2021, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Afstanden overbruggen

Bert Hoogewijs

Een Europese universiteit: hebben we die in Nederland en Vlaanderen niet al sinds 2000? Vooral met de Transnationale Universiteit Limburg (TUL), een samenwerkingsverband dat de ambitie formuleerde op termijn uit te groeien tot één universiteit met twee campussen, die zelfs zou kunnen evolueren naar een ruimer euregionaal conglomeraat. Ongetwijfeld een belangwekkend initiatief, waar andere universiteiten met belangstelling naar keken. Heb ik het fout dat het finaal toch niet is uitgedraaid zoals aanvankelijk verhoopt? Moeilijke of onoverbrugbare cultuurverschillen, heb ik weleens gehoord. Liggen met het European Universities Initiative de kaarten dan beter?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Europa

'Europa, dat zijn wij allemaal'

Jan Buysse | Elma Drayer

Vanuit VLEVA, bemiddelaar tussen Vlaamse maatschappelijke organisaties en Europa, laat algemeen directeur Jan Buysse zijn licht schijnen over het nieuwe netwerk van Europese universiteiten. ‘De hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen zijn absoluut overtuigd van het nut van het initiatief.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Luchtfietserij of model van de toekomst?

Martin Paul

De droom van een Europese universiteit

Europese samenwerking in het hoger onderwijs is nog steeds springlevend. Hoe zetten we die voort? Als grote gemeenschap, maar zonder middelen? Of met een kleine groep die fungeert als proeftuin? De verstandigste aanpak ligt misschien wel in het midden, schrijft Martin Paul.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Leren van elkaars ervaringen

Sophie Duijser | Marianne van Exel

Werken aan kwaliteit en inclusiviteit

De internationale samenwerking binnen het European Universities Initiative leidt tot nieuwe ontwikkelingen. Die brengen vragen met zich mee voor hogescholen en universiteiten. Tijd dus voor allianties, instellingen, organisaties en de overheid om verder met elkaar in gesprek te gaan, schrijven Sophie Duijser en Marianne van Exel van het Nederlandse ministerie van Onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Ongekende kansen voor het hogeronderwijs

Mervin Bakker | Veronique Eurlings | Magdalena Kohl | Sander Lotze | Daniela Trari | Anouk Tso | Olga Wessels

De kracht van Europese samenwerking

Betrokkenen bij vier allianties vertellen waarom de initiatieven die zij samen met hun Europese partners ontplooien van belang zijn voor het hele onderwijsveld, in Nederland en daarbuiten. ‘Het European Universities Initiative heeft alle
kenmerken van een wereldwijde gamechanger.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

De alliantie als levend organisme

Patricia Huion | Klaas Vansteenhuyse | Marc van de Walle

Naar toekomstbestendig onderwijs

De Vlaamse hogescholen UC Leuven-Limburg en LUCA School of Arts zijn beide toegetreden tot een alliantie. Hun ervaringen zijn positief: de samenwerking biedt kansen om de onderwijsaanpak te vernieuwen en geeft de instellingen een prominentere rol in de regio.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Alliantie

OPINIE: Retour vers le futur

David Bohmert | Rik Van de Walle

Het was toch even opkijken toen de Franse president Emmanuel Macron in zijn befaamde toespraak aan de Sorbonne1 van september 2017 een vurig pleidooi hield voor de creatie van ‘Europese universiteiten’ – allianties van universiteiten uit verschillende Europese landen die samen werk maken van het hoger onderwijs van de toekomst en van (nog) excellent(er) onderzoek. Had hij dan geen lessen getrokken uit de mislukte pogingen in 1948 om een supranationale universiteit op te zetten, het relatieve succes van het Europees Universitair Instituut in Florence (1972) en de worstelingen van het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (2014)?2

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Landsgrenzen overstijgen en het blikveld verruimen

Mervin Bakker | Gijs Coucke | Frederik De Decker | Elmer Sterken

Het potentieel van een Europese universiteit

Eind 2020 traden de Rijksuniversiteit Groningen en UGent toe tot een van de nieuwe allianties. De twee instellingen beschrijven hoe de Europese universiteit de hefbomen levert om innovatieve onderwijsconcepten te ontwikkelen en in te zetten op toekomstbestendig onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Er is flinke druk nodig

Marijk van der Wende

Verbazing alom toen de Franse president Emmanuel Macron in 2017 het European Universities Initiative aankondigde. Wat nu: oude wijn in nieuwe zakken? Niets geleerd van voorgaande pogingen? Argwaan ook: Frans centralisme, topdowninterventie van de Europese Commissie in een sector (onderwijs) waar ze niet over zelf gaat? Ach, zegt nu een oud-medewerker van de Commissie, ‘wellicht wederom une fausse bonne idée’.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Alliantie | Europa

