2020, nummer 2

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Afscheid van vertrouwde paden

Sijbolt Noorda

Voor het hoger onderwijs is duurzaamheid als de koele hand van een moeder op het voorhoofd van een koortsig kind. Aangenaam en welkom, maar niet genoeg.

Hoger onderwijs is erop gericht studenten in staat te stellen zich te ontwikkelen tot burgers en beroepsbeoefenaren voor de samenleving van de toekomst. Met gemiddeld genomen een houdbaarheid van ten minste veertig jaren. Deze eenvoudige definitie demonstreert een hoge verantwoordelijkheid maar ook een hoge mate van ongewisheid. Hoe lastig is het immers toekomstige ontwikkelingen goed in kaart te brengen om daarop met passende studiewegen op in te kunnen spelen! Zal wat ons vandaag nuttig en nodig lijkt te wezen inderdaad nuttig en nodig blijken te zijn?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Duurzaamheid | Redactioneel | SDG's

Interview - Nienke Meijer

Elma Drayer

Bij Fontys Hogescholen zijn de SDG’s van meet af aan omarmd. ‘We hebben een half miljoen hogeschoolstudenten in Nederland’, zegt Nienke Meijer, tot voor kort collegevoorzitter. ‘Als je bij de helft van hen het zaadje zou planten, dan zou dat al fantastisch zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Unieke kansen voor het hoger onderwijs

Leen Audenaert | Joke Denekens | Jean Hugé | Wim Lambrechts | Peter Schildermans

Over transitiepaden en ambitieniveaus

Het omarmen van duurzaamheid in het hoger onderwijs is een continu leerproces. De Vlaamse overheid steunt de transitie via het project Ecocampus. Vijf betrokkenen vertellen over de gedeelde sense of urgency.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid

Hoe het Vlaamse hoger onderwijs zich inzet voor duurzaamheid

Luna Janssen

Een rondgang

Aan de hand van de actuele academische literatuur en voorbeelden uit de praktijk beschrijft Luna Janssen de rol en de voortgang van het hoger onderwijs in Vlaanderen bij het behalen van de SDG’s.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Van competitie naar overleg

Jozefien Borms | Karlijn Franck | Mandy Ghyselinck | Veerle Lamote | Els Palmans | Koen Rymenants | Karolien Steen | Els Stuyven

Onderzoekscentra met duurzame impact

Bij de Hogeschool Gent bieden de SDG’s het kader voor praktijkgericht onderzoek. Ze zijn nu ook leidend bij de opzet van nieuwe onderzoekscentra. ‘Met de Agenda 2030 van de Verenigde Naties als gids verzekeren we onszelf ervan dat we maatschappelijk relevant zijn en inzetten op duurzame oplossingen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Een nieuwe lente in Rotterdam

Rob van Tulder

Naar een waardengedreven universiteit

De zoektocht van de Rotterdam School of Management naar zijn maatschappelijke rol liep parallel met veranderende behoeften in de samenleving. De SDG’s van de Verenigde Naties kwamen daarbij als geroepen.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Column - Ineens salonfähig*

Jeroen Huisman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Duurzaamheid | SDG's

Zo kweek je SDG-bekwame alumni

Kees van Kaam

Innovatiekansen voor het hoger onderwijs

Avans Hogeschool staat aan de basis van de SDG-coalitie voor de hogescholen. Kees van Kaam legt uit welke innovatiekansen de SDG’s bieden voor de inhoud en organisatie van het hoger beroepsonderwijs. ‘Kwaliteit bepaal je door het goede goed te doen.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | Innovatie | SDG's

Veranderen vraagt om lef

Imke van Gaal

De activatieaanpak van Avans Hogeschool

Sinds acht jaar begeleidt Imke van Gaal veranderprocessen bij Avans Hogeschool. Op basis daarvan ontwikkelde ze de ‘V4-aanpak’, een werkmodel waarin de mens en zijn gedragingen centraal staan. ‘Het model geeft mij – en hopelijk u als lezer ook – houvast bij het vormgeven van complexe veranderopgaven.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Puzzelen en pionieren

Jos van Hal

Aan de slag met de SDG's

Hogeschool Van Hall Larenstein is al langer op weg met het realiseren van de SDG’s. Op grond van die ervaringen en van onderzoek geeft Jos van Hal advies aan instellingen die zich ook willen storten op het thema duurzaamheid. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Niet alleen iets, maar iemand worden

Mirjam van Praag | Nynke Rodenhuis

Hoe de Vrije Universiteit de SDG's vertaalt

Onder het motto ‘A Broader Mind for Students’ wil de Vrije Universiteit Amsterdam haar studenten prikkelen om over disciplinaire en geografische grenzen heen te kijken. De ambities zijn groot. Uiteindelijk wil de universiteit het programma aanbieden aan álle bachelorstudenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Duurzaam onderzoek aan de Nederlandse universiteiten

Jordy Gevers

Een visuele weergave van maatschappelijke relevantie

De Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde samen met Europese partners een model dat de wetenschappelijke bijdrage aan de SDG’s inzichtelijk maakt. De eerste bevindingen laten zien dat Nederlandse publicaties een bovengemiddelde impact hebben.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Duurzaam denken en doen - Good practices van hogescholen uit de SDG-coalitie

Jos van Hal | Kees van Kaam

Good practices van hogescholen uit de SDG-coalitie

Op veruit de meeste hogescholen gelden de SDG’s van de Verenigde Naties inmiddels als belangrijke richtlijnen binnen de curricula. Speciaal voor dit nummer van Th&ma verzamelden Jos van Hal en Kees van Kaam achttien praktijkvoorbeelden, zie de hierna volgende pagina’s. Bij wijze van inleiding schreven ze onderstaande toelichting.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Developing students' SDG competences

Annelies Heijmans

Hogeschool Van Hall Larenstein

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Positieve associaties

Harm-Jan Sietsma

Hogeschool Windesheim

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - In de haarvaten

Marjo Baeten

HAS Hogeschool

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Klimaatbestendig plein

Kristoff Derveaux

Hogeschool Saxion

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Vooral veel trots

Peter Becker

De Haagse Hogeschool

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - De échte praktijk

Ruth Vennekens

HZ University of Applied Sciences

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Nieuwe inzichten

Desiré de Jong

Hogeschool Rotterdam

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Het nieuwe platform

Elke van der Valk

Fontys Hogeschool

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Elke student ambassadeur

Janine Brons

Hanzehogeschool Groningen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Op de juiste manier

Piet-Hein van der Ploeg

Hogeschool Leiden

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Opleiden tot wereldburgers

Marjo Baeten

HAS Hogeschool

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Vegetarisch alternatief

Jan-Chris Hullegie

Hogeschool Saxion

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Slimme oplossingen

Marjo Baeten

HAS Hogeschool

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Wild bees and biodiversity

Banou Barzingi | Wies Dijkstra

Hogeschool Windesheim

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Co-creating social value

Maria Garcia Alvarez

Hogeschool Windesheim

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Engagement around the corner

Pleun van Arendsbergen

Hogeschool Van Hall Larenstein

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Wendbaar en veerkrachtig

Sjoerd Bos | Kees van Kaam

Avans Hogeschool

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Good practice - Transitie naar plantaardig eiwit

Eric de Bruin

Hogeschool Van Hall Larenstein

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Duurzaamheid | SDG's

Hogescholen kunnen heel best zonder PD

Hans Daale

Reactie op Didi Griffioen

Maak onderscheid tussen practici en academici die – al naargelang hun focus op beroep of discipline – kunnen promoveren aan hogeschool of universiteit, betoogde Didi Griffioen eind 2019 in Th&ma. Nee, zegt Hans Daale, Nederlandse hogescholen moeten ‘professioneel promoveren’ inbedden in de universitaire aanpak.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Binariteit | Differentiatie en Binariteit

Boekbespreking - De juiste baas selecteren

Pim Breebaart

Morris Oosterling:
Op zoek naar leiderschap. De top in non-profitorganisaties bezien vanuit selectie

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Slimmer duiden

Izaak Dekker

Irene van der Staaij, Theo Bakker, Elian Griffioen, Megiel Kerkhoven, Jet Doeswijk, Faaris Akbar:
Statistisch handboek studiedata

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Reislustige studenten

Adinda van Gaalen

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Ultiem naslagwerk over kwaliteitszorg

Myrte Legemaate

Lucien Bollaert:
A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education. Looking for a New Quality in HE in a New World

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen | Kwaliteit

In Memoriam Jos van Kemenade - Hij leefde zijn waarden

Roel in 't Veld

In Memoriam Jos van Kemenade

Roel in ’t Veld herdenkt de Nederlandse oud-minister van Onderwijs Jos van Kemenade, die op 19 februari dit jaar overleed te Heiloo.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)