2020, nummer 4

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Rijk als het leven zelf

Sijbolt Noorda

Onlangs was ik in Tbilisi. Dat wil zeggen, op het scherm leek het alsof ik daar aan een vergadertafel zat. Het was een doorsnee universitair zaaltje. Met als enige versiering twee vlaggen, naast de Georgische die van de Europese Unie. Van eerdere bezoeken weet ik dat dit niet uitzonderlijk is. Hoewel geen lid van de unie, zie je in Georgië de Europese vlag heel wat vaker dan in Nederland of Vlaanderen. De EU staat voor moderniteit en ontwikkeling, democratie en onafhankelijkheid. Daarmee wil je je graag afficheren, wanneer je machtige, andersdenkende buren hebt met wie je op gespannen voet leeft.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Europa | Redactioneel

Interview - Joep Leerssen

Elma Drayer | Joep Leerssen

Als hij een goeie Duitse film ziet, betrapt hij zich op de gedachte: zo, dat kunnen de Amerikanen toch mooi niet. De Amsterdamse hoogleraar Europese studies Joep Leerssen over zijn vakgebied en de toekomst van het continent. ‘Bij elke crisis hoor je: nu valt Europa vast uit elkaar. Niemand zal ooit zeggen: nu valt Nederland uit mekaar.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Europa

In defence of the final bridge

Mathieu Segers

The assignment to European academia in our time of crisis

Academic education or research is all about openness towards the world and working together with people of different backgrounds – and, in so doing, developing intercultural understanding. But at many places in European academia, we are drifting away from this core, argues Mathieu Segers. ‘This is why truly inquiring the why and the how of our contemporary European history is more important than ever.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Column - Time to become courageous

Michael Murphy

The European Union is an unprecedented experiment – voluntary, piecemeal political and economic integration of dozens of diverse territories and nationalities – in pursuit of peace, prosperity and maximal individual freedom. Its success in sustaining peace has exceeded the wildest dreams of its designers. The Union’s profound achievements in growing and sharing prosperity are a personal experience; born in one of Europe’s poorest countries in a house devoid of electricity, running water or indoor toilet, I have firsthand knowledge of the critical impact of European solidarity in enabling peace and prosperity on the one hand while, on the other, secularising public policy in a hitherto theocratic state, fostering new freedom and rights for citizens. Nothing shapes attitudes better than lived experience.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Europa

Europe needs its universities, universities need Europe

Peter Scott

The EU and its meaning for higher education

Universities play a key role in meeting many of the challenges that have been highlighted by the Covid-19 pandemic. But in order to be successful, the coherence of European higher education as established in the past three decades needs to be maintained, argues Peter Scott.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Higher education in a culture of democracy

Sjur Bergan

The crucial role of European academic cooperation

A positive side effect of the Covid-19 pandemic is that it makes us think seriously about European cooperation. ‘The question of whether and how higher education needs Europe is not only legitimate, but timely and even urgent.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Column - Henk en Ingrid

Frank Vandenbroucke

Onlangs gaf Klaas Knot, de directeur van De Nederlandsche Bank, een lezing over Europa1. Onder het motto ‘Samen sterker uit de crisis’ legde hij aan het Nederlandse publiek uit dat Europese solidariteit ook in het belang van Nederland is. De lezing was niet alleen mooi, maar ook hard nodig. Knot herinnerde aan het feit dat er ook voor het tot stand komen van de euro vaak monetaire stormen waren, en talloze dramatische crisisvergaderingen van bankiers en regeringen. Hij legde uit dat de muntunie geen louter economisch verhaal is. En, als het dan toch gaat over economie en cijfers, hoe belangrijk het is dat de Nederlanders handel kunnen drijven in een stabiele omgeving, en hoe groot de baten daarbij voor Nederland zijn. Waarom zijn we niet doordrongen van al deze evidenties?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Europa

From one disruption to another

Aleksa Bjeliš

Higher education in transitional Europe

Universities in Central and Eastern Europe are once more standing at the crossroads. After the collapse of the communist regimes in 1990, this time it is the Covid-19
pandemic that means a new challenge. How can the institutions make sure they take the right decisions?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

A tale of two worlds

Hans N. Weiler

Europe and her universities in a time of crisis

The ambitious and hopeful vision that Hans N. Weiler witnessed in the early 1990s as the first rector at Viadrina European University, ‘at the heart of a new Europe’, has made room for the sombre and disappointing realities of 2020. The relationship between Europe and its universities is in severe need of re-thinking and re-energising.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Column - Kritisch onderwijs als noodzakelijk wapen

Petra De Sutter

De keuze van het Britse volk voor een exit uit de Europese Unie en de keuze van het Amerikaanse volk voor president Trump zijn twee gebeurtenissen die symbool staan voor de tijd waarin we leven. Een tijd waarin het nationalisme terug lijkt van nooit echt weggeweest en de mondialisering in verschillende opzichten onder druk komt te staan. Een tijd van het Britse Take back control en van America First (of Nederland eerst, Italië eerst, Vlaanderen eerst et cetera). Simpele en dus aanlokkelijke slogans, die evenwel een complexe realiteit verhullen. Want net zoals de uitdagingen vandaag de dag grensoverschrijdend zijn – denk aan het klimaatvraagstuk of de vluchtelingenproblematiek – moeten ook de oplossingen grensoverschrijdend zijn. En daarbij spelen zowel de EU als ons onderwijs een cruciale rol.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Europa

Universities and Brexit: past, present and future

Nick Hillman

British higher education in a changing Europe

Even if the EU referendum and its aftermath have not covered British universities in glory, Covid-19 has, contrary to some rhetoric, shown universities at their very best, says Nick Hillman. The pandemic is acting as a catalyst for discussions about the future shape and size of the UK higher education sector.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Column - The need for speed

Daria Kozlova

The current changes and challenges to many aspects of how the European society, including Russia, functions are seen by ITMO University (Saint Petersburg) as a context for innovation and lasting positive change. Being probably the most European of all Russian universities and, at the same time, looking at the EU higher education system from outside, ITMO is focused on best practices and sustainable models in the European Union as we work towards our common goal of relevant, inclusive, visionary higher education. We are excited about the European Universities Initiative, which is essentially a consortium model that relies on building joint educational platforms and bringing together the best courses to be offered to students in different member states. Moreover, we think that this approach has a great potential for a tangible positive impact on education and research, and are actively looking into adapting it to the Russian reality.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Distributed excellence

Peter-André Alt

A concept for EU research and university policies

The model of a strong and well-balanced higher education system in Europe, rooted in all regions and member states, reflects the decentralised economic and political structure of the European Union.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

De EU in het klein

Sander van den Eijnden | Jurgen Rienks

Omgaan met dilemma's

Het in Brussel gevestigde Neth-ER informeert het Nederlandse kennisveld over Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie. Jurgen Rienks en Sander van den Eijnden beschrijven de meerwaarde van deze steeds prominenter aanwezige organisatie, die een breed palet aan Nederlandse belangen behartigt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

An ongoing need for collaboration

Ella Ritchie

The future for the EHEA in Europe

The Bologna Process is in many ways a triumph of pan-European co-operation, but as the scope and size of the European Higher Education Area have become ever wider and more ambitious, the system has become more problematic. Can the organisation rise to the challenge and remain a key forum for policy learning and exchange in time of crisis?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Quo vadis, EHEA?

Mari Elken | Jens Jungblut | Peter Maassen

The importance of European values for higher education

In its first ten years, the European Higher Education Area has only partly managed to promote the core values that are argued to be the foundation for more coherent systems of higher education in Europe. Can the network move forward in its ambition to contribute to strengthening a European identity? Or is it time to face reality?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Europa

Column - De verdrieten van Europa

Jeroen Huisman

Zeggen de termen egység a sokféleségben en aontaithe san éagsúlacht u iets? Met een beetje taalgevoel zou u waarschijnlijk wel raden dat dit uitdrukkingen in, respectievelijk, het Hongaars en Iers zijn. Maar wat betekenen ze? Het zijn nationale varianten van het motto van de Europese Unie: ‘Verenigd in verscheidenheid’. Het bestaan van 24 regionale versies van dit motto geeft een van de verdrieten van Europa weer. Klaarblijkelijk konden we het eens worden over een gemeenschappelijk motto voor ongeveer 466 miljoen ingezetenen, maar hebben we daarnaast lokale vertalingen nodig, met als paradoxaal gevolg dat ik, innig verstrengeld met mijn Finse maîtresse, haar niet begreep toen ze zei: moninaisuudessaan yhtenäinen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Europa

Spiegel voor student én hogeschool

Willemijn van den Berg | David Corradi

De instaptoets lerarenopleiding

Om haperende studievoortgang en drop-out tegen te gaan ontwikkelde de Vlaamse Hogescholenraad een toets waarmee aankomende studenten vooraf hun kansen kunnen inschatten. Willemijn van den Berg en David Corradi delen hun belangrijkste bevindingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Proeftuinen voor bovengemiddeld getalenteerden

Kim van Broekhoven | Tim Huijts | Marieke Isendam | Madelon Jacobs | Renze Kolster | Bianca Leest | Christoph Meng | Don Westerheijden | Maarten Wolbers

Over het effect van excellentieprogramma's

Nederlandse hogescholen en universiteiten hebben diverse excellentieprogramma’s in de aanbieding. De auteurs deden onderzoek naar de effecten ervan. ‘Zorg ervoor dat kennis over innovaties niet enkel bij de betrokkenen blijft.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie | Studentenbeleid

Onderzoekscultuur op hogescholen

Annemiek Hammer | Jan Nijen Twilhaar

Hoe het anders en beter kan

Hogescholen zouden een onderzoekende houding bij studenten veel meer kunnen stimuleren, menen Annemiek Hammer en Jan Nijen Twilhaar. In het pilotproject dat ze hebben opgezet leren zij docenten aspecten van onderzoekend vermogen te integreren in het onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Regie, erkenning en ontmoeting als basis

Mieke van Dijk | Bram Gootjes | Johan van Herk | Bob Koster | Bert van Leeuwen | Eva Mangnus | Miranda Snoeren | Judith Stappers

Werken aan een leven lang ontwikkelen

In zijn eerste werkzame jaren legt een professional het fundament voor blijvende ontwikkeling. Een team van Fontys Hogescholen onderzocht hoe beginnende werknemers dit leren op de werkplek ervaren en welke ondersteuning ze daarbij naar eigen zeggen nodig hebben. Welke aanbevelingen vloeien daaruit voort?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leven lang leren

Van bureaucraat tot grenswerker

Martin Schulz | Henk den Uijl

De verborgen potentie van de secretaris

Henk den Uijl en Martin Schulz onderzochten de rol van de secretaris in publieke organisaties. Volgens hen is het van belang om over die rol te ‘onderhandelen’. ‘De functie komt beter tot haar recht als secretaris, bestuur en toezicht zich bewuster zijn van de rollen die de secretaris op zich neemt – en op zich kan nemen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Bestuur

Zien leren doet leren

Romy Beukeboom

Hoe de studeeromgeving bijdraagt aan studiesucces

Een goede campus is in het beste geval een plaats waar studenten zich thuis voelen en die tegelijkertijd aanzet tot studeren. In de praktijk blijkt niet elke locatie bij hen even geliefd. Daarom ontwierp Romy Beukeboom vier richtlijnen voor de ideale leeromgeving.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Huisvesting | Studentenbeleid

Boekbespreking - De schande van de hoge uitval

Pim Breebaart

David Kirp:
The College Dropout Scandal

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Een eerlijke bundeling

Bruno Broucker

Stephanie Marshall (red.):
Strategic Leadership of Change in Higher Education: What's New?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Relevant en actueel

Kurt De Wit

Laura W. Perna (red.):
Higer Education: Handbook of Theory and Research (Volume 35)

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Een kwestie van cultuur

Adinda van Gaalen

Melissa Laufer:
It's a Matter of Culture: Investigating the Role of University Culture in the Internationalization of Higher Education

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Beoordelen is mensenwerk

Koen Rymenants

Gemma Derrick:
The Evaluators' Eye: Impact Assessment and Academic Peer Review

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen