2019, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Zelfbestuur met z'n allen

Sijbolt Noorda

Autonomie wordt graag op het schild gehesen als noodzakelijke voorwaarde voor goed hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dankzij zelfbestuur kan men eigen doelstellingen kiezen en voorkeuren bepalen. Zonder de nodige professionele onafhankelijkheid kunnen hogescholen en universiteiten hun methodes van onderwijs en onderzoek niet vrijuit ontwikkelen, en al evenmin programma’s en projecten naar eigen keuze vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Leiderschap

Interview - Louise Gunning & Yvonne van Rooy

Elma Drayer

Twee voormalige collegevoorzitters kijken terug op hun bestuursjaren aan de universiteit. Wat hebben ze ervan geleerd? Wat zouden ze achteraf gezien anders hebben gedaan? En hoe kijken ze aan tegen recente ontwikkelingen? ‘Dit is ongeveer het enige onderwerp waarover wij anders denken, Louise.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Leiderschap

Anders kijken naar besturen

Sandra Groeneveld

Verbind het horizontale met het verticale leiderschap

Van oudsher ligt de leiding van universiteiten in handen van de wetenschappers zelf. Maar hoe geef je academisch zelfbestuur vorm, nu bestuurlijke taken steeds complexer worden? Volgens Sandra Groeneveld ligt de oplossing in het creëren van gedeeld leiderschap. ‘De ontwikkeling daarvan en investeren in de competenties en het gedrag die dit vereist, zijn van strategisch belang voor de universiteit.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Doe de weinige goede dingen écht goed

Bart Derre | Mathieu Weggeman

Tips voor het leidinggeven aan professionals

De professionalisering van het management bij hogeronderwijsinstellingen stuit nogal eens op weerstand op de werkvloer, bijvoorbeeld van docenten die wijzen op het belang van hun autonomie. Bart Derre en Mathieu Weggeman geven vijf tips voor effectief leiderschap.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Dansen op een slap koord

Bruno Broucker

Over de balans tussen vertrouwen en controle

Hogeronderwijsinstellingen zijn organisaties die steunen op mensen. Over welke vaardigheden dienen goede managers aan een universiteit of hogeschool precies te beschikken? ‘Dat vertrouwen een belangrijke managementvaardigheid is mag logisch lijken, maar is het niet’, schrijft Bruno Broucker.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Gewetensvol besturen

Stavros Zouridis

Integriteitskwesties in het hoger onderwijs

Willen we de integriteit in het bestuur van het hoger onderwijs stimuleren, schrijft Stavros Zouridis, dan is een hogeronderwijsbeleid nodig dat de positieve en negatieve benadering van het vraagstuk omvat. ‘Het afzien van onbehoorlijk en ongeoorloofd gedrag levert niet direct gewetensvol bestuur op.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap

Column - Dagboek van een rector

Jeroen Huisman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Leiderschap

Goede en slechte tijden

Leo Goedegebuure

Reflectie over cultuur en structuur in het hoger onderwijs

In het huidige hoger onderwijs is sprake een tweeculturensysteem, waarbij de spanning tussen de academische en de bedrijfsmatige cultuur voelbaar is. Toch hoeft dit niet problematisch te zijn, schrijft Leo Goedegebuure. Volgens hem moeten we proberen beide tot elkaar te brengen, om zo het beste in elkaar naar boven te halen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs | Lerende organisatie

Natuurtalent is niet genoeg

Marijk van der Wende

Hogeronderwijsbestuur maakt werk van professionalisering

De Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop, maar voor het besturen ervan heeft opvallend genoeg haast niemand doorgeleerd. Daar komt vanaf 2020 verandering in dankzij een nieuw programma bestuurlijk leiderschap. Projectleider Marijk van der Wende licht toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Vertrouwen werkt beter

Mieke Van Herreweghe | Rik Van de Walle

Universiteit Gent lanceert nieuw loopbaan- en bevorderingsmodel

Na kritiek vanuit de eigen organisatie besloot de Universiteit Gent het roer om te gooien met een nieuw loopbaanmodel voor zelfstandig academisch personeel. En met succes. Het geheim? Minder managerialism, meer vertrouwen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Uiterlijk vergelijkbaar, vanbinnen verschillend

Martin Paul

De verschillen tussen Duitsland en Nederland

Hoewel universiteiten in Duitsland en Nederland op het eerste gezicht veel overeenkomsten vertonen, is er, als het gaat om de wijze van bestuur, wel degelijk sprake van belangrijke verschillen. Martin Paul, ervaringsdeskundige in beide landen, legt ze onder de loep.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur | Leiderschap

Weerbaar en wendbaar

Koenraad Debackere

Hoe universiteiten de deur kunnen openzetten naar innovatie

Ondernemende universiteiten zouden een voorbeeld kunnen nemen aan succesverhalen over innovatie, betoogt Koenraad Debackere. Zo kunnen ze hun blik verbreden. ‘Succesvol innoveren en ondernemen aan de universiteit is niet enkel het gevolg van een uitgekiende strategie en een efficiënte interne organisatie, maar evenzeer van de manier waarop de universiteit zich positioneert en gedraagt in haar directe omgeving.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Lerende organisatie

Het stelsel op scherp gezet

Annelieke van der Giessen | Sjoukje Heimovaara | Hamilcar Knops | Uri Rosenthal

Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

Het Nederlandse hogeronderwijsstelsel is onvoldoende voorbereid op de toekomst. Om daarin verandering te brengen, moeten universiteiten en hogescholen zich scherper profileren en diepgaander samenwerken en zal de overheid meer regie moeten voeren, vindt de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Drank, drugs en doelgerichte preventie onder studenten

Arne van den Bos

Maak kennis laagdrempelig beschikbaar

Studenten gebruiken bovengemiddeld veel alcohol en uitgaansdrugs. De persoonlijke en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn tot nog toe amper in kaart gebracht. Een reeks onderzoeken onder studenten in Groningen wijst op een zorgwekkende ontwikkeling. Tegelijkertijd neemt het aantal preventieve initiatieven toe.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Studentenbeleid

Tijd voor meer innovatie in onderwijsinnovaties

Pedro De Bruyckere

Weg met de oude wijn in nieuwe zakken

Pedro De Bruyckere mist vaak de vernieuwing in onderwijsinnovatie. ‘Het ontbreekt ons aan echt frisse, nieuwe ideeën. En nee, een app gaat dit niet zomaar veranderen. Niet dat wat oud is, fout is, maar stel het dan liefst niet als nieuw voor.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

De veelbelovende start van de Vlaamse graduaatsopleidingen

Henri Ponds | Pieter Soete

Wat valt er nog te verbeteren?

Afgelopen jaar beoordeelde de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie de ruim honderd aanvragen voor nieuwe graduaatsopleidingen in Vlaanderen. Op basis daarvan komt ze nu met enkele instellingsoverschrijdende inzichten en aanbevelingen. ‘Zowel in Vlaanderen als in Nederland blijken we nog maar aan het begin te staan van de ontwikkeling van niveau 5 als een eigenstandig niveau, met een duidelijk eigen inhoudelijk profiel.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Graduaatsopleiding

Maak afstudeerwerk relevant voor opleiding én praktijk

Daan Andriessen | Lisette Munneke | Pieter Schilder

Andere kijk op het beoordelen van afstudeerwerk

Wie een bachelor aan een Nederlandse hogeschool afrondt, moet aantoonbaar beschikken over onderzoekend vermogen. De waarde van het afstudeerwerk voor de praktijk blijft vaak onderbelicht. Hoe kom je tot eindwerkstukken die zinvol zijn voor zowel de student als de beroepspraktijk?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering | Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Column - Geef studenten de docent die ze verdienen

Tom van den Brink | Luc Rullens

Het is vreemd dat docenten met slechts één enkele basiscursus op zak bekwaam zouden zijn

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column

Boekbespreking - Teleurstellende toekomst voorspellingen

Izaak Dekker

Holly Henderson, Jacqueline Stevenson & Ann-Marie Bathmaker (red.):
Possible Selves and Higher Education. New Interdisciplinary Insights.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Aanbevolen, ook voor buitenstaanders

Koen Rymenants

Liesbet Nys:
De kracht van wetenschap. Een geschiedenis van het onderzoeksbeleid aan de KU Leuven

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - De dwingende kracht van vrijwillige afspraken

Katja Brøgger:
Governing through Standards: the Faceless Masters of Higher Education. The Bologna Process, the EU and the Open Method of Coordination

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Bologna

Boekbespreking - Twintig jaar na Bologna

Liesbeth van Welie

Bruno Broucker, Kurt De Wit, Jef C. Verhoeven & Liudvika Leišyte· (red.):
Higher Education System Reform. An International Comparison after Twenty Years of Bologna

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Bologna