The future of Europe’s universities

Anna-Lena Claeys-Kulik

Opportunities and limits of alliances as testbeds

All universities should get more autonomy to be innovative, not only those engaged in the new European alliances, says Anna-Lena Claeys-Kulik. ‘Limiting flexible collaboration options to just a few institutions may limit the innovation potential of the sector as a whole.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

An unprecedented but still fragile initiative

Ludovic Thilly

The essential role of networks

According to the Coimbra Group – a network of long-established European comprehensive, multidisciplinary universities – the European Universities Initiative should continue promoting flexibility, creativity, bottom-up approach and inclusiveness. ‘These are success keys for implementing an ambition with respect to fostering the quality of higher education and research.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Zot experiment

Jeroen Huisman

Jeff Bezos nodigde me uit voor een ruimtereisje. Ik nam zijn invitatie aan, niet wetende dat een van de andere gasten me in een zwart gat zou duwen. De grapjas. Ik verstuikte mijn enkel, maar kon ook een glimp opvangen van het hoger onderwijs in het komende decennium. Ik was vooral benieuwd naar de stand van zaken van het European Universities Initiative.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Time for action!

Kurt Deketelaere

Realising the full potential of European alliances

If Member States truly want to contribute to the success of the European Universities Initiative, they will need to put their money where their mouths are, argues Kurt Deketelaere.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Ook kwaliteitszorg moet de grenzen verleggen

Mark Frederiks

Op naar een Europese aanpak

Bestaande nationale kaders voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs sluiten vaak niet goed aan op de nieuwe allianties. Het is dan ook belangrijk om tijdig te bekijken hoe je belemmeringen in de regelgeving kunt wegnemen, om zo tot een gezamenlijk kader te komen, schrijft Mark Frederiks.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

De deur naar de wereld openzetten

Ruth van der Beek

Verbreding door structurele samenwerking

Hogeschool Van Hall Larenstein is een van de twee Nederlandse hogescholen die zijn geselecteerd voor het European Universities Initiative. Volgens directeur Onderwijs Ruth van der Beek biedt deelnemen aan een alliantie een enorme meerwaarde.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Dit zou weleens een buitenkans kunnen zijn

Marijke Hoekstra

Inzetten op innovatie en internationale ervaring

Binnen de alliantie RUN-EU werkt NHL Stenden Hogeschool samen met zeven partnerinstellingen in Europa. Bestuursvoorzitter Erica Schaper had er vanaf het begin een goed gevoel bij. ‘We willen onze studenten een Europese onderwijsomgeving kunnen bieden.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

EUTOPIA als praktijk van verbondenheid

Jan Danckaert | Luk Van Langenhove | Linde Moriau | Lize de Potter | Rosette S’Jegers

Kennis en ervaring delen in Connected Learning Communities

De alliantie EUTOPIA brengt mensen samen rond thema’s in onderwijs en onderzoek. Ze dringt niet van bovenaf innovatie op, maar geeft docenten de verantwoordelijkheid voor het uitbouwen van een thematische leergemeenschap.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

De klas van de toekomst is gemengd

Gabrielle Bartelse | Marlies Brinkhuijsen | Judith Gulikers | Carla Oonk | Sarah de Vries

Een diverse doelgroep voor het hoger onderwijs

In de mixed classroom leren studenten en professionals met en van elkaar. Wageningen University experimenteert met dit concept, dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan een leven lang ontwikkelen. Vijf medewerkers delen hun ervaringen. Ze noemen de nieuwe vorm veelbelovend.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Excellentieonderwijs kan diverser

Samantha Haasnoot

De drempel die selectie heet

Voor studenten die naast hun reguliere opleiding extra uitdaging willen, bieden veel instellingen honoursprogramma’s aan. Maar toegang tot die programma’s is niet voor iedereen even vanzelfsprekend, schrijft Samantha Haasnoot. ‘Diversiteit is niet iets wat je eenvoudig bereikt, maar het is wel de moeite waard om eraan te werken.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Boekbespreking - Scherpe blik op onderwijspraktijk

Veronica Bruijns

Bruno Broucker, Rosalind Pritchard, Göran Melin & Clare Milsom (red.):
Sustaining the Future of Higher Education

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Duurzaamheid

Boekbespreking - Welk hoger onderwijs wil de samenleving?

Bruno Broucker

Heather Eggins, Anna Smolentseva & Hans de Wit (red.): Higher Education in the Next Decade. Global Challenges, Future Prospects

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Duurzaamheid

Boekbespreking - Werken aan een kwaliteitscultuur

Myrte Legemaate

Guy Bendermacher: Navigating from Quality Management to Quality Culture

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Kwaliteit

Boekbespreking - Een ongelijke bundel

Koen Rymenants

Nancy H. Hensel & Patrick Blessinger (red.): International Perspectives on Undergraduate Research. Policy and Practice

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Internationalisering