2011, Nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: administratie@instondo.nl.Van duizend bloeiende bloemen tot geleide groei

Christien Bok | Annette Peet

Sinds eind jaren negentig stimuleert SURF – de samenwerkingsorganisatie van instellingen in het hoger onderwijs en onderzoek – ICT-innovatie in het hoger onderwijs, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De laatste vijf jaar richten de innovatieprogramma’s zich – in het licht van Lissabon-afspraken - op onderwerpen als het verbeteren van de instroom en het verminderen van studie-uitval. Dit is deel 1 van een drieluik over innovatie met impact.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing

Studierendement

Fientje Moerman

Column Fientje Moerman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Studiesucces

Duco Adema | Hans van Hout | Ton van Weel

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs; werkt het en wat werkt dan?

Edith van Eck | Marjan Glaudé | Fred Verbeek

‘Ik formuleer een advies ter afsluiting van het studiekeuzegesprek. Ik heb er niet bij stilgestaan dat het mogelijk heel zinvol is dit de kandidaat zelf te laten doen’. Dat zegt een gespreksvoerder in het kader van een lopend onderzoek naar studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs. Doel van dat onderzoek is aanwijzingen te vinden om studiekeuzegesprekken effectief en efficiënt vorm te geven bij instellingen voor hoger onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

De weg naar een keuze, een afslag naar succes?

Sabine Severiens | Rick Wolff

De keuze voor een studie of opleiding kan het verschil maken tussen studiesucces of -falen. Aangezien niet-westers allochtone studenten in het algemeen minder succesvol zijn, is het interessant om het studiekeuzeproces van niet-westers allochtone en
autochtone studenten te vergelijken.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen | Studentenbeleid

Gelijke onderwijskansen en een doordacht toelatingsbeleid: een contradictio in terminis?

Tine Baelmans | Diane Smedts | Joke Vanhoudt | Kurt De Wit

Niet aflatende aandacht voor een verdere democratisering van het hoger onderwijs blijft ook in de huidige maatschappelijke context van primordiaal belang. Alle mensen die beschikken over de nodige talenten moeten immers kansen krijgen om een studie in het hoger onderwijs aan te vatten en tot een goed einde te brengen. De vraag die zich
stelt is of met een open toelatingsbeleid naar de universiteiten deze verdere democratisering wel optimaal gestalte krijgt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Onderwijsraad voor algemeen doorstroomrecht mbo - hbo

Cees van Leest

Het kabinet heeft aangekondigd dat de doorstroom van mbo naar hbo voor groepen mbo’ers selectiever zal worden. De Onderwijsraad denkt daar anders over.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Zestig credits in het eerste jaar bachelor

Annemie Bucquoye | Frauke Cuelenaere | Annick Eelbode | Valentine Vanderhaeghen | Isabelle Vantornhout | Beata De Vliegher | Evelien Van Waes | Els Wille

Door de flexibilisering van het hoger onderwijs1 krijgen studenten nieuwe mogelijkheden voor het samenstellen van hun studietraject. De diverse nieuwe mogelijkheden dienen professioneel ondersteund te worden onder meer via informatie, advies, begeleiding en bewaking van de studievoortgang.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Studentenbeleid

Systematisch monitoren van studiesucces

Wâtte Zijlstra

In het studiesuccesprogramma van De Haagse Hogeschool participeren alle onderwijsacademies die bacheloronderwijs aanbieden met als voornaamste focus, de studenten in de propedeuse en de ‘activiteiten voor de poort’ bestemd voor de
aankomende studenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Studenten Boeien, Binden en Begeleiden

Sanne van Herpen | Hans van Hout | Maarten van de Ven

Het kabinet heeft onlangs nogmaals uitgedragen dat een kwaliteitsverhoging in het Nederlandse hoger onderwijs nodig is om
tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld te kunnen doordringen. Het kabinet wil de instellingen hierbij ondersteunen
door selectie mogelijk te maken. Maar wat dient een instelling nog meer te doen om de ‘juiste student op de juiste plek’ te
krijgen? Dit artikel biedt u een achttal adviezen waarbij Boeien, Binden en Begeleiden in het eerste jaar centraal staan.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Kwaliteit

Studiesucces en de kwaliteit van het onderwijsmanagement

Hans van Hout

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse hogescholen en universiteiten, middels de koepelorganisaties HBO-Raad en VSNU, afspraken gemaakt met de minister om de rendementen te verhogen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit

Over het tellen van diploma's en het nut van alsmaar meer hogeropgeleiden

Wilfried Boomgaert | Anton Derks

Dit artikel bespreekt de kwantitatieve doelstellingen of streefcijfers met betrekking tot onderwijs en opleiding die op Europees en Vlaams niveau zijn vastgelegd in het kader van de nieuwe Europese strategie Europa 2020 die in 2010 is opgestart. Deze strategie is de opvolger van de Europese Lissabonstrategie die van start ging in 2000 en afliep in 2010. Eerst geven de auteurs informatie over het tot stand komen van de Europese, Belgische en Vlaamse streefcijfers om daarna de Europese onderwijsbenchmarks kritisch te benaderen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Leren van het verschil

Mieke Defieuw | Karen Desloovere | Beno Schraepen

De structuur en cultuur van organisaties worden in de eerste plaats gecreëerd door, en afgestemd op, de meerderheid binnen die organisaties. Dat geldt ook voor (hoge)scholen waar zo obstakels kunnen ontstaan die het succesvol doorstromen van studenten in een minderheidspositie belemmeren.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Allochtonen

Tegen de vijf-minuten-universiteit:

Sijbolt Noorda

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Persistence rates in science, engineering, technical and mathematics (STEM) Field Majors

Ib Waterreus

Boeken en bladen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Eigenwijsheid of eigen wijsheid?

Hans Uijterwijk

Column

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Column

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.