2011, nummer 5

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Transparantie in de praktijk: Managementinformatie en integrale kostentoerekening bij de UvA

Pieter-Jan Aartsen

De politieke omgeving waarbinnen universiteiten functioneren, is in de meeste Europese landen de laatste jaren sterk veranderd. Nederland hoort bij de voorlopers: de universiteiten hebben in relatief korte tijd een grote mate van autonomie verworven. De overheid ontwikkelt zich steeds meer tot contractpartner en financier van onderzoek en
onderwijs op afstand.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering

Kwaliteit en selectie

Duco Adema | Hans van Hout | Ib Waterreus

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Hans van der Meer | Alexander Rinnooy Kan

Kwaliteit en selectie zijn belangrijke thema’s in het advies dat de SER in april heeft uitgebracht over het hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap (SER, 2011). Centraal in dit advies staat de noodzaak om het beschikbare talent optimaal te benutten en verder te ontwikkelen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Kwaliteit, selectie en optimale talentontwikkeling in het hoger onderwijs

Simone de Bakker | Marian Hulshof

In zijn advies Hoger Onderwijs voor de Toekomst stelt de Onderwijsraad versterking van de innovatieve kracht van de samenleving voorop als belangrijk doel voor hoger onderwijsinstellingen. Hierbij is zowel de rol van de instellingen als de rol van de overheid van belang. Dit artikel gaat in op de brede taak van instellingen voor hoger onderwijs en
de implicaties die daaruit volgens de Onderwijsraad voortvloeien voor beleid van overheid en instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Kwaliteit | Selectie

Excellentie en selectie in het Nederlandse universitaire onderwijs: tussenstand en perspectief.

Marijk van der Wende

Het internationale debat over hoger onderwijs concentreert zich de laatste jaren sterk op excellentie. Niet in de minste plaats vanwege de toenemende invloed van de internationale rankings. Die definiëren immers het profiel van een topuniversiteit. En hoewel onderzoekskwaliteit daarin een centrale rol speelt, wordt ook de kwaliteit van de
studenten daarbij vaak in een adem genoemd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Selectie

Stop met loten: stel eisen en beëindig zesjescultuur

Ferry Haan

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Toelatingsselectie in het kunstvakonderwijs

Jacob Oostwoud

In de discussie over de introductie van selectie aan de poort in het hoger onderwijs wordt zelden verwezen naar de ervaringen daarmee in het hoger kunstvakonderwijs. Hoewel deze ervaringen niet zondermeer toepasbaar zijn, kunnen er wel lessen uit getrokken worden. De term kunstvakonderwijs wordt gebruikt voor kunstopleidingen in het hbo (hoger kunstonderwijs) ter onderscheiding van universitaire kunststudies als Kunstgeschiedenis, Muziekwetenschappen, Filmkunde et cetera.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Is toeleiding wenselijk bij de overgang van technisch secundair onderwijs naar hoger onderwijs?

Isabelle De Ridder | Koen Stassen

In goedkoop en breed toegankelijk hoger onderwijs kan, in tijden van besparingen, de vraag gesteld worden of toeleiding wenselijk is. Toeleiding, selectievere doorstroom, specifieke vooropleidingseisen en toelatingsproeven zijn concepten die meer en meer de kop opsteken in het debat. De discussie over rendement wordt vaker gevoerd vanuit managementperspectief dan vanuit de onderwijskundige of maatschappelijke context.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Rendement | Selectie

Selecteren aan de poort? Niet doen

Henk van Berkel

Het is haast een wetmatigheid. Iedere nieuwe bewindsman die aantreedt, waagt zich er aan: de rendementen in het hoger onderwijs zijn te laag; we moeten strenger gaan selecteren. De rendementen zijn inderdaad voor verbetering vatbaar. Maar ook daarin lijkt wel een wetmatigheid te zitten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Naar een efficiënte oriëntering op het hoger onderwijs

Jo Breda

De slaagcijfers van eerstejaarsstudenten zijn al jaren laag. Te laag, vinden de Vlaamse universiteiten. Zij investeren in en innoveren binnen hun bacheloronderwijs, en ontwikkelen almaar meer initiatieven om de overgang tussen het secundair en het universitair onderwijs te begeleiden. Omdat de slaagcijfers desondanks laag blijven, richten de universiteiten zich naar het secundair onderwijs met de vraag om samen de oriëntering van leerlingen op het hoger onderwijs te herbekijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie

Veertig jaar

Hans Uijterwijk

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

ACE – Automotive Center of Expertise

Bart Mooij | Leon Verhoeven

Op 26 januari 2011 maakte staatssecretaris Halbe Zijlstra bekend dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Fontys Hogescholen in samenwerking met het bedrijfsleven een van de Centres of Expertise in het hbo krijgen: het Automotive Center of Expertise. Naast Automotive, zijn er ook Centers of Expertise opgericht voor
Chemie (Hogeschool Zuyd) en Water (NHL en Van Hall Larenstein).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Kwaliteit

Elementen van een stuk over nieuw accreditatiestelsel

Fientje Moerman

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column