2021, nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Levenslang leren als maatschappelijke opdracht

Bert Hoogewijs

Het duurde tot laat in de vorige eeuw alvorens postacademische vorming uitdrukkelijk op de bestuurstafels van onze universiteiten kwam. Zeker op het terrein van managementopleidingen bestond al een en ander, maar kort- en langlopende opleidingen voor professionals met een academische graad bestonden nog niet. De vergelijking loopt mank, maar tot op zekere hoogte vertoont het dossier gelijkenis met de alumniwerking, die even moeilijk op gang kwam. Ook daarvoor was en is het zoeken hoe dit best te organiseren, instellingsbreed of disciplinegericht. De alumni waren en zijn meteen ook een belangrijke doelgroep voor de bedoelde postacademische vorming.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Leven lang leren

Interview - Radboud Dam

Radboud Dam | Elma Drayer

Ergens voor je 25ste een diploma halen en tot je pensioen teren op die kennis, dat kan niet meer. De wereld verandert simpelweg te snel. Wie een jaar geleden nog KLM-stewardess was, moet nu nadenken over een baan in de zorg. En hoeveel caissières telt uw supermarkt nog? Internationaal gezien blijft Nederland achter met, wat heet, ‘een leven lang ontwikkelen’. Dat kan anders, zegt expert Radboud Dam.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Leven lang leren

Een levenslange patstelling

Chiara Gomes | Renée van Schoonhoven | Frans de Vijlder

De weerbarstigheid van het systeem

In Nederland is de uitvoering van plannen voor een leven lang leren nooit echt goed van de grond gekomen. Dit komt door de manier waarop ons onderwijsbestel is opgebouwd, stellen Chiara Gomes, Renée van Schoonhoven en Frans de Vijlder. Zij vertellen welke drie aspecten volgens hen een daadwerkelijke doorbraak in de weg staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Menselijk kapitaal als belangrijkste grondstof

Ditte Kimps | Ans De Vos

Op weg naar een lerende samenleving

In opdracht van de Vlaamse Regering draagt het Partnerschap Levenslang Leren bij aan de transformatie van het leersysteem. ‘We moeten afstappen van een lineair
denken over leren en werken, en sterker inzetten op leren doorheen de levensloopbaan: werken en leren zijn inherent met elkaar verweven.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Tijd om door te pakken

Aldert Jonkman

Levenslang ontwikkelen aan de hogeschool

Het aanbod aan deeltijdonderwijs op Nederlandse hogescholen is de afgelopen jaren veel flexibeler geworden. Maar als je instellingen het maatwerk wilt laten leveren waaraan in het onderwijs aan professionals behoefte bestaat, is er meer nodig, stelt Aldert Jonkman.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Luister naar de leervraag

Liesbet Vermandere

Pleidooi voor Vlaanderen-brede leerwinkels

Om levenslang leren algemeen ingang te laten vinden is er in Vlaanderen werk aan de winkel. Volgens Liesbet Vermandere kan het alleen door een lerende samenleving te worden, die investeert in het bieden van kansen en waarin elke volwassene kan rekenen op de nodige ondersteuning.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

De lerende als rode draad

NIda van Leersum | Robert Mudde | Willem van Valkenburg

Weten wat de (werkende) student nodig heeft

Het permanent najagen van kennis en vaardigheden voor onze persoonlijke en professionele ontwikkeling zal ons steeds meer veranderen in levenslang lerenden. Maar wat houdt ‘een leven lang ontwikkelen’ precies in, en welke rol kunnen universiteiten daarin spelen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Compagnon de route voor een leven lang leren

Ilse De Bourdeaudhuij | Charlotte Cailiau | Chris De Hollander | Bieke Morlion

Naar een sterkere leercultuur in Vlaanderen

De Universiteit Gent heeft de ambitie uitgesproken om het aanbod levenslang leren te versterken en hiervan een volwaardig onderdeel van het onderwijs te maken. De eerste stappen heeft ze inmiddels gezet met het opstellen van een strategisch beleidsplan. Hierin is een cruciale rol weggelegd voor de academies.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Geef prioriteit aan de proeftuin

Wieger Bakker

De vervagende scheidlijn tussen student en professional

Zowel in het hoger onderwijs als bij de overheid staat levenslang leren steeds hoger op de agenda. Toch lijkt de ontwikkeling ervan maar mondjesmaat op gang te komen. Wieger Bakker beschrijft hoe de Universiteit Utrecht met een integrale aanpak haar ‘onderwijs voor professionals’ versneld vorm wil geven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Een bedreiging, maar ook een gouden kans

Marc D'havé | Koen Goethals | Christophe Peeters

Inspelen op verdwijnende zekerheden

Inzetten op een leven lang leren is de enige mogelijkheid om onze welvaart ook op termijn te verzekeren, stellen Marc D’havé, Koen Goethals en Christophe Peeters. Om hun relevantie te behouden moeten hogescholen zich daarbij opwerpen als regisseurs van een lerend ecosysteem.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Column - Levenslang

Jeroen Huisman

Heb je het al gehoord? Verschrikkelijk, niet? Ik had gedacht dat ze ervan af zou komen met een termijn van 10-15 jaar, levenslang leren is wel een zeer zware straf.

