2012, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.De BSA-norm: minimumeis of streefwaarde?

Ivo Arnold

Hoewel de norm voor het bindend studieadvies oorspronkelijk was bedoeld als een minimum prestatie-eis, fungeert deze in de praktijk voor veel studenten als een streefwaarde. In dit artikel wordt betoogd dat hierdoor het uitstelgedrag van studenten wordt geaccommodeerd. Het verdient aanbeveling de norm voor het bindend
studieadvies op te hogen naar het maximum van zestig studiepunten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Deeltijdonderwijs: einde of nieuw begin?

Olchert Brouwer

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Reputatie, marketing en beeldvorming

Duco Adema | Jeroen Bartelse | Frans de Vijlder | Ton van Weel

Redactioneel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Hanzehogeschool Groningen op zoek naar de eigen identiteit

Jan J. de Jong | Arwin Niemis

Branding is de afgelopen jaren hip geworden in de marketing en communicatie van het Hoger Onderwijs. Evenwel kan branding een zeer serieuze bijdrage zijn aan het succes van strategische planvorming met zowel grote werking naar de interne gemeenschap als externe stakeholders. Aan de hand van de casus Hanzehogeschool Groningen laten
de schrijvers zien welke stappen zij hebben doorlopen. Met een begin bij het zoeken naar de eigen identiteit tot de implementatie en storytelling binnen de hele organisatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Universiteit Gent: van grijze muis naar hippe vogel

Stein Baert

Het moet ergens midden maart dit jaar geweest zijn. Op weg naar mijn studio aan Amsterdam-Zuid, waar ik drie maanden als onderzoeker zou verblijven, kruiste ik acht jongeren. De volledige groep was getooid in een Ghent University-sweater. Ik stak mijn duim naar hen op. En hoewel ik de voorgaande jaren al meermaals fiere UGent’ers tegenkwam in Europese hoofdsteden, begon het die avond pas goed te dagen. We hadden met de UGent écht een stap vooruit gezet in het samen gaan houden van onze instelling. In artikel probeer ik mijn gedachten te ordenen over hoe het zover heeft kunnen komen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Iedereen bachelor!

Karel van Goethem

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Trends van marktpotentieel en reputatie hogescholen

Edgar de Beule

De laatste jaren heeft zich in het hoger onderwijs een interessante ontwikkeling voorgedaan. De focus is verschoven van kwantiteit – het aantrekken van zoveel mogelijk studenten – naar kwaliteit. De negatieve berichtgeving rondom enkele hogescholen, maar ook het advies van de commissie Veerman om de kwaliteit van hogescholen en universiteiten te waarborgen door een duidelijkere profilering, heeft zichtbare invloed gehad op de strategie en imago van het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Reclame koop je. Reputatie bouw je

Noël Slangen

Het hoger onderwijs lijkt in een concurrentiestrijd te zijn verwikkeld om de meest flitsende reclamecampagne. Steeds vaker nemen ze daarvoor professionele reclamemakers in de arm. Vorig jaar hebben de vijf Vlaamse universiteiten bijvoorbeeld samen maar liefst 1,8 miljoen euro uitgegeven om studenten te werven. Maar is een reclamespot wel hét middel om meer studenten aan te trekken en een reputatie op te bouwen? Gebaseerd op zijn boeken ‘Communiceren in het New Normal’ en ‘Strategische communicatie’ zet communicatieadviseur Noël Slangen tien kritische succesfactoren voor Vlaamse hogescholen en universiteiten op een rij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

Duitsland : Frankrijk = hbo : wo = 1 : 0

Hans Uijterwijk

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

De sleutelrol van professionals governance

Pieter Huisman | Frans de Vijlder

In deze bijdrage gaan we in op de ontwikkelingen van besturing, toezicht en de reputatie van het hoger onderwijs. Wat op de eerste plaats opvalt, zijn de verschillen in reputatie tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

DePest in reputatie

Marc Vermeulen

Nog geen dertig jaar geleden maakten toenmalige hbo-instellingen zich los uit de wet op het voortgezet onderwijs (in 1986). In het hoger onderwijsbestel schurkt deze nieuwkomer aan tegen het eeuwenoude universitaire onderwijsbestel, waar de aller jongste telg gesticht werd (de Open Universiteit) in dezelfde periode dat hogescholen
hoger onderwijs moesten gaan worden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Profilering

De HOAK-Nota en de reputatie van het hoger onderwijs

Ferdinand Mertens

Verleden jaar was er nogal wat aandacht voor het feit dat 25 jaar geleden dat de beleidsnota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit (afgekort tot HOAK-Nota) verscheen. Dat deze nota ‘gevierd’ werd, duidt op het bijzondere van dit beleidsstuk.
Het was een mijlpaal in het hogeronderwijsbeleid, die ook internationaal aandacht trok en Nederland een positieve reputatie en een rol als gidsland opleverde. Was het allemaal terecht? Wat is er overgebleven van die reputatie?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Profilering

Bridgende honkballers en korfballende wetenschapsters

Sijbolt Noorda

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Wetenschap en technologie toe aan herpositionering in maatschappelijk innovatieweb?

Karen Maex

Europa kampt met een tekort aan werknemers in de wetenschappelijke en technologische sectoren. Wil Europa zijn welvaartspositie behouden en verbeteren en de meest dynamische kenniseconomie in de wereld worden in overeenstemming met de doelstellingen van Lissabon en Barcelona, dan zal er dringend iets moeten worden
gedaan aan het tekort aan wetenschappers en onderzoekers in Europa.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Nationale en internationale accreditaties

Rudy Martens

Twintig jaar geleden was in het internationaal studeren alleen weggelegd voor de betere (en gegoede) universitaire student, die na zijn bachelordiploma nog een extra specialisatiejaar buitenland wenste te volgen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Accreditatie | Internationalisering

Het geheim van een geslaagde reorganisatie

Peter Blok | Marjon Ham

Waarom slaagt de ene reorganisatie wel en de andere niet? Deze vraag kwam aan de orde tijdens een college bij de opleiding HRM van de Hogeschool van Amsterdam. Het is een interessante vraag voor toekomstige personeelsadviseurs. Kennis delen is actueel binnen de opleiding, daarom werd het projectteam van de Reorganisatie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA uitgenodigd en geïnterviewd door vierdejaarsstudenten. Het projectteam bestaat uit: Eric Fischer, Saskia Goedhard, Marianne Gloudi en Marjon Ham. Helaas kon Eric Fischer niet bij het interview aanwezig zijn.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Analyse en Commentaar

Ruim baan voor universitaire onderwijscentra

Inge van der Heul | Ib Waterreus

Om de kwaliteit van het onderwijs systematisch te verbeteren is samenwerking tussen onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek cruciaal. De Onderwijsraad pleit daarom in een advies voor het versterken van de verbinding tussen onderzoek en praktijk door de vorming van netwerken van scholen en onderzoekers in uoc’s (universitaire
onderwijscentra), naar analogie van het medische onderzoek in umc’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing