DE KENNISBANKEN

Voor onze vakbladen Th&ma, TIB en TvO is een digitale kennisbank beschikbaar. Er moet sprake zijn van een actief abonnement om toegang te krijgen. Enkele belangrijke aanwijzingen:

- U moet zich eerst registreren met uw relatienummer en e-mailadres.
- Het relatienummer treft u aan op het verzendetiket met adresgegevens bij ieder nummer
- U kiest zelf een wachtwoord en kunt daarna inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord

BELANGRIJK: u kunt zich maar éénmaal per e-mailadres registreren

- Indien u abonnee bent op meerdere titels onder één relatiecode, hoeft u zich maar eenmaal te registreren bij een titel. U kunt daarna met hetzelfde e-mailadres en wachtwoord inloggen op alle titels waar u lid van bent.

- Indien u abonnee bent op meerdere titels met verschillende relatiecodes, dan kunt u zicht per titel alleen registreren met een verschillend e-mailadres.

HULP NODIG?

Het kan zijn dat u er niet in slaagt om u te registreren. Stuurt u in dat geval een e-mail met uw vraag of opmerking aan: helpdesk@instondo.nl. Zet hierin uw instellingsnaam, eigen naam en relatienummer en omschrijf kort het probleem.
De digitale kennisbanken zijn een extra service voor onze abonnees. Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen, maar we vragen uw begrip voor eventuele vertraging in de afhandeling.

TOEGANG OP IP ADRES

Voor instellingen is het ook mogelijk toegang op IP adres te verkrijgen. Daar zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u hier meer informatie over wilt ontvangen, stuurt u dan een e-mail aan: m.mathijssen@instondo.nl.