2009, Nummer 5

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.‘Goede bestuurders weten zich dienstbaar op te stellen’

Duco Adema

Wat zijn de waarden van leiderschap in het hoger onderwijs? Deze vraag stond centraal in TH&MA4 van 2009. Uit de verschillende artikelen werd duidelijk dat het begrip leiderschap in de afgelopen jaren een andere invulling heeft gekregen. Waar vele jaren de nadruk op bedrijfsvoering en presentatie naar buiten toe is gelegd, vraagt leiderschap van hogescholen en universiteiten vandaag de dag vooral om verbinding met docenten en onderzoekers én om het geven van vertrouwen aan de professionals. Hoe denkt Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland, hierover?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

De betovering van ranglijsten

Sijbolt Noorda

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Visitatie en accreditatie van Vlaamse hogeschoolopleidingen: halfweg

Jan Trommelmans

De voorbije vier jaar is ongeveer de helft van de professioneel gerichte bacheloropleidingen aan de Vlaamse hogescholen gevisiteerd. Wat zijn de voorlopige conclusies die we uit de beoordelingsrapporten kunnen trekken? Is de kwaliteit van een opleiding meetbaar en is deze afhankelijk van de hogeschool? In dit artikel wordt een eerste analyse van de visitatiebeoordelingen gegeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Ranking | Visitatie

Rankings

Duco Adema

Redactioneel.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Een kritisch overzicht van internationale rankings

Kurt De Wit

Internationale rankings zijn een relatief recent fenomeen. De bekendste rankings bestaan maar nog sinds het begin van deze eeuw. Er waren daarvoor wel al nationale initiatieven, met name in de Verenigde Staten. Nadat US News and World Report in 1983 een ranking publiceerde van instellingen als geheel, eerder dan van bepaalde disciplines of departementen, kregen rankings een controversieel karakter. Eén cijfer plakken op zo’n complexe realiteit leek een al te simpele manier van werken. Met de introductie van rankings over landen heen is die controverse alleen maar toegenomen. De eerste publicatie van de rankings van de Shanghai Jiao Tong University en van het Times Higher Education Supplement, respectievelijk in 2003 en 2004, was stof voor debat. Intussen zijn zowat alle waarnemers het erover eens dat internationale rankings niet meer weg te denken zijn uit het hogeronderwijslandschap.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Van rankings naar multidimensionale classificatieaanpak

Hans Vossensteyn | Frans van Vught

Onlangs is de nieuwe Times Higher Education – QS World Universities Ranking gepubliceerd. Nederlandse universiteiten doen het goed en dat is groot nieuws. Of we het nu leuk vinden of niet, of we de methodologie toejuichen of verafschuwen, eigenlijk weten we allemaal wel dat de internationale rankings van hogeronderwijsinstellingen niet meer zijn weg te denken uit de internationale hogeronderwijswereld. Rankings zijn er, zullen er blijven en gaan meer aan belang winnen. Daarom moeten we ervoor zorgen dat rankings – en classificaties – ons brengen wat ervan verwacht wordt: een faire vergelijking van hogeronderwijsinstellingen op grond van hun prestaties.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Einbeziehung von Ranking-Ergebnissen in Hochschulentscheidungen

Petra Giebisch

Die Bedeutung von Hochschulrankings als Orientierungshilfe für unterschiedliche Zielgruppen in der Hochschullandschaft hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. In Deutschland ziehen rund 2/3 der Studienanfänger Rankings in ihre Entscheidungsfindung zur Wahl der für sie geeigneten Hochschule mit ein. Doch nicht nur Abiturienten und Studienanfänger nutzen die Ergebnisse, auch innerhalb der Hochschule bieten sie wertvolle Informationen, sofern bei der Konzeption des Rankings grundlegende Standards eingehalten werden, wie sie im Jahr 2006 in den Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions von der International Ranking Expert Group (IREG) formuliert wurden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

De beste opleiding is een persoonlijke keuze

Ron Bormans | Wilma de Buck | Tess de Lange

Een goede studiekeuze is belangrijk. Om weloverwogen te kunnen kiezen, hebben (aankomende) studenten niets aan lijstjes en ‘toptienen’. Het gaat erom dat ze een opleiding vinden die past bij hun persoonlijke wensenlijstje. Daarvoor behoeven ze betrouwbare, onafhankelijke en transparante informatie over het aanbod in het hoger onderwijs. Stichting Studiekeuze123 beoogt deze te bieden met haar gelijknamige website. Het motto daarbij luidt: geen ranking, maar matching.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Studietrajectbegeleiding en rankings

Katelijn Van Avermaet | Bart Dejonghe | Jan Herpelinck | Greet Van de Vyver

In Vlaanderen zet elk jaar een groeiend aantal jongeren de stap naar het hoger onderwijs. Een passende keuze maken uit het uitgebreide opleidingsaanbod is meestal geen gemakkelijke opdracht. De kwaliteit van deze studiekeuze heeft nochtans een significante invloed op de slaagkansen en op de latere beroepsloopbaan (Germeijs & Verschueren, 2007). Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs dienen studenten ook tijdens het traject meer keuzes te maken. Een (voorlopig) klein deel van de studenten kiest er zelfs voor om de eigen instelling na de bacheloropleiding te verlaten om vervolgens aan een andere instelling in binnen- of buitenland een masterdiploma te behalen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Ranking madness

Alie van Arragon

‘Why, what’s happened to your tail?’ Winnie said in surprise.
‘What has happened to it?’ said Eeyore.
‘It isn’t there!’
‘Are you sure?’
‘Well, either a tail is there or it isn’t there. You can make a mistake about it, and yours isn’t there!’
‘Then what is?’
‘Nothing.’
‘Let’s have a look’, said Eeyore, and he turned slowly round to the place where his tail had been a little while ago, and then, finding that he couldn’t catch it up, he turned round the other way, until he came back to where he was at first, and then he put his head down and looked between his front legs, and at last he said, with a long, sad sigh, ‘I believe you are right.’
‘Of course I’m right’, said Pooh.
‘That Accounts for a Good Deal’, said Eeyore gloomily. ‘It explains Everything. No Wonder.’
‘You must have left it somewhere’, said Winnie-the-Pooh.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Ranking in het hoger onderwijs: Selectie of kwalificatie als middel voor elitevorming

Marc Vermeulen

Hoger onderwijs speelt een belangrijke rol in de verschaffing van vitamine R, een vitamine die van groot belang is voor de loopbaan van mensen. De R verwijst naar ‘relaties’: zeker in een netwerksamenleving wordt het belang van het hebben van de juiste relaties eerder groter dan kleiner. Populaire zegswijzen in dit verband zijn: ‘kennissen is het meervoud van kennis’ en ‘je bent wie je kent’. In een eerdere bijdrage aan TH&MA ben ik al een keer ingegaan op het verschijnsel van elitevorming (Vermeulen, 2008) en in dit nummer werk ik dit onderwerp verder uit aan de hand van de discussie over ranking van instellingen. Want laten we wel zijn: elites worden eerder gevormd op Harvard en Yale dan op de universiteit van Harderwijk.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Ranking

Elektronisch Leerdossier in het hoger onderwijs

Roel van Asselt

Niet alle innovaties lopen via vooraf uitgestippelde ontwikkelpaden. Wellicht gebeurt dat nooit strikt op die manier. Zo kunnen er simultane ontwikkelingen zijn die vooraf niet met elkaar verbonden zijn, maar elkaar wel kunnen beïnvloeden en versterken naarmate de problematiek manifester wordt. Uit onverdachte hoek kan innovatief materiaal ontdekt en ingezet worden om de problemen te helpen oplossen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Kwalificatiestructuur onderwijsberoepen in ontwikkeling

Hubert Coonen | Kitty Kwakman

Het LPBO, het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs, is in 2005 door de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Maria van der Hoeven, ingesteld. Het platform buigt zich over vragen met betrekking tot de kwalificatiestructuur van de onderwijsberoepen in Nederland. Onderwijsondersteuners, leraren uit diverse sectoren van het onderwijs, schoolleiders en bestuurders maken deel uit van het platform. In de eerste instellingsperiode van 2005 tot 2010 heeft het LPBO over een groot aantal vragen van de bewindslieden rapporten uitgebracht. In dit artikel passeren deze diverse rapporten (in kaders) de revue. Inmiddels heeft het LPBO een duidelijke positie in het Nederlandse onderwijsbestel verworven. Het zijn de professionals van de scholen zelf die de bewindslieden op hun verzoek rechtstreeks en zonder last of ruggespraak informeren over hun zienswijze met betrekking tot vraagstukken die in de onderwijsberoepenstructuur spelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Meneer, moeten we dit kennen voor het examen?

Alain Verschoren

Column.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Boeken & Bladen

Hans Vossensteyn

Mapping the higher education landscape, Towards a European classification of higher education. Door Frans van Vught (ed. 2009)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Personen & Instellingen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personen en Instellingen