2014, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel

Sijbolt Noorda

Opleiding en arbeidsmarkt’ leek ons wel een goed onderwerp voor onze jaarlijkse conferentie. Er doken steeds geregelder negatieve cijfers op over de arbeidsmarktkansen van hogeropgeleiden. Zou dat nog een gevolg zijn van de financiële crisis? Of was het de indicatie van een structurele frictie? In beide gevallen een kwestie die opleiders zou interesseren, dachten we.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Schipperen tussen vraag en aanbod

Didier Fouarge | Christoph Meng

De werkgelegenheidsontwikkelingen van de afgelopen jaren zijn sterk beïnvloed door de economische crisis: sinds 2008 neemt het werkloosheidspercentage toe, vooral onder jongeren, de vacaturegraad loopt fors terug (CBS 2014). Voor de middellange termijn lijkt werkgelegenheidsgroei er niet in te zitten. Dergelijke conjuncturele ontwikkelingen maakt het voor jongeren bijzonder lastig om tot een goede studiekeuze te komen, terwijl dat juist van groot belang is. Een gebrekkige start op de arbeidsmarkt kan immers gevolgen hebben later in de carrière (Scarpetta et al. 2010).

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Zo ontevreden zijn we niet

Harry van der Kaap | Egbert de Weert

Wat zegt het internationale onderzoek ‘The Changing Academic Profession’ over de arbeidsmarkt in Nederland? Zijn academici hier slechter of juist beter af dan in vergelijkbare buitenlanden? Egbert de Weert en Harry van der Kaap vergeleken de data en trekken enkele opmerkelijke conclusies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Beeldvorming

Toptalenten komen echt niet meer vanzelf

Francien Horrevorts | Roland van Houtert | Jeroen Sparla

Langzaam begint de economie zich te herstellen, het vertrouwen in de toekomst groeit. Organisaties heffen vacaturestops op, en durven weer te werven. Maar hoe maakt een kennisinstelling zichzelf aantrekkelijk voor potentiële kandidaten? ‘Het nieuwe werven is niet meer achterover leunen en wachten op sollicitaties, maar juist actief op zoek gaan naar talent.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Visie gevraagd!

Frederik De Decker

Het hoger onderwijs bereidt studenten onvoldoende voor op de maatschappelijke uitdagingen van morgen én stimuleert medewerkers te weinig om hierover na te denken. Maar eerst moeten instellingen zelf een duidelijke toekomstvisie ontwikkelen, vindt Frederik De Decker. Alleen dan kunnen zij medewerkers en studenten verleiden om dat ook te gaan doen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Kwaliteit

Het hoger onderwijs mag niet op zijn lauweren rusten

Sijbolt Noorda

Te lang vasthouden aan oude recepten is een van de klassieke oorzaken van functieverlies en stagnatie. Het hoger onderwijs, vindt Sijbolt Noorda, kan zich dat niet permitteren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Marketing | Redactioneel

Toe aan rust? Nee, er is storm op komst

Dirk van Damme

Het is naïef, vindt Dirk Van Damme, om te denken dat het hoger onderwijs eindelijk eens rust en stabiliteit verdient. Er komen immers mondiale veranderingen aan die bedreigender zullen zijn dan de hervormingen die uit Bologna voort- kwamen. Hoog tijd dat bestuurders en beleidsmakers zich daarop voorbereiden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Iedereen moet kunnen schitteren

Hilde van Puyenbroeck | Sarah Slock | Veerle Vanoverberghe

Hoe kweek je competente, zelfsturende, zelfbewuste individuen? De Arteveldehogeschool in Gent koos enkele jaren geleden voor ‘talentgericht werken’. De persoonlijke ontwikkeling van studenten is er sindsdien net zo belangrijk als hun professionele. Alleen zo haal je volgens de auteurs het beste uit alle jongeren naar boven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Voorbij de platte lijstjes

Ben Jongbloed | Frans Kaiser | Katharina Krug

De bestaande internationale rankings zijn heel invloedrijk, maar liggen ook onder vuur. Ze zouden te eenzijdig de nadruk leggen op onderzoeksprestaties. U-Multirank tracht deze bezwaren te ondervangen. De eerste resultaten zijn hoopvol, al moet de gebruiker nog wel even wennen. ‘Hij ervaart de flexibiliteit en veelheid aan keuzemogelijkheden niet altijd als een zegen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Ranking

Als een steentje in de vijver

Ronald Stevens

Audits zijn nu vaak te veel geënt op het beoordelen van simpele situaties. De werkelijkheid is complexer, ook in het hoger onderwijs, vindt Ronald Stevens. Een goede auditor moet meer beogen dan alleen control. Hij zorgt er tevens voor dat een organisatie zich verder ontwikkelt en blijft werken aan kwaliteit.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

En daar verschoven de prioriteiten weer

Hans Uijterwijk

Nederland kent nu bijna een eeuw wetgeving rond het hoger beroepsonderwijs. In die honderd jaar liet de politiek voortdurend haar invloed gelden. Elk nieuw kabinet had immers zo zijn eigen opvattingen over hoe het hbo eruit zou moeten zien. Soms kreeg het veel speelruimte, dan weer werden de teugels strak aangehaald. In dit historisch overzicht laat Hans Uijterwijk zien dat bestuurders telkens nieuwe antwoorden moesten vinden op nieuwe eisen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Studentenbeleid

Boeken en bladen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen