2019, nummer 5

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Leren voor het leven

Sijbolt Noorda

Laat ik om te beginnen eens een oeroude Latijnse zin citeren. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Oftewel: ‘Zoals bij alles, lijden we ook bij de studie aan onmatigheid; we leren niet voor het leven, maar voor de school.’ Ligt er te veel nadruk op kennisverwerving en is leren een doel op zichzelf, dan kan de betekenis ervan voor het leven zomaar uit het zicht raken. Een observatie van een Romein van tweeduizend jaar geleden, maar nog even toepasselijk als destijds.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Redactioneel

Interview - Daan Roovers

Elma Drayer

Voor filosoof Daan Roovers ligt de kwestie glashelder: de universiteit moet midden in de samenleving staan. ‘Concreet betekent dit dat je zo veel mogelijk mensen inspireert, informeert, aan het denken zet. En dat bestuurders dat moeten faciliteren. Dat is wel onder druk komen te staan, de laatste jaren.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Column - Neutraliteit is een mythe

Judi Mesman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

Is moral education the universities' business?

Philippe Van Parijs

A reflection on libre examen and the codes of dentology

Much of what a university is about, is the transmission of what we believe to be true knowledge, often combined with research: the attempt to generate more true knowledge. But is it also part of a university’s job to teach its students the ethical values that should guide their professional life?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Kunst in een veranderende wereld

Jan Anthonie Bruijn | Annet Lekkerkerker | Bert Verveld

Het creatieve onderwijs in de 21ste eeuw

Het is de taak van de kunstenaar om het verhaal van de samenleving te vertellen. Dat legt een bijzondere verantwoordelijkheid bij opleiders. Volgens de auteurs moet het kunstonderwijs in een diverse en digitale wereld nieuwe wegen inslaan. ‘Het gebruik van technologie in een creatieve omgeving gaat verder dan het toepassen van technische snufjes.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Column - Geef het goede voorbeeld

Evert van der Zweerde

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Kennis | Leven lang leren

De zonne-auto als symbool

Henk Pijlman

Over het belang van maatschappelijke oefenplaatsen

De onderwijsvisie van de Hanzehogeschool komt tot uiting in ‘innovatiewerkplaatsen’, leergemeenschappen waarin studenten, docenten, onderzoekers en opdrachtgevers eendrachtig samenwerken. Zo’n samenwerking komt niet alleen de individuele student ten goede, maar ook de maatschappij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Wangedrag in de academie

Yvonne Benschop | Marieke van den Brink | Marijke Naezer

Wat valt er tegen te doen?

Geen maatschappelijk probleem is de academische wereld vreemd, dus ook ongewenste intimidatie en pesterijen komen er voor. Recent onderzoek laat zien dat deze fenomenen vele verschijningsvormen kennen. De academische cultuur blijkt misdragingen zelfs deels in de hand te werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Diversiteit | Kennis | Leven lang leren

Column - Gemegfranteerd

Jeroen Huisman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column

Column - Urbaan, humaan en begaan

Jan Danckaert

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column

Verbeter de wereld, voordat het te laat is

Lucien Bollaert

Op zoek naar nieuw leiderschap in het hoger onderwijs

Nu de mens door zijn eigen toedoen in een nieuw tijdperk is beland – het Antropoceen – klinkt de roep om ‘transformatie’ steeds luider. Het hoger onderwijs heeft hierin een belangrijke taak. Dit vraagt volgens Lucien Bollaert om nieuw leiderschap. Maar hoe moet dat er precies uitzien?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leiderschap

Column - Talent is onze enige grondstof

Eric Vermeylen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Innovatie | Kennis

Ook hogescholen moeten zich blijven ontwikkelen

Radboud Dam

Vormgeven aan een levensvatbaar LLO-portfolio

Als kennisinstellingen die nauw verbonden zijn met het regionale werkveld spelen hogescholen een cruciale rol bij het opzetten van een Leven Lang Ontwikkelen. Maar hoe zorg je ervoor dat dit goed aansluit op de verschillende doelgroepen? Radboud Dam doet een voorzet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren

Column - Fundamentele vragen

Alexander Rinnooy Kan

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column

Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student

Ineke Lam | Karin Scager | Johan van Strien

De zin en onzin van cursusevaluaties

Over het nut en de waarde van het evalueren door studenten lopen de meningen nogal uiteen. Drie onderwijskundig adviseurs van de Universiteit Utrecht sloegen er negentig jaar wetenschappelijk onderzoek op na en nemen zeven veelbesproken feiten en mythes rond dit thema onder de loep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Lerende organisatie

Promoveren in het Nederlandse binaire stelsel

Didi Griffioen

Practicus of academicus

Kijk bij het vormgeven van de derde cyclus niet naar institutionele verschillen tussen hogeschool en universiteit, vindt Didi Griffioen. Beter is het onderscheid te maken tussen practici en academici. Al naargelang hun focus op beroep of discipline kunnen ze aan een van beide instellingen promoveren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit

Hoe Europese samenwerking succesvol kan zijn

Han Rakels

Een leiderschapsprogramma voor en door universiteiten

Vier Europese universiteiten voelden de behoefte aan nieuwe leertrajecten voor leidinggevenden. Ze verenigden zich in een netwerk en verzorgen nu zelf programma’s op maat. Han Rakels verklaart de meerwaarde van het ‘U4 Academic Leadership Programme’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

De juiste weg naar zelfsturing

Geert Speltincx | Stijn Vanhoof | Kristel Vanhoyweghen

Misverstanden rond studentgecentreerd onderwijs

Docenten willen studentgecentreerd leren nog weleens gelijkstellen met studentgestuurd leren. Ten onrechte volgens Geert Speltincx, Stijn Vanhoof en Kristel Vanhoyweghen. Dat de student centraal staat, betekent niet dat hij de touwtjes in handen hoeft te hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Studentenbeleid

Experimenteren met de flipped classroom

Coyan Tromp

Een ommekeer in het onderwijs

De flipped classroom draait de traditionele leervolgorde om: eerst verwerken studenten de inhoudelijke informatie, zodat ze in de les zelf dieper op de stof kunnen ingaan. De theorie klinkt veelbelovend, maar werkt het model ook in de praktijk? Een vakgroep aan de Universiteit van Amsterdam nam de proef op de som.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Lerende organisatie | Leven lang leren

Boekbespreking - Juridische kijk op toetskwaliteit

Veronica Bruijns

Henk van Berkel:
Juridisch correct examineren. Een studie naar uitspraken van beroepscolleges in het hoger onderwijs

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Aanbevolen voor alle bestuurders

Sijbolt Noorda

Colin McCaig:
The Marketisation of English Higher Education. A Policy Analysis of a Risk-based System

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Leren spreken in het openbaar

Pierre van Eijl | Albert Pilot

Stan van Ginkel:
Fostering Oral Presentation Competence in Higher Education

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Betrek docenten bij flexibilisering

Margreet Schriemer

Herma Jonker:
Teachers’ perceptions of the collaborative design and implementation of flexibility in a blended curriculum

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Het lectoraat van binnenuit

An Verburgh

Marta Meerman (red.):
Mens & Markt – HRMonderzoek op het HBO

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen