hun collega’s wereldwijd, de voorbije jaren meer en meer in internationaal perspectief gepositioneerd. Voor onderzoek was internationaal samenwerken, rekruteren en publiceren al jaren de norm. Voor het onderwijs daarentegen was – en blijft – de taalwetgeving een grote beperking
om internationale studenten en docenten aan te trekken die het Nederlands niet machtig zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationalisering: en nu verder

Hanneke Teekens

Nieuwe politieke ontwikkelingen, de huidige economische crisis en de realiteit van een internationale – harde commerciële - markt voor hoger onderwijs gebieden hernieuwde reflectie, maar vooral krachtig optreden. In het huidige tijdsbestek is al gauw sprake van doemdenken. Het wordt allemaal anders, er is geen geld meer, het einde is in zicht. Ik vind dat we daarmee moeten oppassen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Nederlands beleid in een internationaal perspectief

Rosa Becker

De internationale concurrentie om buitenlandse studenten neemt toe. Om hun positie te versterken verleggen veel landen de accenten in hun wervingsstrategie. Tegelijkertijd worden de richtingen van internationale studentenmobiliteit mede bepaald door beleidsmaatregelen in belangrijke herkomstlanden. Een goed moment dus om te bekijken welk beleid deze doellanden volgen en hoe het Nederlandse beleid ten aanzien van buitenlandse studentenwerving er voor staat in vergelijking met andere bestemmingslanden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Overdaad overhead?

Hans Uijterwijk

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Studiesucces in de bachelor

Marjon Bruinsma | Ellen Jansen | Björn de Koning | Sofie Loyens | Marieke Meeuwisse | Sabine Severiens | Cor Suhre | Marjolein Torenbeek | Paul van Wensveen

In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen. Volgens de instellingen en de rijksoverheid zou de studieduur beperkt kunnen worden door intensivering van de tijd die studenten aan de studie besteden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Post-graduation-policy

Elisabeth Epping | Hans Vossensteyn

The mobility of international students is a major trend and highly supported in recent years, not only in the frame of exchange programs, but also in the form of degree mobility. Many foreign students move abroad to pursue a degree: in 1975, 600.000 students were mobile worldwide, compared to 2.8 million mobile students in 2007. Forecasts expect the number to increase to about 8 million by 2025 (OECD, 2009b). Critics claim that international student mobility typically shows a flow from the South to the North, in other words, from developing to developed countries. This may lead to a brain gain situation for developed countries and a brain drain for developing countries. The current article (based on the situation in 2010) explores to what extent four developed countries take measures to develop such a brain-drain brain-gain situation
into a situation of brain-circulation.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

De teloorgang van het welbegrepen eigenbelang

Sijbolt Noorda

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column