- Je hebt gelijk. Ik schatte in dat de rechter in aanmerking zou nemen dat ze al vele jaren in het onderwijs heeft doorgebracht en dat dit zou leiden tot strafvermindering. Ze was immers een keer blijven zitten in het middelbaar en heeft een tweede studie aan de Universiteit van Harderwijk gedaan. Haar advocaat had dit toch kunnen aanvoeren als goed gedrag?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Leven lang leren

Bijdragen aan een sterkere leercultuur

Mariëtte Hamer

De SER als aanjager van een leven lang ontwikkelen

De coronacrisis heeft extra zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het is dat mensen hun leven lang blijven leren. De Sociaal-Economische Raad wil deze crisisperiode dan ook benutten om hiervoor een duurzame infrastructuur op te bouwen. Met een brede aanpak, waarbij samenwerking centraal staat.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Redeneren vanuit een ecosysteem

Jonas De Raeve

Uitgaan van eigen kracht

Door de concurrentie op het gebied van levenslang leren komen verschillende partijen elk met hun eigen, vergelijkbaar aanbod. Volgens Jonas De Raeve zou het effectiever zijn als het hoger onderwijs beter zou samenwerken met private opleiders en ondernemingen, zodat elke partij zich kan richten op haar unique selling proposition.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Klaar voor de start of nooit uitgeleerd?

Dieter Verhaest

Voorbereiden op een duurzame loopbaan

Dient het hoger onderwijs afgestudeerden af te leveren die direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, of is het eerder zijn taak om studenten voor te bereiden op een leven lang leren? Volgens Dieter Verhaest zouden hogescholen en universiteiten moeten streven naar een balans tussen die twee.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Laat ook de leraar leren

Sofie Cabus | Goedroen Juchtmans

De Vlaamse en de Nederlandse aanpak

Levenslang ontwikkelen maakt volwassenen, en dus ook onderwijsprofessionals, weerbaarder tegen onverwachte gebeurtenissen. Volgens Sofie Cabus en Goedroen Juchtmans kan het hoger onderwijs een belangrijke rol spelen in de professionalisering van leraren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

De zorg als living lab van het hoger onderwijs

Ingrid Geerts | Paul Rullmann | Marion Sieh

Adviezen van de commissie Werken in de Zorg

Om het nijpende personeelstekort in de zorg zo snel mogelijk terug te dringen, moet de sector inzetten op een leven lang ontwikkelen. Dit vraagt om een hechte, langdurige relatie met het zorgonderwijs aan hogescholen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Vertrouwen als motor voor een gezamenlijke ambitie

Ingrid Frenier | Marijke Michiels

Valkuilen en noden

Wat is de sleutel tot een succesvolle multidisciplinaire samenwerking? Naar aanleiding van onderzoek door expertisecentrum Business Management van Hogeschool VIVES beschrijven Ingrid Frenier en Marijke Michiels welke pijlers onmisbaar zijn om van een samenwerking een gedeeld verhaal te maken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Boekbespreking - Het rad van ongelijkheid

Kurt De Wit

Orhan Agirdag:
Onderwijs in een gekleurde samenleving

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - De echte prijs van hoger onderwijs

Pim Breebaart

Nancy Kendall, Denise Goerisch, Esther C. Kim, Franklin Vernon & Matthew Wolfgram:
The True Costs of College

Pieter Slaman, Wouter Marchand & Ruben Schalk:
Kansen in het koninkrijk – Studiebeurzen 1815-2015

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Synthese van syntheses

Koen Rymenants

Malcolm Tight:
Syntheses of Higher Education Research – What We Know

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Ministerschap met beperkingen

Izaak Dekker

Jet Bussemaker:
Ministerie van Verbeelding – Idealen en de politieke praktijk

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - De hoogte van de lat

Veronica Bruijns

Rob Kickert:
Raising the Bar – Higher Education Students’ Sensitivity to the Assessment Policy

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen