Zoeken op rubriek 'Hoofdredactioneel'

Hoofdredactioneel - Zelfbestuur met z'n allen

2019, nummer 3

Autonomie wordt graag op het schild gehesen als noodzakelijke voorwaarde voor goed hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dankzij zelfbestuur kan men eigen doelstellingen kiezen en voorkeuren bepalen. Zonder de nodige professionele onafhankelijkheid kunnen hogescholen en universiteiten hun methodes van onderwijs en onderzoek niet vrijuit ontwikkelen, en al evenmin programma’s en projecten naar eigen keuze vormgeven.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Leiderschap
Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Hoe nieuw zijn onderwijsvernieuwingen?

2019, nummer 4

Graag wil ik aansluiten bij het onderwerp van het vorige Th&ma-nummer, ‘leiderschap’, en daarbij kort even teruggrijpen naar een paar citaten waarnaar ik ook verwees bij mijn aantreden als algemeen directeur van de Hogeschool Gent. Er is vooreerst een memorabele uitspraak van de toenmalige rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, Kees Posthumus, die bij de opening van het academiejaar in 1968 stelde: ‘Wie slaagt in zijn pogingen een universiteit te besturen, zal spoedig ervaren dat hij geen universiteit meer heeft.’ Het zegt iets over de complexiteit van de universitaire bestuursorganisatie, of op zijn minst over de ‘mythe’ van de universiteit als een nauwelijks te besturen of te sturen entiteit. Jankarel Gevers, destijds collegevoorzitter van de Universiteit van Amsterdam behandelde hetzelfde thema. Ik citeer: ‘Op alle congressen die ik over het onderwerp bezocht, heb ik nog nooit iemand duidelijk horen uitleggen dat goed bestuur tot goed onderwijs leidt.’ In deze editie van Th&ma willen we het nochtans hebben over goed onderwijs.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Innovatie | Onderwijsvernieuwing | Redactioneel
Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Leren voor het leven

2019, nummer 5

Laat ik om te beginnen eens een oeroude Latijnse zin citeren. Quemadmodum omnium rerum, sic litterarum quoque intemperantia laboramus; non vitae sed scholae discimus. Oftewel: ‘Zoals bij alles, lijden we ook bij de studie aan onmatigheid; we leren niet voor het leven, maar voor de school.’ Ligt er te veel nadruk op kennisverwerving en is leren een doel op zichzelf, dan kan de betekenis ervan voor het leven zomaar uit het zicht raken. Een observatie van een Romein van tweeduizend jaar geleden, maar nog even toepasselijk als destijds.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Kennis | Leven lang leren | Redactioneel
Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel

2014, nummer 4

Katzina, ze is een uitgever. Dat is wat uitgevers doen. Het is modern. Jij verwacht te veel van mensen, dat is nergens goed voor. Integriteit is een delicatesse. Echt, Pecorino, lach erom. En doe verder precies waar je zelf
zin in hebt.

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel
Rubriek: Hoofdredactioneel

Hoofdredactioneel - Eindelijk

2018, nummer 3

Download PDF
(Voor deze download moet u inloggen. LOGIN)

Trefwoorden: Redactioneel
Rubriek: Hoofdredactioneel

Nieuwsbrief

Vul uw e-mailadres in en ontvang onze nieuwsbrief.