2021, nummer 1

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Nieuwe wijn in oude zakken?

Sijbolt Noorda

Ze waren stomverbaasd dat jaar op jaar vele honderden aankomende studenten een uitnodiging van hun universiteit afsloegen. Ze, dat waren onze Amerikaanse collega’s, allen bestuurders van zo’n hoog gereputeerde universiteit. De studenten om wie het ging hadden zich met uitstekende school- en toetsresultaten gekwalificeerd voor toelating. Daarom kregen ze een bijzonder aantrekkelijk aanbod: vrijstelling van collegegeld, en een flinke beurs. En toch kwamen ze niet.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Meritocratie

Interview - Dirk Van Damme

Dirk van Damme | Elma Drayer

Tegen de stroom in blijft Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij de OESO, vasthouden aan het meritocratisch ideaal. Natuurlijk zijn er schadelijke neveneffecten, maar wat is het alternatief? ‘Ik denk dat wij ons in Europa niet te sterk moeten laten beïnvloeden door discussies die heel relevant zijn in de Verenigde Staten.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Meritocratie

Een systeem dat zichzelf om zeep helpt

Paul Verhaeghe

De effecten van een neoliberale meritocratie op identiteit en interpersoonlijke verhoudingen

Een meritocratie zal op termijn altijd negatieve gevolgen hebben, schrijft Paul Verhaeghe in dit bekroonde essay. Doordat een dergelijk bestel uitgaat van universeel egoïsme, meent hij, is het risico reëel dat het eindigt met wat het juist wilde bestrijden: een statische hiërarchie die iedereen op zijn plaats houdt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Column - Spagaat

Jeroen Huisman

Meritocratie: niet te verwarren met merinocratie, een samenleving gedomineerd door schapen (Nieuw-Zeeland, Texel) en perritocratie, een samenleving geregeerd door jonge honden.

Ik begrijp de aanhangers van het meritocratisch gedachtengoed wel. Het idee dat prestaties de sociaal-economische positie van een individu zouden moeten bepalen is sympathiek, als je het afzet tegen de gedachte dat in een nog niet zo grijs verleden afkomst allesbepalend was. Gooi er nog een romantisch sausje overheen en iedereen smelt weg bij verhalen waarin krantenverkopers miljonairs worden, sloppenkinderen wereldvoetballers en analfabeten Nobelprijswinnaars. Ja, echt waar, ze hebben er allemaal keihard voor gewerkt, ze hebben het echt verdiend!

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Meritocratie

Een wereld van winnaars en verliezers

Liesbeth van Welie

De verwording van een goedbedoeld principe

Aan de hand van drie boeken, die elk een andere invalshoek belichten, beschrijft Liesbeth van Welie hoe het op zichzelf rechtvaardige meritocratische mechanisme vooral in de Verenigde Staten uiteindelijk destructief is gebleken. Wat kunnen wij daar in de Lage Landen van leren?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Column - Verweven verdiensten

Wim van de Donk

Al jaren volg ik met grote belangstelling het werk van de Amerikaanse politicoloog en filosoof Michael Sandel. Zijn laatste boek is voor allen die betrokken zijn bij het (hoger) onderwijs en onderzoek een absolute mustread. Het draagt als titel De tirannie van verdienste: Over de toekomst van de democratie. Het gaat dus ook over de rol van de vorming van verantwoordelijke elites, over goed onderwijs en meer in het bijzonder ook over de maatschappelijke betekenis van universiteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Meritocratie

Opleiding is de nieuwe verzuiling

Mark Bovens | Anchrit Wille

Het gevaar van de diplomademocratie

In de politiek maken burgers met de hoogste diploma’s de dienst uit. Die dominantie is niet onschuldig, betogen Mark Bovens en Anchrit Wille. Hoogopgeleide kiezers krijgen nu veel vaker hun zin, en dat leidt tot ressentiment onder het lageropgeleide deel van de bevolking.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Column - Elk niveau verdient evenveel respect

Toon Kuppens

Veel instellingen voor hoger onderwijs hebben plannen voor het verhogen van of het beter omgaan met de diversiteit onder studenten en medewerkers. Deze plannen gaan vaak in de eerste plaats over diversiteit in gender of etnische achtergrond. Diversiteit in sociaal-economische achtergrond krijgt wat minder aandacht, en dat is een reflectie van het maatschappelijke debat over dit thema. Maar wat helemaal niet aan bod komt, is de diversiteit die het (hoger) onderwijs zelf mede creëert: de tegenstelling tussen mensen met een theoretisch of ‘hoger’ opleidingsniveau en die met een praktisch of ‘lager’ opleidingsniveau.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Meritocratie

Maak haast met de democratisering van arbeidsorganisaties

Jaap van Manen

Bestrijd de schaduwkanten van de meritocratie

Hoewel de meritocratie de laatste decennia op een voetstuk is komen te staan, zijn ook de schaduwkanten ervan aan het licht gekomen. Vooral binnen arbeidsorganisaties zien we een schifting tussen winnaars en verliezers. Om die tegen te gaan moeten organisaties inspraak en zeggenschap mogelijk maken op alle niveaus, stelt Jaap van Manen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Meritocratie

Virusbestrijding als lichtend voorbeeld

Jean-Claude Burgelman | Luk Van Langenhove

De noodzaak van open wetenschap

Als de pandemie één positieve bijwerking heeft gehad, dan is het wel dat wetenschappers wereldwijd nooit eerder zo snel en zo openlijk zo veel informatie met elkaar deelden. Volgens Luk Van Langenhove en Jean-Claude Burgelman laat dit zien dat ‘open science’ de standaard is voor onderzoek in de 21ste eeuw.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Crisis management

Het plein van de oplossingen

Martin Wiersma

Leid studenten op voor de vragen van morgen

Hogeronderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transities die nodig zijn bij maatschappelijke vraagstukken. Die zijn nu al dringend, maar worden de komende jaren alleen nog maar urgenter. Een waardevolle kans voor hogeschool en universiteit, zegt Martin Wiersma.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Arbeidsmarkt | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Kijk verder dan de vaste clusters

Didi Griffioen

Een nieuwe blik op kennisinstellingen

Hoewel hogescholen en universiteiten al enige tijd werken aan een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek, blijkt die nog altijd complex. Didi Griffioen vraagt zich af hoe hogeronderwijsinstellingen eruit zouden zien als het primaire proces niet zou bestaan uit onderwijs en onderzoek, maar uit kennisactiviteiten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Academisering

Boekbespreking - An all too promising title

Chris Brink

Bruno Broucker, Victor M.H. Borden, Ton Kallenberg & Clare Milsom (red.):
Responsibility of Higher Education Systems – What? How? Why?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Beter leren kiezen

Izaak Dekker

Evelyne Meens:
Een leven lang kiezen – Het coachen van loopbaan- en levenskeuzes

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - De inclusiviteit blijft achter

Kurt De Wit

Maria Slowey, Hans G. Schuetze, Tanya Zubrzycki (red.):
Inequality, Innovation and Reform in Higher Education – Challenges of Migration and Ageing Populations

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Flexibiliteit door online leren

Lucie te Lintelo

Chris Dennis, Stuart Abbott, Ruth Matheson & Sue Tangney (red.):
Flexibility and Pedagogy in Higher Education – Delivering Flexibility in Learning through Online Learning Communities

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Overtuigende visie op onderzoek

Koen Rymenants

Mandy van der Velde, Lisette Munneke, Paul Jansen & Josje Dikkers:
Onderzoekend vermogen in de praktijk

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen