2011, nummer 3

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.UvAdata, managementinformatie in het HO: de mythe voorbij

Peter Hoekstra | Arwold Koelewijn

De Universiteit van Amsterdam heeft lang gewerkt aan de ontwikkeling van een management-informatiesysteem. Zo’n
systeem, dat aan veel eisen en verwachtingen moet voldoen, is weleens een mythe genoemd, een onvindbare ‘steen der
wijzen’. Ondertussen is de UvA deze mythe voorbij. Bestuurders en managers beschikken over UvAdata - een
functionerend Business Information Warehouse met inmiddels meer dan 90 rapporten.
Een verslag van een project, van het resultaat en van de geleerde lessen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Doorbraakmethode in beroepsonderwijs

Jan Geurts

Ondanks vele initiatieven en pogingen zijn er nog weinig voorbeelden van een goed samenspel tussen innovatie van de onderwijspraktijk en onderzoek. De te weinig kennisproductieve verhouding tussen deze twee grootheden bracht Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) er toe op zoek te gaan naar een nieuwe manier van werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Vakmanschap

Duco Adema

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Vakmanschap in de etalage

Marc Vermeulen

Hoger onderwijs kan zich maar zeer beperkt verheugen in de verhoogde belangstelling van dit moment. Affaires bij diverse hogescholen halen de voorpagina’s van kranten, bezuinigingsdruk leidt tot felle reacties uit de universiteiten en stuurt vele hoogleraren in toga de straat op.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Onderwijskwaliteit en Teamkwaliteit

Ben Fruytier | Ben van Schijndel

De kwaliteit van het hoger onderwijs staat in de schijnwerpers. Enerzijds is er de behoefte aan meer kwaliteit om Nederland als kennisland in de vaart der volkeren economisch voorop te laten lopen. Anderzijds is er kritiek op het veronderstelde te lage niveau van zowel instromers als uitstromers in het hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Odysseus en Methusalem: Vlaamse beleidsinitiatieven voor attractie en retentie van toponderzoekers

Karen Haegemans

De Vlaamse Regering investeert sinds 2006 in twee grote programma’s voor de opbouw van het menselijk kapitaal voor academisch onderzoek: Odysseus en Methusalem. Deze programma’s beogen de creatie van goede randvoorwaarden voor toponderzoek. Via langetermijn financiering voor gevestigde onderzoekers draagt Methusalem bij aan het
retentiebeleid, terwijl Odysseus zich richt op het aantrekken van onderzoekers die werkzaam zijn aan buitenlandse instellingen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie

Naar een Employee Value Proposition voor het onderwijs

Hans Dijkman | Arjen Schat

Dit jaar bestaat het Philips bedrijf precies 120 jaar. Gedurende die periode heeft het bedrijf zich bij herhaling opnieuw moeten uitvinden: de klanten, de markten, de technologie, de conjunctuur, alles is voortdurend in beweging. Daarmee ziet het bedrijf zich steeds weer voor nieuwe uitdagingen geplaatst waarop het een antwoord zal moeten formuleren. De huidige megatrends: verouderende wereldbevolking, mondiger consumenten, het belang van sustainability en de opkomende markten hebben het bedrijf gebracht tot de huidige positionering: een wereld speler op het gebied van health & wellbeing. Actief in de sectoren Consumer, Lifestyle, Healthcare en Lighting gesteund door een van oudsher ijzersterke research en ontwikkelingstak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Mobiel en daarom excellent of excellent en daarom mobiel

Karen Vandevelde

De Europese Hoger Onderwijsruimte en Onderzoeksruimte gaat uit van een correlatie tussen de mobiliteit van onderzoekers en de kwaliteit van onderzoekers, wat heeft geleid tot een brede waaier aan mobiliteitsprogramma’s en incentives op diverse beleids- en financieringsniveaus. Maar wat is precies de correlatie tussen mobiliteit en excellentie?
Als we vanuit een HR-standpunt kijken naar de outcomes van de mobiliteit van onderzoekers, dwingt de noodzaak zich immers op om te differentiëren tussen diverse vormen van mobiliteit en ervoor te zorgen dat de ‘mobiliteitsmantra’ niet contraproductief gaat werken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Excellentie

Werkdruk van de lectoren in de Vlaamse hogescholen

Paul Cottenie | Dirk De Vogelaere

Zeven jaar na het onderzoek van de SERV in 2003 over de werklast en de werkdruk in de Vlaamse hogescholen heeft het regeringscommissariaat hoger onderwijs hierover een nieuwe studie gemaakt. Welke maatregelen hebben de hogescholen sindsdien getroffen? Wat is het effect ervan tot nu toe geweest en hoe zit het vandaag met werkdruk en werkwelbevinden?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Personeelbeleid

Hogeronderwijsstandaarden voor vraaggestuurd onderwijs

Peter van 't Riet

Sinds de jaren ’90 zijn allerlei nieuwe onderwijsconcepten het hoger onderwijs binnengedrongen. Een daarvan is ‘vraaggestuurd onderwijs’. Dit artikel behandelt de onderwijslogistieke problemen die daaraan verbonden zijn. Ik zal betogen dat vraaggestuurd hoger onderwijs, wil men het op nationale schaal realiseren, onderwijsstandaarden vereist die boven de autonome instellingen uitreiken. Bij de uitwerking daarvan beperk ik mij vooral tot standaardisering van de jaarcyclus.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Onderwijsobesitas

Hans Uijterwijk

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Research- enhanced learning and teaching is a strategy

Didi Griffioen

Tien jaar geleden is het hbo op grotere schaal onderzoek gaan doen, o.m. om de kwaliteit van onderwijs te verhogen. Nu de lectoren hun plek steeds meer vinden en de kwaliteit van hun werk bewaakt wordt via een kwaliteitszorgsysteem, schuift de aandacht terug naar de oorspronkelijk beloofde verbetering van het onderwijs. Dit artikel formuleert een generiek profiel voor de hbo-professional, met onderzoek als didactisch middel in de hbocurricula. Professionals die opgeleid zijn voor de 21e eeuw en een nauwere integratie tussen onderwijs en onderzoek zijn het beoogde effect.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Onderwijsvernieuwing

Drieluik over innovatie met impact

Christien Bok

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. In drie artikelen schetsen we achtereenvolgens de ontwikkeling van een instrumentarium voor innovatieprogramma’s; de zoektocht naar een zinvol framework voor het vormgeven van evaluatie; en tenslotte geven we inzicht in de impact van de programma’s en lessons learned.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Kwaliteit

De nieuwe kalief van Cordoba

Sijbolt Noorda

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column