2014, nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Internationalisering moet

Sijbolt Noorda

‘Internationalisering moet.’ Deze uitspraak is in de wereld van het hoger onderwijs een populair motto. De achterliggende gedachte is dat hoger opgeleiden in vrijwel elke beroepsgroep baat hebben bij internationale ervaring en kennis van zaken. Waar ze in de bagage ontbreken, wordt dat als een tekort beschouwd.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Brains on the Move

Magalie Soenen

De Vlaamse regering heeft op 6 september 2013 het actieplan voor studentenmobiliteit ‘Brains on the move’ goedgekeurd. Het hoofddoel is studenten internationale en interculturele competenties te laten verwerven via kwaliteitsvolle mobiliteit. Er wordt een groeipad uitgestippeld waarbij tegen 2020 minstens één op de drie afgestudeerden uit het hoger onderwijs een grensoverschrijdend avontuur aangaat. Doel is ook dat 33 procent van de mobiele studenten uit ondervertegenwoordigde groepen komt. Daarmee is Vlaanderen een stuk ambitieuzer dan Europa.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Internationale mobiliteit Vlaamse student

Kathleen van Heule

In Vlaanderen blijft de internationale mobiliteit van studenten tijdens hun hoger onderwijsopleiding de aandacht trekken. De Europese doelstelling om tegen 2020, 20 procent afgestudeerden met een internationale mobiliteit te behalen, zorgt natuurlijk voor enige druk op de ketel. Maar slaagt de internationale studentenmobiliteit erin na al die jaren van aandacht haar plaats binnen de complexiteit van internationalisering van het hoger onderwijs waar te maken en uit te groeien tot meer dan een louter kwantitatief streefdoel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Make it in the Netherlands!

Brigid Claassen

Eind november 2013 presenteerde minister Bussemaker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het actieplan Make it in the Netherlands! Dit actieplan voor 2013-2016 volgt het pleidooi van het gelijknamige SER-advies voor een gezamenlijke aanpak om meer internationale studenten uit te nodigen een carrière in Nederland te starten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Push- en pullfactoren voor internationale mobiliteit van studenten

Renze Kolster

Het aantal internationale studenten blijft toenemen, maar de verdeling van deze studenten over de verschillende bestemmingslanden varieert. Sommige landen trekken een groeiend aantal studenten aan terwijl dat bij andere landen stabiel blijft. Dit artikel probeert te bepalen welke push- en pullfactoren daadwerkelijk van invloed zijn op zendende en ontvangende landen, en in het bijzonder op Nederland. Inzicht in dergelijke factoren kan landen of regio’s helpen bij hun positioneringsstrategieën ten aanzien van internationalisering.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Vijf ongemakkelijke vragen over internationalisering

Sijbolt Noorda

Internationalisering wordt gezien als een probaat middel voor de modernisering van hogeronderwijsinstellingen. Bij nader inzien blijkt het een verzamelbegrip te zijn. Er valt heel veel onder, waarvan de werking niet zonder meer positief is. Daarom is het beter op te houden met generaliserende pleidooien voor internationalisering. In plaats daarvan moeten we afzonderlijke doelstellingen en maatregelen beter definiëren en stuk voor stuk op hun waarde schatten, voordat we ze al te geestdriftig omarmen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Internationalisering

Over bomen tot in de hemel en wallen die schepen doen keren

Jeroen Huisman

Internationalisering heeft een hoge vlucht genomen in het hoger onderwijs. Het begon op kleine schaal, want het waren meestal initiatieven van enthousiaste individuen. Tegenwoordig is internationalisering niet meer weg te denken uit de instellingsplannen en -activiteiten. Prachtig, al die mogelijkheden die geboden worden aan de huidige generatie studenten en medewerkers om hun onderwijs- en onderzoekshorizon te verbreden.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Rekruteringsongelijkheden in Vlaanderen

Frederik van der Gucht | Raf Vanderstraeten

Wie in België beschikt over een diploma van het voortgezet of secundair onderwijs mag zich inschrijven aan een universiteit of een hogeschool.1 De onderwijsvrijheid bestaat ook op dit niveau: aan welke instelling iemand zich inschrijft, staat haar of hem vrij.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Eerstejaars kijken terug op hun studiekeuze

Bianca Leest

Dit artikel gaat in op de resultaten van de wo-instroommonitor, het jaarlijks terugkerend landelijk onderzoek onder alle eerstejaars universitaire bachelorstudenten die direct vanuit het vwo zijn ingestroomd. Het artikel focust op de thema’s studiekeuze en voorlichtingsgebruik, in de context van een groeiende (financiële) druk op studiesucces voor zowel de student als de instelling.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Aanwinst voor het hoger onderwijs?

Paul Herfs | Sytske Teppema

De functie van Ombudsman Personeel is in het hoger onderwijs nog vrij onbekend. In dit artikel belichten wij de taken, bevoegdheden en resultaten van deze ombudsman. Verdient de functie van Ombudsman Personeel grotere bekendheid? Of anders gezegd, in hoeverre heeft een ho-instelling baat bij de aanstelling van een Ombudsman Personeel?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Onderwijsvernieuwing | Personeelbeleid

Open en online onderwijs: kwaliteitsverhoging door innovatie

Christien Bok | Hester Jelgerhuis

‘Onderwijs is weer sexy geworden’, zegt Anka Mulder, vicepresident Educatie en Operaties van de TU Delft. Massive open online courses (moocs) spelen daar een belangrijke rol in. ‘Docenten die een mooc geven, vertellen me dat ze zich didactisch herboren voelen. Bij het maken ervan moet je heel gestructureerd nadenken over de eindtermen en leerdoelen. Welke werkvorm gebruik je om een leerdoel te bereiken? Die kennis nemen de docenten weer terug naar de campus.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit