2019, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Hoe nieuw zijn onderwijsvernieuwingen?

Bert Hoogewijs

Graag wil ik aansluiten bij het onderwerp van het vorige Th&ma-nummer, ‘leiderschap’, en daarbij kort even teruggrijpen naar een paar citaten waarnaar ik ook verwees bij mijn aantreden als algemeen directeur van de Hogeschool Gent. Er is vooreerst een memorabele uitspraak van de toenmalige rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, Kees Posthumus, die bij de opening van het academiejaar in 1968 stelde: ‘Wie slaagt in zijn pogingen een universiteit te besturen, zal spoedig ervaren dat hij geen universiteit meer heeft.’ Het zegt iets over de complexiteit van de universitaire bestuursorganisatie, of op zijn minst over de ‘mythe’ van de universiteit als een nauwelijks te besturen of te sturen entiteit. Jankarel Gevers, destijds collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam behandelde hetzelfde thema. Ik citeer: ‘Op alle congressen die ik over het onderwerp bezocht, heb ik nog nooit iemand duidelijk horen uitleggen dat goed bestuur tot goed onderwijs leidt.’ In deze editie van Th&ma willen we het nochtans hebben over goed onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Redactioneel

Interview - Wouter Duyck

Elma Drayer

Ons brein, weet hij als cognitief psycholoog, is niet gemaakt om ‘zelfontdekkend’ te leren. Dus geeft Wouter Duyck bijna altijd op klassieke wijze les: instructie, herhalen, oefenen, samenvatten. ‘Zo’n progressieve aanpak klinkt wel heel sympathiek, en op korte termijn zal die ongetwijfeld een zeker welzijn met zich meebrengen. Maar het is niet bijzonder effectief.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Constructivisme is een slechte raadgever

Sarah Bergsen | Anna Bosman | Paul Kirschner | Erik Meester

Waarom beginners anders leren dan experts

Twee jaar geleden betoogden Erik Meester, en Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner in dit tijdschrift dat de aanhangers van de 21-st century skills-onderwijsfilosofie zich bedienen van ‘holle retoriek’. Die analyse geldt in hun ogen nog steeds. ‘Het idee dat je kennis niet direct kunt overdragen is eigenlijk heel raar.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Leven lang leren

Het is maar hoe je de mens bekijkt

Rob Martens

Over de bron van het meningsverschil in het onderwijsdebat

De felle voor- en tegenstanders van onderwijsvernieuwing hebben een diametraal ander mensbeeld. ‘Door die verschillen beter te bekijken’, schrijft Rob Martens, ‘praten we misschien wat minder langs elkaar heen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

An ongoing state of dialogue

Emma Cohen de Lara | Michiel van Drunen | Murray Pratt

Learning-centred education at Amsterdam University College

Student-centred versus teacher-centred education is a false dichotomy, argue Michiel van Drunen, Emma Cohen de Lara and Murray Pratt. The learning-centred educational approach at Amsterdam University College shows that both student and teacher can be at the heart of a teaching programme.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

De hogeschool als future proof belegging

Ann Brusseel | Aubry Cornelis | Anneleen Verckens

Ook in tijden van inflatiegevoelige modewoorden

De hogeschool, schrijven de auteurs, is perfect in staat om al het goede dat 20ste-eeuws onderwijs heeft voortgebracht te behouden en tegelijk te matchen met vernieuwingen waar de 21ste eeuw om vraagt. ‘Toch pakken zich misschien donkere wolken samen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Column - Dagboek van een docent

Jeroen Huisman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

Column - Zonder docent geen studentgecentreerd onderwijs

Ilja Boor

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

De kracht schuilt in de combinatie

Ann De Schepper

Combineer docentgestuurd met studentgecentreerrd onderwijs

Het is aan het hoger onderwijs om ervoor te zorgen dat studenten een stevige kennisbasis opbouwen, leerstrategieën leren ontwikkelen én 21ste-eeuwse competenties verwerven. Dit vraagt om een doordachte curriculumontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Column - Heerlijk oubollig

Hendrik Vos

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Onderwijsvernieuwing

Het draait om meer dan kennis alleen

Teun Dekker

Studentgestuurd onderwijs als sleutel tot persoonsvorming

Naast het overbrengen van de juiste kennis en vaardigheden zijn ook de persoonsvorming en de maatschappelijke socialisatie van studenten belangrijke doelstellingen van het hoger onderwijs. Volgens Teun Dekker is studentgestuurd onderwijs daarvoor bij uitstek geschikt. Het stelt jonge mensen in staat hun opleiding aan te passen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing

Ook online onderwijs kan de diepte in

Renée Filius

Adviezen voor de juiste didactiek

Online onderwijs lijkt bij uitstek geschikt voor het aanbieden van studentgericht onderwijs, waarbij de individuele student centraal staat. In de praktijk blijkt dat veel docenten nog worstelen met de bijbehorende nieuwe werkvormen. Hoe kunnen zij online onderwijs zodanig verzorgen dat het leidt tot diepgaand leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Laat doorontwikkeling over aan de instellingen zelf

Piet Verhesschen

Studentgecentreerd leren in Vlaanderen

Ruim dertig jaar na de introductie van studentgecentreerd leren in de wetenschappelijke literatuur, twintig jaar na de introductie van ‘begeleide zelfstudie’ als onderwijsconcept en tien jaar na de formulering van ‘student-centred learning’ als actielijn in het Bolognacommuniqué van Leuven/Louvain-la-Neuve zou je verwachten dat de implementatie ervan voltooid zou zijn. Maar is dat ook zo?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Innoveren doe je zo

Eric Halsberghe

Minder vinken, meer vonken

Omdat onderwijsinstellingen voor grote uitdagingen staan, is vernieuwing cruciaal. Het uitwerken van een coherent innovatiebeleid is daarbij een vereiste. Maar hoe pak je dat aan? Eric Halsberghe geeft advies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Het verlangen naar zee en andere dromen

Marc Altink | Helmi Greeve | Kees van der Ploeg

Het moreel kompas van organisaties onder de loep genomen

Als bestuur en toezichthouders niet dezelfde taal en principes delen, kunnen er binnen een organisatie problemen ontstaan. Op basis van casussen uit de praktijk analyseren Kees van der Ploeg, Helmi Greeve en Marc Altink waar het vaak fout gaat als het aankomt op het ‘moreel kompas’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Toezicht

De twee-eenheid van onderzoek en onderwijs

Frank Jan de Graaf | Gert de Jong

Tien principes voor praktijkonderzoek

De relatie tussen onderzoek en onderwijs is van oudsher een punt van discussie. Op basis van tien principes, ontleend aan het pragmatisme, concluderen Frank Jan de Graaf en Gert de Jong dat deze twee niet zonder elkaar kunnen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking - Stage op het juiste moment

Ib Waterreus

Kevin Boudreau & Matt Marx:
From Theory to Practice. Field Experimental Evidence on Early Exposure of Engineering Majors to Professional Work

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Een zeer geslaagd boek

Pim Breebaart

Janke Cohen-Schotanus, Klaas Visser, Ellen Jansen en Anneke Bax:
Studiesucces door onderwijskwaliteit

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Uitdagende inhoud én vorm

Kurt De Wit

Maarten Simons, Mathias Decuypere, Joris Vlieghe en Jan Masschelein (red.):
Curating the European University. Exposition and Public Debate

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen