2020, nummer 1

In de kennisbank van TH&MA HOGER ONDERWIJS  (TH&MA) zijn artikelen opgeslagen van verschillende jaargangen. Als abonnee kunt op verschillende manieren in het archief zoeken: op trefwoord en vrij op zoekterm. U treft de artikelen aan als opgemaakt PDF-document.

Om van de kennisbank gebruik te maken moet u zich eerst registreren  Daarna kunt u inloggen. Heeft u nog vragen? Kijk eerst op de pagina met veelgestelde vragen.

Heeft u hulp nodig, stel dan uw vraag aan: helpdesk@instondo.nl.Hoofdredactioneel - Op zoek naar onderbouwing

Bert Hoogewijs

Bij jaarwisselingen maken we allemaal graag toekomstplannen en wensen we onze dierbaren het allerbeste toe. Nieuwjaar ligt al een tijdje achter ons, maar de gemaakte plannen zijn voorzeker nog niet opgeborgen. Velen houden niet zo erg van veranderingen, maar we kunnen er nu eenmaal niet omheen. Of, zoals de humanist Pieter Anastasius de Zuttere het in de 16de eeuw reeds uitdrukte: ‘Als beter kan blijken, dat ’t oude zal wijken.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Hoofdredactioneel

Trefwoorden: Strategische agenda's

Interview - Koen Daniëls

Elma Drayer

De nieuwe Vlaamse Regering heeft grootse plannen om het hoger onderwijs aan te pakken. Pedagoog en parlementslid Koen Daniëls schreef mee aan het regeerakkoord. ‘Wereldwijd, en dus ook in Vlaanderen, is de gedachte binnengeslopen dat iedereen alles kan worden, als het onderwijs maar genoeg zijn best doet. Dat vinden wij onrealistisch.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Interview

Trefwoorden: Strategische agenda's

Zijden handschoenen

Sijbolt Noorda

Kanttekeningen bij een aardige agenda

De schrijvers van de nieuwe Strategische agenda lijken niemand voor het hoofd te willen stoten, constateert Sijbolt Noorda. Kernvragen blijven buiten beschouwing, terwijl die vaak juist essentieel zijn op de weg naar succes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

De student en de knikkers

Dylan Couck

De onzin van onvoorspelbare maatregelen en gedwongen concurrentie

Dylan Couck van de Vlaamse Vereniging van Studenten hekelt het beleid rond de financiering van het hoger onderwijs. Hij maakt zich zorgen over een dreigend verlies van kwaliteit. ‘Gelijke en voldoende middelen voor elke student: dat zou het uitgangspunt moeten zijn.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Financiering | Kwaliteit | Strategische agenda's

Behoefte aan meesters van de praktijk

Roeland Smits

Inspelen op een snel veranderende samenleving

Het aanbod aan masteropleidingen aan Nederlandse hogescholen is beperkt. Problematisch, voor een land dat een bloeiende kenniseconomie wil zijn. Hoewel de mogelijkheden voor het aanbieden van professionele masters gaandeweg zijn verruimd, blijkt de praktijk vooralsnog weerbarstig.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Strategische agenda's

Reflecties van binnenuit

Jimmy Koppen

Hoger onderwijs in het Vlaams Regeerakkoord

‘Meer dan dit in de vorige zittingsperiode het geval was, wil dit regeerakkoord het onderwijs als één geheel beschouwen’, schrijft Jimmy Koppen, raadgever Onderwijs bij de Vlaamse regeringspartij Open Vld. ‘Het is nu eenmaal niet mogelijk om een beleid ten aanzien van dat hoger onderwijs uit te tekenen zonder het voorafgaand leerplichtonderwijs daarbij te betrekken.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

Column - Buzzword bingo

Jeroen Huisman

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Strategische agenda's

Kanttekeningen bij het goede nieuws

Joris Hindryckx

Overwegingen bij de Vlaamse hogeronderwijsagenda

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord gelden de hogescholen niet langer als kostenpost, maar als investering. Reden dus voor enig optimisme. Toch roept het akkoord bij Joris Hindryckx vragen op. Zo moet de kwaliteit van lerarenopleidingen omhoog, maar hoe ziet de regering dat precies voor zich?

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kwaliteit | Strategische agenda's

Hoe verdelen we de chocoladetaart?

Sebastiaan Steenman

Toelating en selectie in de Strategische agenda

Hoe zorgen hogeronderwijsinstellingen ervoor dat ze juist die kandidaten selecteren die het meest uit een opleiding halen? ‘Het is in alle gevallen belangrijk om selectie te baseren op goede instrumenten, waarvan het op basis van wetenschappelijke inzichten aannemelijk is dat ze de juiste vaardigheden meten’, schrijft Sebastiaan Steenman.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Selectie | Strategische agenda's

Duw ons niet verder in de put

Nathan Steyaert

Gentse studenten in opstand tegen het regeringsbeleid

Toen de nieuwe Vlaamse Regering bekendmaakte een ‘knip’ te willen invoeren tussen bachelor en master, ging de Gentse Studentenraad direct over tot protest. Nathan Steyaert verklaart de onrust onder studenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

Column - Zonder aarzeling positief

Dylan Couck

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Column

Trefwoorden: Column | Strategische agenda's

Zet studenten op de juiste plaats

Heidi Croes | Ellen Indekeu

Inspelen op de nadelen van flexibilisering

Gesterkt door de wetenschappelijke literatuur geloofde Hogeschool PXL vanaf het begin niet in een toelatingsproef vóór de poort, maar eerder in een instrument van oriëntering, begeleiding en remediëring tijdens het eerste jaar. Twee betrokkenen durven inmiddels voorzichtig te spreken van een succes.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

Dilemma's rond de Vlaamse viertrapsraket

Klaas Vansteenhuyse | Lies Wijnants

Spanningsvelden bij het maken van de juiste match

Vlaamse leerlingen krijgen steeds meer ondersteuning bij het maken van de juiste studiekeuze. Wil je dit matchingbeleid verder uitbouwen, betogen Klaas Vansteenhuyse en Lies Wijnants, dan moet je met een paar zaken rekening houden. ‘Hebben we alle effecten van oriënteren en selecteren voldoende overwogen?’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Strategische agenda's

De meerwaarde van denkende handjes

Sandra Doeze Jager - van Vliet | Marieke van Geel - van Hulle

Een studie naar impactvol afstuderen

Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen die denken kunnen combineren met doen. Vullen Associate degreeafgestudeerden deze leegte op? De Avans Academie ging op zoek naar het antwoord op die vraag en komt met tien adviezen voor docenten.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Associate degree | Bedrijfsleven-Hoger Onderwijs

Randvoorwaarden voor succesvol praktijkgericht onderzoek

Mark Mobach | AnneLoes van Staa

De winnaars van de allereerste Deltapremie spreken

Eind 2019 ontvingen AnneLoes van Staa en Mark Mobach de eerste Deltapremie, een nieuwe, tweejaarlijkse prijs voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek. De winnaars vertellen wat er volgens hen nodig is om onderzoek aan hogescholen een stap vooruit te helpen. ‘Wie als lector braaf binnen de lijntjes blijft kleuren, zal geen impact kunnen realiseren. Een goede lector kan bovendien niet alleen tegen een stootje, maar deelt ook uit.’

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Boekbespreking - Het kweken van feedback-geletterdheid

Veronica Bruijns

Hui-Teng Hoo, Kelvin Tan & Christopher Deneen, James W. Gaynor, Ye Han & Yueting Xu:
Assessment & Evaluation in Higher Education

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Nieuwe gezichtspunten

Koen Rymenants

Didi M.E. Griffioen:
Higher Education’s Responsibility for Balanced Professionalism. Methodology beyond Research

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen

Boekbespreking - Terug naar de ivoren toren?

Bruno Broucker

Leonidas Donskis, Ida Sabelis, Frans Kamsteeg & Harry Wels (red.):
Academia in Crisis. The Rise and Risk of Neoliberal Education in Europe

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Rubriek: Boekbespreking

Trefwoorden: Boeken en Bladen