2016, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Taaie taboes

Sijbolt Noorda

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Interview Dirk van Damme

Elma Drayer

Universiteitsbestuurders blijven te veel steken in een blijf-van-mijn-lijfhouding. Ze hebben te weinig aandacht voor het onderwijs dat ze aanbieden. En ze begrijpen niet dat de samenleving eerder méér dan minder hogeropgeleiden nodig heeft. Aldus Dirk van Damme, onderwijsexpert bij OESO. 'Ik aarzel een beetje om erover te beginnen, maar naar mijn gevoel is de bestuurlijke kwaliteit binnen de universiteiten niet echt hoog'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Zonder ideeën is kennis steriel

Koenraad Jonckheere

Carlos Moedas, Eurocommissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap, mag nogal graag betogen dat Albert Einstein passé is: zo eenzaam kunnen wetenschappers niet meer te werk gaan. Samenwerken in enorme conglomeraten is het devies. Koenraad Jonckheere schrijft de Eurocommissaris een open brief. 'Durf eens écht te investeren in jong talent.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Versterk de checks and balances

Wim Groot | Henriette Maassen van den Brink

De protesten aan de Nederlandse universiteiten richtten zich vorig jaar vooral op de wijze van besturen en op het rendementsdenken. Volgens economen Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink wordt het inderdaad tijd om de universitaire bestuurscultuur grondig tegen het licht te houden. Is het maatschapmodel wellicht een oplossing?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Hete hangtaboes

Jeroen Huisman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Eenvoudige antwoorden bestaan niet

Kristel Baele

Artificial Intelligence, robotisering, virtual reality, Big Data, platforms, connectivity, slimme zelflerende apparaten. Hoe verhouden we ons ertoe? Welke plaats verdient digitalisering in het hoger onderwijs? Zal digitalisering het stelsel zoals we dat kennen ingrijpend veranderen? Of blijft toch alles bij het oude - met technologie alleen als hulpmiddel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De verandering is begonnen

Frank Miedema

Eind 2013 deden de initiatiefnemers van het platform 'Science in Transition' voor het eerst van zich horen met een manifest en een symposium. Ruim twee jaar constateren ze dat hun kritiek op de staat van het hoger onderwijs in toenemende mate gehoor vindt - nationaal én internationaal. 'Onze diagnose is helder en wordt niet meer op grote schaal ontkend of bestreden. Hoe komt de therapie voor verbetering nu op gang?'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Beoordelen is gedrag, geen techniek

Lysbet Haverkamp

Investeer in het beoordelingsvermogen van docenten, betoogt Lysbet Haverkamp. En geef ze hun discretionaire ruimte terug. 'Examens zouden wat mij betreft weer indrukwekkende leerervaringen mogen zijn - de meesterproef waaraan je je zelfvertrouwen als professional ontleent.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Een goed bestel knelt niet

Peter Kwikkers

Over welke thema's gaat het te veel in het hoger onderwijs? En over welke te weinig? Peter Kwikkers, destijds als een van de beleidsadviseurs betrokken bij de totstandkoming van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zet er negen op een rij. 'Beleid vertaald in regelgeving baseert zich te vaak op statistiekjes in plaats van op weloverwogen nadenken.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Maak bedrijfsinvesteringen in universitair onderzoek inzichtelijk

Ivo de Nooijer | Robert Tijssen | Frank Zwetsloot

Hoe komt het dat de ene inventarisatie van de bedrijfsinvesteringen in wetenschappelijk onderzoek zo spectaculair verschilt van de andere? Frank Zwetsloot, Ivo de Nooijer en Robert Tijssen bepleiten een transparante definiëring, zodat je de gegevens internationaal beter op elkaar kunt afstemmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Kanttekeningen bij een ambitie

Hubert Coonen

De Nederlandse minister van onderwijs heeft structureel een miljard euro beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Gaat deze investering het verwachte resultaat opleveren? Hubert Coonen plaatst enkele 'constructief-kritische' kanttekeningen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

De docent als held

Babs van Teylingen-Geerlings

De steeds complexer wordende hogeronderwijsomgeving vraagt om een nieuwe rol voor de docent. Maar welke? En hoe denken docenten daar zelf over? Babs van Teylingen-Geerlings deed er explorerend onderzoek naar. 'Individuele vernieuwers gaan al voorop in de strijd.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Het beste van twee werelden

René Butter

Volgens René Butter is het concept van de zogeheten 'mixed methods' een vruchtbare manier om het praktijkgerichte onderzoek naar een hoger plan te tillen. 'Zo kun je rijke, contextuele geladen informatie optimaal combineren met meer geformatteerde en gestructureerde informatie.'

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Het kan zoveel beter

Pim Breebaart

Rudolf Dekker: The road to excellent ruin. Dutch universities, past, present and future.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking - Anders kijken

Kurt De Wit

Bernhard Streitweiser & Anthony C. Ogde (red.):
International Higher Education's Scholar-Practicioners. Bridging research and practice.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Doordachte interventies

Margreet Schriemer

Josephine Lappia: Intelligent interveniëren. Docentprofessionalisering voor honoursonderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Vernieuwde opvattingen?

Liesbeth van Welie

Stefan Collini: What Are Universities For?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)